Experience

Knowit Experience utvikler den sterke opplevelsen i møtet mellom bruker og merkevare. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Experience

Kundereise Brukeropplevelse Brukeropplevelse & design

Kundereisen – mulighetenes reise

Hvordan kan virksomheter kartlegge og tilrettelegge kundereisen best mulig og skape verdi både for kunden og seg selv? Det enkle svaret er: Ved å designe og realisere gode opplevelser for kunden gjennom hele reisen.

I denne artikkelen belyser vi suksesskriteriene for å lykkes med å benytte kundereisen som strategisk verktøy for å øke kundetilfredshet og verdiskaping.
Kundereisen er betegnelsen på alle de møtene en kunde har med en merkevare eller virksomhet. Ved å kartlegge møtepunktene og analysere den opplevelsen kunden får i hvert av dem, kan man justere og optimalisere opplevelsen. En god kartlegging og analyse tar for seg ulike aspekter ved opplevelsen, både emosjonelle og praktiske, gir innsikt i hva som er viktig og mindre viktig sett med kundens øyne, og gir et klarere bilde av problemer og muligheter som eksisterer i møtet med kundene før, under og etter en handel.


Kundereise Brukeropplevelse

Verdiskaping gjennom kundereisen

Det begynner å bli mange år siden vi traff ledere som ikke så verdien av å bli mer kundeorientert og som ikke arbeider målrettet for å mobilisere organisasjonen rundt det. I de siste årene har vi tilbrakt mye tid med forskjellige toppledere som har dette på sin daglige agenda. Til tross for deres krystallklare fokus så forblir reell kundeorientering et noe flyktig mål – og det å levere på visjonen er fremdeles en reell utfordring.

Reisen mot kundeorientering krever at virksomheten går gjennom en serie skritt på veien. Det første – og viktigste – er en felles beslutning om å bygge merkevaren på kundeopplevelse. Innsikten om at fremtidig verdiskaping og konkurransekraft er nødt til å bygge på evnen til å levere unike kundeopplevelser. Dette første skrittet er på mange måter det enkleste å ta, men hva er konsekvensene? Hvilke smarte skritt må organisasjonen så ta for å realisere denne beslutningen?


Kundereise Tjenestedesign

Nasjonalmuseets digitale kundereise

Digitale tjenester for Nordens største kunstmuseum, og nyttige tips for de som ønsker å ta fatt på egne kundereiser.


Kundereise

Fem fordeler ved bruk av kundereisen som strategisk arbeidsverktøy


Det er i dag stor enighet hos bedrifter om at kundeopplevelse og kundetilfredshet er to av de viktigste konkurransefortrinnene, og den eneste egentlige måleenheten for suksess. Stadig flere bedrifter ønsker å ta en posisjon som ‘nærmere kunden’ og i større grad konkurrere basert på optimal kundeopplevelse, gjennom hele kundens samhandling med deres produkt.