Experience

Knowit Experience utvikler den sterke opplevelsen i møtet mellom bruker og merkevare. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Experience

analyse personvern

Alternativene til Google Analytics har aldri vært så gode som nå

For alle oss som jobber med effektmåling av annonser, analyse av brukerreiser og generell forbedring av nettsteder og apper, har de siste par årene vært preget av mye usikkerhet og diskusjoner rundt verktøyene vi benytter for datainnsamling og analyse. Ord og begreper som GDPR, Schrems II, coookiebanners, NYOB, datalagring og SCC skaper engstelse hos mange virksomheter. Dette kan ta en del fokus bort fra det man egentlig har lyst til å jobbe med. På toppen av dette, fases den eksisterende versjon av Google Analytics ut og mange er mer eller mindre frivillig i full gang med å bytte til versjon 4.

Vi i Knowit har fått mange henvendelser fra både store og små kunder som lurer på hva de skal gjøre. I første rekke gjelder det om Google Analytics er lovlig å bruke eller ikke, men også om det finnes alternative verktøy der ute som kan vurderes. Diskusjonen om lovlighet går vi ikke inn på denne gangen, det pågår det rikelig med diskusjoner om i andre fora. Men det er interessant å kikke nærmere på alternativene som finnes til Google Analytics, og komme med noen betraktninger om hvordan en virksomhet kan gripe an en slik vurdering.


GDPR ledelse Teknologi

Butikk er også politikk. Næringsvirksomhet er for alvorlig til å overlates til næringslivsledere.

Påstandene i overskriften er hentet fra Jens Stoltenberg sin tale på NHO-konferansen 5. januar. Naturlig nok, handlet talen om sikkerhet og sikkerhetspolitikk. Helt konkret adresserte Stoltenberg behovet og viljen til politisk styring av næringslivet fra et sikkerhetsperspektiv, og pekte på bedriftenes ansvar for å være aktsomme.

Her er noen utvalgte sitater fra talen:


GDPR personvern

Spådommer for personvernåret 2023

28. januar markerte vi den årlige personverndagen. I den anledning har noen av oss i Knowit som jobber mye med personvern gjort oss opp noen tanker rundt temaet. I en planlagt serie med blogger kan du bli kjent med våre tanker om personvernåret 2023, dagens status og framtiden for personvern.  


Den flytende overgangen fra student til konsulent i Knowit Experience

 


CRM

CRM: Din viktigste investering

Dette låter kanskje som en sterk og vågal påstand, spesielt når det kommer fra oss i konsulentbransjen. Likevel er dette en påstand vi i Knowit helt og holdent står inne for – og i denne artikkelen får du vite hvorfor!


Hva er CRM?

CRM er en engelsk forkortelse for Customer Relationship Management. På godt norsk kan vi forklare det som styring av virksomheters relasjon til kundene sine. Dette rommer også ideelle organisasjoner som ønsker å ivareta relasjonen til medlemmer gjennom dialog og kommunikasjon.


e-commerce

Den usjarmerende sjarmøretappen

Last mile-distribusjon, den siste og avgjørende etappen av verdikjeden. Sjarmøretappen som ikke alltid er så sjarmerende, sisteetappen som noen ganger blir så fryktelig lang at den ikke engang alltid kommer helt i mål. Hva er det med den siste mila som er så utfordrende, og hvordan kan man ruste seg best mulig for å få de mest fornøyde kundene?  

I Knowit Experience har vi omfattende erfaring fra samarbeid med store aktører innen logistikk og netthandel. Vi har også intervjuet flere nøkkelpersoner i norsk netthandel, og på bakgrunn av dette har vi kommet frem til noen sentrale faktorer som kan hjelpe på veien mot en suksessfull levering i vårt langstrakte og noe unike land.  


eCommerce Retail bærekraft

5 ting å vurdere for å redusere retur (på nett)

Retur, retur, retur – det evige problemet så godt som alle nettbutikker sliter med i en eller annen grad. Ikke bare er det et logistikkproblem, det er også et voksende klimaproblem som bransjen er nødt til å konfrontere.  


Google Analytics Analytics

10 grunner for å ta i bruk Google Analytics 4

Hvorfor gå over til Google Analytics 4?


Google Analytics Analytics

Bli kjent med Google Analytics 4

Hva er Google Analytics 4?

Google Analytics 4 (GA4) er den største oppdateringen av Google Analytics siden Universal Analytics (UA) ble introdusert i 2013. Plattformen ble lansert som beta høsten 2019 (da under navnet «App + Web»), og ble offisielt lansert som Google Analytics 4 i 2020. GA4s hovedmål er å måle hele kundereisen på tvers av enheter og kontaktpunkter. Måling blir blant annet konsolidert på tvers av nettsider og apper, og mer begrenset datatilgang blir kompensert med mer bruk av kunstig intelligens og maskinlæring.

 


Fra ond forbrukssirkel til god sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et begrep som stadig dukker opp i flere sammenhenger, og som er nært beslektet begrep som 'miljøvennlig' og 'bærekraftig'. Det finnes mange definisjoner og mange måter å utøve alle tre på, men det handler i grove trekk om å "reduce, reuse, recycle" – altså å utnytte de samme ressursene flere ganger og sørge for at minst mulig går tapt. Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi som at "produktene skal vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen, for så at avfallet skal materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon når det ikke lenger kan brukes mer".

