Solutions

Hver dag bruker millioner av mennesker løsninger som er laget av Knowit Solutions. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Solutions

Chatbots

Sundt Chef – en chatbot for lunsjen

Forrige påske flyttet Knowit Oslo til splitter nye lokaler i Sundtkvartalet, Lakkegata 53. Her deler vi kantina med blant annet IBM, Skanska og Mattilsynet. Sundt Chef er en bot for Slack som gir deg lunsjmenyen på Sundtkvartalet. Boten bruker Googles Dialogflow for å kunne tilby et “conversational interface”, og Google Cloud Functions for “serverless” funksjoner som laster ned HTML, trekker ut lunsjmenyer og lager meldinger formatert for Slack.