Skip to content

Alternativene til Google Analytics har aldri vært så gode som nå

For alle oss som jobber med effektmåling av annonser, analyse av brukerreiser og generell forbedring av nettsteder og apper, har de siste par årene vært preget av mye usikkerhet og diskusjoner rundt verktøyene vi benytter for datainnsamling og analyse. Ord og begreper som GDPR, Schrems II, coookiebanners, NYOB, datalagring og SCC skaper engstelse hos mange virksomheter. Dette kan ta en del fokus bort fra det man egentlig har lyst til å jobbe med. På toppen av dette, fases den eksisterende versjon av Google Analytics ut og mange er mer eller mindre frivillig i full gang med å bytte til versjon 4.

Vi i Knowit har fått mange henvendelser fra både store og små kunder som lurer på hva de skal gjøre. I første rekke gjelder det om Google Analytics er lovlig å bruke eller ikke, men også om det finnes alternative verktøy der ute som kan vurderes. Diskusjonen om lovlighet går vi ikke inn på denne gangen, det pågår det rikelig med diskusjoner om i andre fora. Men det er interessant å kikke nærmere på alternativene som finnes til Google Analytics, og komme med noen betraktninger om hvordan en virksomhet kan gripe an en slik vurdering.

Vi anbefaler en trinnvis framgangsmåte hvor man spør seg følgende spørsmål:

  • Trenger vi et analyseverktøy?
  • Hvilken type virksomhet er vi?
  • Hvilke alternativer har vi å velge mellom?

Sikkerhet1

Trenger vi et analyseverktøy?

Det første spørsmålet man bør stille seg, er om et verktøy for å monitorere et nettsted og/eller app egentlig behøves. Et verktøy for datainnsamling og analyse er ikke i kategorien «installere og glemme», men krever oppfølging og jevnlig justering for å ha noen verdi. I tillegg bør noen i virksomheten faktisk ha nytte eller interesse for dataene som samles inn, om man skal ha utbytte av å ha verktøyet. Hvis ingen i virksomheten per dags dato har åpnet Google Analytics, er sannsynligheten stor for at man kanskje ikke har behov for et slikt verktøy.

Hvis man fortsatt tenker at man behøver et analyseverktøy, nå eller på sikt, må det først jobbes med organisasjonen og berede grunnen for å kunne utnytte et slikt verktøy på en verdifull måte, før man går videre til neste spørsmål.

Hvilken type virksomhet er vi?

Forenklet kan vi lage et skille mellom virksomheter som annonserer for å trekke brukere til nettstedet sitt og virksomheter/organisasjoner som ikke annonserer. Ofte går denne grensen mellom kommersielle organisasjoner på den ene siden og offentlige/ikke-kommersielle organisasjoner på den andre. Men dette er ingen naturlov og det er eksempler på unntak.

Hvis nettstedet er en viktig del av virksomhetens inntektskilde, trenger man et analyseverktøy som kan hjelpe til å optimalisere markedsføringsmiksen og de brukerreisene kunden møter på nettstedet. Mange nettsteder er ikke i denne kategorien. Ikke-kommersielle nettsteder slipper å forholde seg til mange problemstillinger som kommersielle må håndtere, og kan derfor vurdere verktøyene etter andre kriterier.

Annonserende virksomheter har ofte et forhold til tredjepartsplattformer som Google Marketing Platform, Facebook Ads og Snapchat Ads. I slike tilfeller bør analyseverktøyet ha god støtte for kampanjemåling og kanskje også målgruppebygging.

Hvilke alternativer har vi å velge imellom?

Det er mange verktøy å velge mellom og markedet er ganske uoversiktlig, selv for oss som driver med dette på fulltid. For å sortere valgene rundt analyse- og datainnsamlingsverktøy, synes vi det gir mening å grovt dele inn verktøyene i 3 kategorier:

Tradisjonelle webanalyseverktøy

Dette er verktøyene vi er mest kjent med og som har vært på markedet lenge. De er ganske enkle å bruke og har mulighet for å tilpasse datainnsamling og rapportering på en god måte. Man ser typisk på sidevisninger og besøk. Tidligere versjoner av Google Analytics (før GA4) eller Piwik Pro er eksempler på verktøy i denne kategorien.