I denne artikkelen ser vi nærmere på Miljødirektoratets nasjonale strategi for sirkulærøkonomi med hensyn på netthandel.

Motivasjon

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere for oss som samfunn og som individer, og for mange er det i større grad blitt en del av våre personlige verdier. Det er ikke alltid like lett å tenke og handle sirkulærøkonomi og bærekraft i alt vi gjør, og det er lett å glemme viktigheten og verdien av de små grepene. Det å gjøre noe fremfor ingenting er viktig og verdifullt, og bidrar faktisk til en mer bærekraftig helhet. Noen velger arbeidsplass etter personlige krav til miljø og bærekraft, mens andre er mer opptatt av de små tingene som kildesortering og gjenbruk i husstanden. Noen kjemper for mindre eksos i nabolaget, andre for regnskogen i Amazonas. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, så hvor skal vi egentlig legge oss, og hva er et akseptabelt nivå både i hverdagen som forbruker og på jobb som tilbyder eller produsent? Hva skal vi gjøre og hvem vil vi være?

Det er viktig at man tar et valg for seg selv, men også sin bedrift, om hva som er viktig og hvor ambisjonsnivået skal ligge.

Sirkulærøkonomi i netthandel

Vår definisjon av netthandel begrenser seg ikke kun til salg av klær og elektronikk på nett, men strekker seg til å omfatte alle digitale transaksjoner. For noen er det enkelt å følge eksterne anbefalinger og retningslinjer for å oppfylle en grønn profil, for andre kan det være utfordrende å finne de grønne alternativene som passer, avhengig av hvem man er, hva man selger og hvem som er målgruppen. Kloden vi lever på er stor, og som ved alle aspekter av miljø, handler også sirkulærøkonomi om ulike endringer i ulik grad.

Hva gjør du som tilbyder, leverandør eller produsent for å bidra til noen grad av sirkulærøkonomi?

Miljødirektoratets nasjonale strategi definerer sirkulærøkonomi som nevnt innledningsvis; det handler om å lage produkter som varer så lenge som mulig og kunne reparere, oppgradere, og i større grad bruke de om igjen. Det betyr ikke at alle produktene dine må være 100% nedbrytbare eller laget av bambus og granbar fra egen hage, men det betyr at du kan endre noen elementer i dine produkter for å lage produkter som kan vare litt lenger. Kanskje kan du også gjøre produktene dine lettere å reparere eller oppgradere?

Videre heter det at avfall bør materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon når produktene ikke lenger kan brukes om igjen. I dag brukes det mye ikke-nedbrytbare materialer i mange produkter, men det har også dukket opp mange innovative og spennende alternativer - for eksempel finnes det plastvesker laget av rekeskall og badetøy laget av havplast. Det finnes mange muligheter når det kommer til egne produkter, og enda flere måter å løse det på. Hvilke tiltak og materialvalg kan du ta for at dine produkter er lettere å gjenvinne, og hvordan kan dine produkter brukes som råvarer i ny produksjon når de er oppbrukt? Her gjelder det å tenke utenfor boksen, kanskje til og med utenfor egen bransje!


Teknisk SEO - 5 ting du må tenke på

Søkemotoroptimalisering handler om å optimalisere nettsider for å gi dem god synlighet og rangering i søkemotorer. Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder SEO, blant annet godt innhold, tillit og at nettsiden fungerer godt teknisk. I denne artikkelen skal vi fokusere på den tekniske delen av SEO.


Business Design

Hva er business design?

Knowit Experience har et stort designmiljø, med om lag 50 engasjerte og kreative designere. Vi er nå i gang med å utvide vår designsfære, og bygger et miljø for business design. I Knowit Experience har vi derfor ansatt egne konsulenter i rollen som business designere, opprettet faggruppe for feltet, og økt det tverrfaglige fokuset på denne typen designmetodikk på tvers av våre Experience-kontorer i Oslo og Bergen.


Business Design

Business design – kun for profittmaksimerende virksomheter? 

Hos Knowit Experience brenner vi for visjonen vår om et bærekraftig og menneskelig samfunn. Dette er en visjon vi også tar med oss etter arbeidstid. Som markedssjef i Oslo Pride er jeg én av mange fra Knowit Experience som fortsetter mitt faglige engasjement når arbeidsdagen er over. Hvordan kan en business designer som meg bruke min kompetanse i mitt frivillige verv i Oslo Pride? Og er egentlig business design relevant for en festival som har som mål å ikke ta ut overskudd?  


Business Design

Faglig utvikling med Business design som tema

I Knowit Experience legger vi stor vekt på kontinuerlig utvikling av faglig kompetanse. Et av verktøyene vi bruker til det er faggrupper, hvor vi bruker tid til å fordype oss i ulike problemstillinger,  eller utvide kunnskapen vår. Faggruppen jeg er en del av kalles Business Design. Vår misjon er: Utforske skjæringspunktet mellom forretning og design.  

