Insight

Knowit Insight er et av de sterkeste kompetansemiljøene på digital transformasjon i Norden. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Insight

Strategi OKR Målstyring

Syv kriterier for å lykkes med innføring av OKRs

Det finnes utallige bøker, artikler og presentasjoner som definerer hva OKRs er og hvorfor det skaper verdi for organisasjonerI vårt første innlegg denne artikkelserien om OKRs, publisert tidligere i vår, presenterer vi den viktigste innsikten om dette fra eksisterende kilder, kombinert med våre egne erfaringerpå en kortfattet og enkel måte. 

Les vårt første innlegg i artikkelserien om OKRs her


Strategi OKR Målstyring

OKRs - derfor bør det være på din virksomhets agenda

Alle virksomheter har et mål om å utrette noe spesifikt. Ledere og ledergrupper bruker mye tid og ressurser på å forme missions & visions, stategier og planer for å realisere målet. Likevel opplever vi at det er et betydelig forbedringspotensial i å faktisk definere tydelige mål, samt legge til rette for oppfølging av fremdrift og milepæler underveis.


Strategi

Tre steg ledere bør følge for å sikre daglig drift i en usikker tid

Blant utfordringene ledere står overfor i dag er å sikre den daglige driften av selskapet en av de aller viktigste. Det gagner både samfunnet og de ansatte at bedriftene opprettholder de daglige aktivitetene på best mulig vis. Da er det mange beslutninger som skal tas.