Forenklede verktøy

Dette er en kategori som har økt mye i popularitet. Disse verktøyene har utelatt mye av det man finner i tradisjonelle webanalyseverktøy som Google Analytics. Verktøy i denne kategorien er enkle i bruk, koster lite å bruke og er lette å installere. Bakdelen er at man ofte ikke kan gjøre tilpasninger. Plausible og Visitor Analytics er eksempler i denne kategorien.

Bruker- og eventbaserte verktøy

Dette er retningen som Google Analytics 4 har tatt, og har en annen tilnærming enn de tradisjonelle verktøyene. Disse verktøyene er brukersentriske og er tilpasset moderne nettsteder med javascriptbaserte rammeverk samt apper. Amplitude og Mixpanel er to andre verktøy i denne kategorien, i tillegg til GA4.

Verktøy å velge i – oppsummert

Her er det vi oppfatter som de vanligste verktøyene i markedet sammenstilt i en tabell:  

verktoy-alle

Alle verktøyene i tabellen har sine styrker og svakheter, og noen er mer egnet for visse typer virksomheter enn andre. For virksomheter som driver med salg på sine nettsteder og derfor også driver med annonsering, vil nok gjerne Google Analytics 4 framstå som det mest naturlige og beste valget. Men det krever en god og godt dokumentert vurdering før man kan ta GA4 i bruk.

Våre favoritter

For å gjøre det enklere å starte reisen med å velge verktøy, har vi oppsummert våre seks favoritter. Som tabellen over viser, er det mange varianter å velge mellom. Alle har sine fordeler og ulemper, og det er viktig å ha tenkt gjennom virksomhetens behov før man starter prosessen med å velge. Har man mye ressurser og driver med omfattende netthandel, stiller det helt andre krav enn om det er snakk om Oslo Kommune med et informasjonsnettsted eller man driver en liten bedrift med en enkel nettside og kontaktskjema.

Verktoy-anbefalt (3) - final

Når det kommer til prosessen med å velge verktøy har vi noen betraktninger vi ønsker å dele avslutningsvis.

I tabellen har vi lagt inn noen helt overordnede vurderinger knyttet til GDPR. Det er viktig å merke seg at etterlevelse av GDPR kommer mer an på oppsett og bruk av verktøyet enn selve verktøyet i seg selv. Men det er klart at noen verktøy er enklere å konfigurere slik at det er lett å gjøre rett enn andre.

Når det kommer til det kanskje mest kjente verktøyet, Google Analytics, så er det ingen som helst tvil om at det er et helt fantastisk produkt som gir utrolig mange muligheter for innsikt og analyse. Men det er likevel ikke sikkert at det er det produktet akkurat din virksomhet har behov for. Det kan godt være at det er et av de andre verktøyene som vil løse behovene bedre og mer kostnadseffektivt.

Det er mulig å få hjelp til både å velge verktøy, flytte mellom verktøy og sette opp et nytt verktøy. Vi i Knowit har erfaring med alt dette. For tiden bistår vi mange av våre kunder med å gjøre vurderinger om de skal gå over til GA4 samt selve oppgraderingen og overgangen for de som ønsker å oppgradere.

Vi har hjulpet og hjelper også kunder med å finne det riktige verktøyet som er best tilpasset deres behov, bistår i å gjøre sikkerhetsvurderinger knyttet til anskaffelsen, oppsett og å komme i gang med nytt verktøy. Vi bistår også gjerne med å flytte mellom verktøy.

Lykke til med valget!

 

Jørn Reidel - Rosa 2.tight

Ta gjerne kontakt, med Jørn hvis du vil vite mer eller dele dine synspunkter rundt dette.