 


– Slutt med SEO, sier SEO-spesialist

Martin Nordby, SEO-spesialist hos Knowit Experience, mener mye av SEO-arbeidet som utføres i dag har liten langvarig effekt. Søkemotorenes konstante endring av spillereglene krever at vi må tenke nytt.

 


Brand and communications

Styrk din merkekapital med riktig merkestruktur

Gir merkevaren din økt preferanse? Lavere markedsføringskostnader? Bedre rammebetingelser? Styrke til rekrutteringen? En godt utarbeidet merkestruktur gjør det lettere å bygge – og ta i bruk – disse fordelene. 

En merkestruktur – også kalt et merkehierarki eller merkearkitektur – har som formål å sortere de ulike merkevarene i en virksomhet slik at de støtter virksomhetens langsiktige målsettinger og forretningsstrategi. Hvis dette gjøres grundig og konsekvent kan det tilføre mer kraft, både til hver av dine merkevarer og til virksomheten som helhet.


Experience

Fem fordeler ved Facebooks konverterings-API

Facebook-pixelen har blitt svakere på grunn av nye retningslinjer og personvern. En god løsning er Facebooks konverterings-API. 

Er du som virksomheter flest, har du sannsynligvis en Facebook pixel installert på nettstedet ditt i dag. Her sporer du hendelser og bygger publikum. Facebooks konverterings-API blir løftet som løsningen, og det snakkes ofte om hvor viktig det blir fremover og hvor nødvendig det er å få det implementert.


Søkelyset er på Google Analytics – hva betyr dette for norske selskaper?

Etter en dom i Østerrike har Google Analytics kommet i søkelyset. Datatilsynet har allerede vært ute og anbefalt norske virksomheter å se etter alternativer. Men hva bør du egentlig foreta deg? Slik vi ser på det er saken langt fra ferdig, men det er noen ting du kan gjøre allerede i dag.

Dette har skjedd


Brand and communications designsystemer

Hvorfor trenger du et designsystem?

Designsystemer skaper klare rammer og forventninger for hvordan merkevaren skal forvaltes. Alle bedrifter vil ha stor nytte av et designsystem, jo større og mer kompleks organisasjonen er, jo viktigere blir det som strategisk verktøy.

De største gevinstene ved å bruke et designsystem ligger i økt effektivitet og kvalitet på arbeidet som utføres. Det er enormt mye tid å spare på gjenbruk av design- og kodekomponenter det er egentlig nok i seg selv...


Brand and communications designsystemer

Hva er et designsystem – og hvem er det nyttig for?

Et godt designsystem gjør det enklere å kommunisere effektivt - og gir gode rammer for forvaltning av merkevaren. Alt er tilrettelagt.


Design Strategy technology

Les (og spis) godt i julen

Julen er her, og endelig får vi tid til å slappe av og kose oss. Og hva er ikke bedre enn å kombinere kos med faglig påfyll? Vi i Knowit Experience har gjort et knippe utvalg av relevant fagstoff innenfor teknologi, strategi, design og kommunikasjon, som vi vil anbefale som et ypperlig avbrekk i jula.

 


Experience

Dynamisk Event Tracking

De fleste bedrifter som selger produkter eller tjenester på nett er klar over viktigheten av god sporing og måling av de viktigste KPIene på nettsiden. Men kanskje ikke alle har fått med seg fordelene med Dynamisk Event Tracking. Her forklarer vi kort hva Dynamisk Event Tracking er og hvorfor du bør bruke det. 


Experience

Nynorsk nettside – dette må du tenke påTrafikk fra Google kommer ikke av seg selv. Du må jobbe med søkemotoroptimalisering. Det er mange faktorer som påvirker hvor høyt på Google nettsiden din havner, og innhold og bruk av søkeord er to av de viktigste.

Det er kanskje ekstra viktig å tenke på dersom du har en nettside på nynorsk. Du risikerer nemlig at besøkende ikke finner siden din. Her forklarer vi hvorfor, og hva du kan gjøre for å unngå å miste trafikken. 

To forskjellige språk

Noen ganger oppfatter Google nynorske ord som synonymer til bokmålsord, mens andre ganger som et helt annet ord. Faktisk kan en si at Google stort sett oppfatter nynorsk og bokmål som to ulike språk. Og det er her hovedutfordringen ligger.

La oss bruke en nynorsk nettside som selger kaffekopper som eksempel. Ordet kaffikopp blir derfor brukt. Selv om du søker på nynorsk, prøver Google å rette det til bokmål:

 

Velger du ikke anbefalingen til Google, men søker etter kaffikopp, får du bare nettsider som bruker akkurat dette ordet – på nynorsk. Du får altså ikke opp sider som bruker ordet på bokmål. Og motsatt. I gjennomsnitt gjøres det 2900 søk på kaffekopp i løpet av én måned. Til sammenligning gjøres det 140 søk på kaffikopp. En stakkars selger av kaffikopper risikerer å glipp av mye trafikk inn til siden sin fordi den ikke er synlig på Google.

Det finnes cirka 600 000 nynorskbrukere her i landet (SNL). Det er med andre ord mange flere bokmålsbrukere enn nynorskbrukere. Det ser vi også tydelige spor av, da det er betydelig flere søk på ord på bokmål sammenlignet med nynorsk.

