Insight

Knowit Insight er et av de sterkeste kompetansemiljøene på digital transformasjon i Norden. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Insight

Medarbeiderreisen OKR Hybride organisasjoner

Den nye normalen – Tenk om konkurrentene dine løper fra deg!

Perioden med nedstenging har vært lang og vond for mange, men nå begynner vi så smått å se lys i enden av tunnelen. Vi gleder oss til å gå tilbake til normalen. Dog for mange vil det heller være snakk om en ny normal heller enn den arbeidshverdagen de hadde før 12. mars 2020.


Strategi OKR Målstyring

OKRs - derfor bør det være på din virksomhets agenda

Alle virksomheter har et mål om å utrette noe spesifikt. Ledere og ledergrupper bruker mye tid og ressurser på å forme missions & visions, stategier og planer for å realisere målet. Likevel opplever vi at det er et betydelig forbedringspotensial i å faktisk definere tydelige mål, samt legge til rette for oppfølging av fremdrift og milepæler underveis.