Søker brukerne på nynorsk?

Det er lett å tenke at nynorskbrukere bruker nynorsk når de googler. Men er det egentlig sånn? Basert på søkeordsanalyser vi har gjort for kunder ser vi at det ikke stemmer.

Vestland er en del av kjerneområdet hvor befolkningen har nynorsk som primærspråk (SNL). Over ser du at det likevel er stort forskjell i søk på nynorsk og bokmål i fylket. Betydelig flere søker etter leker og strøm, enn leiker og straum per måned. Det er derfor viktig å tenke på hvilken målform dine besøkende bruker når de googler.

Stor forskjell i søkeresultat

Tilbake til den kaffekoppen. Det er stor forskjell på antall søk etter den på Google. Ordet kaffekopp har nesten 6 millioner søkeresultater, mens kaffikopp bare har 34 000. Google har sannsynligvis ikke oppfattet at disse er synonymer.

At ord ikke oppfattes som synonymer er litt av forklaringen på hvorfor det er så stor forskjell på resultatene. Søker du opp kaffikopp får du ikke opp resultater som inneholder ordet på bokmål. Og siden det er flere nettsider bruker bokmål enn nynorsk er det derfor helt logisk at søkeresultatene er deretter.

Google velger bokmål

Noen ganger får man opp resultater på bokmål, selv om du søker på nynorsk, slik som under her:


Blir vi mindre kreative av algoritmene?

Sliter du med å vite hva som er best å publisere i sosiale medier når alle prater om algoritmer? Her er fem råd til å bli bedre til å kombinere data og kreativitet.

Denne artikkelen ble først publisert hos Kommunikasjonsforeningen.


Slik treffer du best i sosiale medier

Sosiale medier er gull for målrettet annonsering. Her får du oversikt over mulighetene i de ulike kanalene – fra Facebook og Instagram til Reddit og TikTok.

Denne artikkelen ble først publisert hos Kommunikasjonsforeningen.

Målrettet annonsering har stor verdi for virksomheter som vil kommunisere med og gi tilbud til spesifikke målgrupper. Ved å formidle informasjon til en gruppe mottakere som med stor sannsynlighet liker det vi ønsker å dele, kan vi oppnå bedre effekt. Enten man bruker push-aktiviteter eller retargeting, er sosiale medier en utmerket plattform hvis man ønsker en spesifikk målgruppe for sin annonsering.


Faren ved å sikte etter det perfekte

Perfekt innhold på digitale kanaler finnes ikke, og det bør heller ikke finnes. Komforten i det perfekte kan gjøre deg lat.

Denne artikkelen ble først publisert hos Kommunikasjonsforeningen.

For å gå rett til poenget: Perfekt innhold på digitale kanaler finnes ikke, og det bør heller ikke finnes. Fordi hvis alt er perfekt, fungerer alt, alt er komfortabelt - og det kan holde igjen motivasjonen til å utforske mer. Der man slutter å teste, blir der veien slutter.


Experience Design Coding

From design to code: how to support a good Developer ExperienceHow can designers support the Developer Experience? Read more about the term, tools to try and tips on how to enhance it in your team.

So, what’s Developer Experience?

Developers are users of what you deliver as designs, and they deserve a great user experience, what we call a Developer Experience (DX). The developers in your team are also users of what you deliver as a designer, so it is basically all about the user experience for developers. DX is usually comprised of four main components: support for automation, fitting architecture, supporting a good process and culture, and using tools that give superpowers.


Brand and communications

Formålsdrevne merkervarer – bra for mennesker, bra for business.

Som forbrukere blir vi stadig mer opptatt av å stå opp for saker vi tror på og er mer lojale overfor merkevarer med verdier og overbevisninger som matcher våre egne. Bli med meg inn i mitt nylig ryddet fagartikkel-bibliotek hvor jeg deler noen innsiktgodbiter om formålsdrevne merkevarer eller purpose driven brands.

I en travel hverdag har fagartikler en tendens til å havne i en egen mappe på desktopen min. Mappen har fått navnet «Senere», et navn som i realiteten bare er et pseudonym for «prokrastinering». Siden denne parkeringsplassen for nyttig og viktig lesestoff ble opprettet i fjor sommer har den vokst seg enorm, uoversiktlig og uoverkommelig. Det samme har min dårlige samvittighet. Men nå som ferien står for døren og kunde- og prosjektaktiviteten har gått i slumremodus, åpner det seg noen mentale luftlommer. Endelig. På tide å ta en titt på innholdet i dette kunnskapens overflødighetshorn og tilegne meg noe av innholdet. 112 lenker til artikler, webinarer og foredrag pluss 34 pdf-er. There is no time like the present.


Strategi Business Design Forretningsutvikling

Forretningsmodellering gjør det mulig å være i forkant av endringer.

Et foretak som tåler endringer, har en forretningsmodell i stadig utvikling. Her er metoden og verktøyet som gjør deg i stand til å stille godt forberedt når markedet plutselig endres. 

Ønsker du at foretaket ditt skal bli mer robust, og utvikle seg raskt og smidig i takt med endringer i markedet? Da er det nødvendig å ha kontroll på forretningsmodellen, og utvikle den kontinuerlig. Her får du en innføring i hva det er, og hvorfor det er så viktig. 


Strategy & digitalization Business Design

Business design: Digital transformasjon handler om hele forretningen

Det sies at digital transformasjon ikke handler om teknologi, men om mennesker. Men heller ikke å bare fokusere på teknologi og mennesker er nok. Vi må tenke hele forretningen, hele tiden. Business design er en systematisk tilnærming til verdiskaping gjennom å utvikle og fornye hele forretningsmodellen. 

Du ser ut over virksomheten din og lurer på, hva nå? Plattformen dere bruker for leadsgenerering er akkurat kjøpt opp av et stort, amerikansk selskap. Dere må ha en ny gjennomgang av GDPR og IP , men dere er midt i neste års budsjettprosess og det er alle mann på dekk for å legge planer for neste år. Folk kappes om midlene og ressursene. I bakhodet murrer siste kundeundersøkelse. Noen av tallene ga grunn til bekymring. Folk har forventninger som dere ikke leverer godt nok på. Dessuten har akkurat go-to personen på brukeropplevelser sagt opp. Hun var både dyktig og en viktig kulturbærer. Neste møte er om fem minutter, hvilket møterom var det i igjen? 


Kundereise Strategi

Solide resultater gjennom kartlegging av kundereisen

Kundereisen er blitt et strategisk verktøy i arbeidet med å konkurrere om fremtidens kunder. Det er et av de verktøyene rådgiverne i Knowit Experience har hatt størst glede av de siste årene. Stadig flere kunder ser verdien av å fortsette å bruke verktøyet også etter at våre leveranser er fullførte. Bruken av kundereiser kan nemlig gi en helt ny tilnærming i alt fra innovasjonsarbeid og forretningsmodellering, til utviklingen av nye attraktive tjenester og kontaktpunkter. Og det beste av alt? Nå trenger du ikke lenger kun ta oss på ordet. Vi har fordypet oss i en rapport fra Quadient understreker at kartlegging av kundereiser kan gjøre en stor forskjell for din bedrift.


Brukes av de fleste

Hele 67 % av respondentene i undersøkelsen sier de jobber med eller har jobbet med kundereisekartlegging.


Kundereise Brukeropplevelse Brukeropplevelse & design

Kundereisen – mulighetenes reise

Hvordan kan virksomheter kartlegge og tilrettelegge kundereisen best mulig og skape verdi både for kunden og seg selv? Det enkle svaret er: Ved å designe og realisere gode opplevelser for kunden gjennom hele reisen.

I denne artikkelen belyser vi suksesskriteriene for å lykkes med å benytte kundereisen som strategisk verktøy for å øke kundetilfredshet og verdiskaping.
Kundereisen er betegnelsen på alle de møtene en kunde har med en merkevare eller virksomhet. Ved å kartlegge møtepunktene og analysere den opplevelsen kunden får i hvert av dem, kan man justere og optimalisere opplevelsen. En god kartlegging og analyse tar for seg ulike aspekter ved opplevelsen, både emosjonelle og praktiske, gir innsikt i hva som er viktig og mindre viktig sett med kundens øyne, og gir et klarere bilde av problemer og muligheter som eksisterer i møtet med kundene før, under og etter en handel.


Kundereise Brukeropplevelse

Verdiskaping gjennom kundereisen

Det begynner å bli mange år siden vi traff ledere som ikke så verdien av å bli mer kundeorientert og som ikke arbeider målrettet for å mobilisere organisasjonen rundt det. I de siste årene har vi tilbrakt mye tid med forskjellige toppledere som har dette på sin daglige agenda. Til tross for deres krystallklare fokus så forblir reell kundeorientering et noe flyktig mål – og det å levere på visjonen er fremdeles en reell utfordring.

Reisen mot kundeorientering krever at virksomheten går gjennom en serie skritt på veien. Det første – og viktigste – er en felles beslutning om å bygge merkevaren på kundeopplevelse. Innsikten om at fremtidig verdiskaping og konkurransekraft er nødt til å bygge på evnen til å levere unike kundeopplevelser. Dette første skrittet er på mange måter det enkleste å ta, men hva er konsekvensene? Hvilke smarte skritt må organisasjonen så ta for å realisere denne beslutningen?


sosiale medier Snapchat paid social

Alt du trenger å vite om Snapchat i 2021

Dette blogginnlegget er skrevet for deg som jobber med digital annonsering og ønsker et dypdykk i mulighetene du som annonsør har på Snapchat, inkludert nyheten Spotlight.


Google Flutter Native

Flutter – hva det er og hvorfor du bør bruke det!

Dette blogginnlegget er skrevet for deg som skal ta en avgjørelse på valg av teknologi til ditt neste app-prosjekt. Bloggposten beskriver hva Flutter er, hvorfor det er det mest effektive kryss-plattform rammeverket som finnes i dag, samt fordeler med Flutter sammenliknet med andre kryssplattform løsninger.


Google SEO Experience

Hvor rask bør en nettside være, og er det viktig?

Er du opptatt av å øke trafikken til nettsidene og holde en god plassering i Google bør du også jobbe med ytelsesforbedring av nettløsningen. Indirekte er det flere aspekter av raske nettsider som kan ha en påvirkning på rangering i Google. Gode, raske løsninger engasjerer, skaper tillit og beholder brukere over tid som i gjengjeld øker konverteringsgrad og deling, både digitalt og analogt. Dette er fordi brukere som må vente mer enn 3 sekunder på lastetid har over 50% risiko for å avbryte og gå videre til en ny side. For hvert ekstra sekund det tar å laste nettsiden er det estimert 11% tap i trafikk til siden og 7% tap i konvertering. Google ønsker å gi sine brukere de beste brukeropplevelsene. Sider som ikke holder god kvalitet, ytelse eller ikke oppfyller brukernes forventninger, vil i mange tilfeller kunne rangere dårligere enn tilsvarende sider som oppfyller kravene. I de siste årene har Google i økende grad hatt fokus på hastighet og det de kaller page experience, og det er derfor en god strategi å tenke på ytelse i ethvert webprosjekt.


Google Google Analytics Google Tag Manager

Hvordan skille ut bot-trafikk på nettsider uten å løfte en finger!

Sara forteller deg kort hvordan du kan filtrere bort bots med Recaptcha og Google Cloud.Strategi og digitalisering #markedsforing

Turistene kommer – har du ditt digitale kontaktpunkt klart?

Ola Nordmann var på XXL og kjøpte telt og hengekøye. Det var en god idé, men etter all sannsynlighet kommer han til å stoppe langs veien og Google nærmeste overnattingssted. Har du ditt digitale kontaktpunkt klar?


Experience Business Innovation Innovation

Innovasjon – mer enn bare oppfinnelser? Del 2 av 2

Har vi for snevert syn på hva innovasjon egentlig er? Våre dyktige business designere Mons og Klaus forklarer og gir eksempler på hvordan du bør innovere i forretningsmodeller! Dette er del 2 av innlegget først publisert i forrige uke.


Experience Business Innovation Innovation

Innovasjon – mer enn bare oppfinnelser? Del 1 av 2

Har vi for snevert syn på hva innovasjon egentlig er? Våre dyktige business designere Mons og Klaus forklarer og gir eksempler på hvordan du bør innovere i forretningsmodeller!


Tjenestedesign Management inkluderande kultur

En oppfordring om mangfold

På en liten øy, blant sauer og kunst har Jessica sitt hjemmekontor.

Jessica har skrevet masteroppgave og holdt innlegg om mangfold. Vi i Knowit ber henne dele sine tanker om temaet.


UX writing

UX writing - hva er det godt for?

Ville du bare vandret ut i den store verden uten å melde fra hvor du går, og forventet at de som betyr noe for deg finner deg? Ikke jeg heller. På samme måte kan man ikke skape et nettsted uten søkeordsanalyse og UX writing – og forvente at alt fungerer.


Digital markedsføring sosiale medier TikTok

Talk of the town - TikTok

Om du hadde en barndom ubesudlet av sosiale medier og smarttelefon er sjansen liten for at du har peil på hva TikTok er. Generasjon Z elsker å henge der, men du trenger kanskje en innføring? Vi gir deg alt du trenger å vite om appen som tar Norge med storm, med en innføring i hvordan din bedrift kan ta i bruk ungdommens nye favoritt-hangout. 


Design Brand and communications

Hvordan design og merkevarebygging blir det eneste konkurransefortrinnet

Når budsjettene er begrensede, utviklingskostnadene høye og man føler man knapt har en fot på perrongen i det toget forlater stasjonen: Hva skal man da prioritere?


Instagram Digital markedsføring sosiale medier

Slik bruker ditt selskap Instagram best

Instagram er ikke lenger forbeholdt tante Turid sine strikkeprosjekter og iskremen du spiste i Italia i fjor sommer. Instagram er en mektig markedsføringskanal, om du lærer å bruke verktøyet riktig.

Instagram er et fantastisk verktøy for å nå relevante målgrupper, uten at det koster skjorten. I denne artikkelen skal jeg prøve å forklare hvorfor man bør bruke Instagram, hvordan man bruker kanalen, og hva man bør publisere.

 


Design

Hva er god design?

Det snakkes mye om god design. Men hva er det? Er det pent? Godt gjennomtenkt?  Friksjonsløst? Er det noe som konverterer? Noe som skalerer? 


Konferanse

IoT og live programming i Genova

Alt innenfor programmering, for både bransjefolk og akademikere. Les mer om Programming 2019!


Alt du må vite fra Google Marketing Live

Google Marketing Live i San Fransisco er en årlig konferanse hvor Google lanserer nyheter og produktoppdateringer i annonseproduktene Google Ads og Google Marketing Platform. Vi fulgte konferansen live sammen med over 5000 andre digitale markedsførere fra hele verden.


Konferanse

Høydepunktene fra NDC Porto 2019

To dager med heftige workshops og en lineup utviklere bare kan drømme om ble en realitet for åtte Knowit-utviklere i februar. Les om høydepunktene Norwegian Developers Conference i Porto.


Digital markedsføring

Ikke vær en egoistisk date

Nettdating og optimalisering av nettsider har mye til felles. Er din nettside en egoistisk date eller kan kunden se en fremtid med deg? Ta pulsen på nettsiden din!


UX

Vil amygdalaen min like appen din?

Hvis du vil lykkes på nett bør du vekke følelser som gjør at folk blir glade i appen eller nettsiden din. De må bli personlig berørt – føle det på ekte. Helt inn i amygdala og det limbiske systemet.


Big Data

Big Data, fall- eller gullgruve?

Vinden hvisker om det mystiske begrepet «Big Data» hvorhen man snur seg i tech-bransjen. AI, maskinlæring, automasjon og predikasjon er temaer som blir kastet rundt i styrerom. Men er Big Data egentlig så mystisk? Og er det verdt investeringen?


Chatbots Kundehistorie

BeeTIDY – for kollektivets skyld

 I desember 2018 hadde Orkla en “soft lansering” av den digital vaskeassistent og chatboten BeeTIDY – utviklet for å gjøre livet i kollektivet bedre og renere, gjennom samarbeid og litt spillteori. Applikasjonen er idag en betaversjon tilgjengelig i Facebook Messenger, en plattform som de fleste studenter og unge voksne som bor i kollektiv allerede bruker. BeeTIDY setter opp en rettferdig og personlig vaskeplan for kollektivets medlemmer og resultatet er full kontroll på vaskeuker, arbeidsoppgaver og muligheten til å vinne poeng.


Content

La oss ta farvel med lorem ipsum


"Vi må få lansert det nye nettstedet snart. Bare bruk det gamle innholdet så lenge". Hørt dette før? Kanskje sagt det selv? Vi klandrer deg ikke dersom det er tilfelle.


Kundereise Tjenestedesign

Nasjonalmuseets digitale kundereise

Digitale tjenester for Nordens største kunstmuseum, og nyttige tips for de som ønsker å ta fatt på egne kundereiser.


Utvikling Xamarin

Bør du utvikle din neste app med Xamarin?


Skal du lage en mobilapplikasjon som fungerer på både Android og iOS, må du i utgangspunktet lage to separate applikasjoner: En for Android og en for iOS. Xamarin lar deg utvikle apper for flere plattformer samtidig.


Konferanse

Google Marketing Platform - Partner Summit 2018

 

I slutten av oktober inviterte Google til Partner Summit i San Francisco. Et invitation only-arrangement hvor Knowit Experience, som én av få norske Google-partnere, representerte Norge blant totalt 36 land.

Tidligere kjent under produktene DoubleClick og Analytics 360 samler nå Google alle sine produkter innenfor markedsføring, innsikt og analyse i én felles plattform, nemlig Google Marketing Platform. Én felles plattform presentert på én felles konferanse.

 


Marketing Automation

5 grunner til å begynne med Marketing Automation

Har du ikke hørt om det? Alle snakker jo om det! Her får du en kort forklaring på hva marketing automation er, og fem grunner til hvorfor du bør begynne med det.


Konferanse

Best i klassen på Webdagene

Kommunikasjon, kreative teknikker, viktigheten av vakkerhet og utforming av spørsmål til brukertester sto på læreplanen. Les om de fire beste foredragene på Webdagene i Oslo, ifølge tre utsendte UX-ere fra bergenskontoret.


Konferanse

Tjenestedesign til folket ved Girl Geek Dinner

Onsdag 14. november ønsket Knowit 80 kvinner innen IT-bransjen velkommen til et arrangement om tjenestedesign i regi av Girl Geek Dinners Oslo. Her fikk vi innsikt i hvordan tjenestedesign er brukt i dag og hva det kan brukes til i fremtiden, med verktøy og gode samtaler å ta med tilbake til egen bedrift.


Inbound marketing

Inbound-trakten er død – lenge leve svinghjulet!

Hvert år arrangerer HubSpot Inbound i Boston. Dette er verdens største inbound-konferanse og et viktig arrangement for markedsførere interessert i lære om nye teorier og virkemidler i markedsføringen etter inbound-metodikken. I år deltok jeg sammen med 24 000 andre på den fire dager lange konferansen! Av alle de 300 sesjonene som ble holdt var det én revolusjonerende teori som ble årets snakkis.


Konferanse

Bevegelsesfrihet og mobilitetstjenester på Innovation Tuesday

 

Med mennesker og miljø i fokus ønsker Ruter å innføre kollektiv delingsmobilitet i alle former for bevegelse, slik at mobilitet som en tjeneste (Mobility as a Service) blir et fullverdig og bærekraftig alternativ til privatbilen. Det var Claes Kanolds budskap til en fullsatt sal i Sundtkvartalet, under vårt månedlige frokostseminar Innovation Tuesday. Med “Fremtidens mobilitetsløsninger” på agendaen gikk han gjennom arbeidsmetodikk, ambisjoner og visjoner for hva Ruter skal være i fremtiden.

Se streaming fra Innovation Tuesday med Claes Kanold (YouTube).


UX Tjenestedesign

Pasientreiser som verktøy, kulinarisk kreftbehandling og annen spennende helseinnovasjon

Tidligere i oktober deltok vi på Service Design Days i Barcelona for å få faglig påfyll om tjenestedesign, og jeg vil dele noe av det vi lærte i forhold til innovasjon rundt helsetjenester. Foredragene omhandlet blant annet pasientreiser som verktøy, kulinarisk kreftbehandling og om hvordan man omfavner konflikt.


Varehandel

Varehandel i 2020: A Space Odyssey

Den 2. september skrev E24 følgende: Gamle forretningsmodeller funker ikke lenger. Antallet konkurser i 2018 ligger an til å slå rekorden fra finanskriseåret 2009. En stor andel er fra varehandelen. – Vi må bare regne med at det blir flere, sier Virke-topp.


Konferanse

Det beste fra Brand New Conference i NY

Onsdag 12. september dro designere, AD-er og prosjektledere til New York for å delta på Brand New Conference.


Kundereise

Fem fordeler ved bruk av kundereisen som strategisk arbeidsverktøy


Det er i dag stor enighet hos bedrifter om at kundeopplevelse og kundetilfredshet er to av de viktigste konkurransefortrinnene, og den eneste egentlige måleenheten for suksess. Stadig flere bedrifter ønsker å ta en posisjon som ‘nærmere kunden’ og i større grad konkurrere basert på optimal kundeopplevelse, gjennom hele kundens samhandling med deres produkt.


Opphavsrett

Slutten på det frie nettet?

EU-parlamentet har bestemt seg for å gå videre med et direktiv som skal beskytte opphavsretten digitalt. Er dette slutten på det frie nettet som vi kjenner det?


Konferanse

Topp 3 fra Nordic.design 2018

Onsdag 5. september dro digitale og grafiske designere fra Knowit Experience Oslo til den årlige designkonferansen Nordic.design i Stockholm. Her er høydepunktene!


DevOps Strategi og digitalisering Utvikling

Digitalisering for resten av oss

Hvis man driver en virksomhet i dag blir man bombardert av nye termer og dystre spådommer. Det er ikke en eneste virksomhet som ikke skal digitaliseres eller automatiseres, og verden står på randen av en revolusjon hvor all verdens fagkompetanse og domeneinnsikt skal erstattes av roboter, chatbots eller overbetalte programmerere. Er det virkelig sånn at generasjoner med domenekompetanse i familiebedrifter eller ti år med fagkompetanse bygd opp gjennom erfaring fra praktisk virke i et yrke, vil kunne erstattes av algoritmer og digitalisering?


Konferanse

Tverrfaglighet i praksis ga sølv i Cannes

Et tverrfaglig team fra Knowit Experience i Bergen innkasserte Norges eneste medalje under årets Young Lions.


Strategi og digitalisering

Digitalisering krever nye verdiforslag

Digitaliseringen gjør at de fleste virksomheter må utvikle nye, justerte verdiforslag til markedet. Som alltid er det en god regel å tenke mindre på hva dere selger, og mer på hvordan dere kan fremstå relevante og verdifulle når kunden skal utføre sine viktigste jobber. Som privatpersoner er ofte hovedjobben å takle husholdningsøkonomien og holde tidsklemma i sjakk. For bedrifter dreier dette seg typisk om å øke inntektene eller senke kostnadene. Det er her konkurransen vil stå. De som klarer å utvikle tjenester som adresserer disse utfordringene vinner.


Digital markedsføring

Video i markedsføring

Bruk av video i markedsføring er ikke noe nytt, men nå tar det av for fullt i de digitale kanalene. De aller fleste av oss forventer nå i mye større grad at annonsene som dukker opp på Facebook, Instagram, LinkedIn eller nettaviser, er videoer. Og da er vi som markedsførere nødt til å levere.


Universell utforming

Fem steg til universell utforming


Blogginnlegget er skrevet av Ingeborg Tande Johnsen, konseptdesigner med universell utforming i Halogen. Vi møtte Ingeborg i et felles prosjekt med Halogen, og i september skal Ingeborg holde kurs i universell utforming hos oss i Bergen. Vi gleder oss!


Utvikling

Reisebrev fra React Amsterdam

Det er viktig å ikke stagnere i en hektisk hverdag. På søken etter et friskt pust, utfordringer og inspirasjon dro vi på verdens største React-konferanse i Amsterdam sammen med 1200 andre.


Digital markedsføring

Hvor går grensen for deling av brukerdata?


Om du har vært på Internett i det siste kan du umulig ha unngått Facebook-skandalen, hvor brukerdata ble delt med firma og personer som ikke burde fått tilgang. Men hvordan fungerer egentlig data og hva er problemet med Facebook?


Digital markedsføring

Hvorfor alle burde teste Google Data Studio

Jeg begynner blogginnlegget med vår tids største klisje: Vi lever i en kompleks og sammensatt verden. Men i denne sammenhengen er klisjeen ytterst relevant. Behovet for kontroll, innsikt og overblikk over store datamengder melder seg oftere og oftere. Forventningen om umiddelbar tilgang til data som sier noe om resultatene til en organisasjon er evig til stede, gjerne fremstilt på en visuelt stimulerende måte. Og en av de aller mest effektive måtene å møte denne forventningen på, er å lage dashboards. Vårt valgte verktøy er Google Data Studio.