Skip to content

Bevegelsesfrihet og mobilitetstjenester på Innovation Tuesday

 Klaes Kanold under Knowits Innovation Tuesday

Med mennesker og miljø i fokus ønsker Ruter å innføre kollektiv delingsmobilitet i alle former for bevegelse, slik at mobilitet som en tjeneste (Mobility as a Service) blir et fullverdig og bærekraftig alternativ til privatbilen. Det var Claes Kanolds budskap til en fullsatt sal i Sundtkvartalet, under vårt månedlige frokostseminar Innovation Tuesday. Med “Fremtidens mobilitetsløsninger” på agendaen gikk han gjennom arbeidsmetodikk, ambisjoner og visjoner for hva Ruter skal være i fremtiden.

Se streaming fra Innovation Tuesday med Claes Kanold (YouTube).

En fullsatt sal i Sundtkvartalet på Innovation TuesdaySharing is Caring

Fra vi er små lærer vi viktigheten og verdien av å dele. Dele leker, dele fang, og etterhvert dele kunnskap, erfaringer og kultur. Vi lærer av å dele. Og, vi må dele godene. Men, klarer vi å dele bilen? Aktører som Nabobil og Hyre tilbyr transport som en tjeneste. Zipcar har nylig blitt lansert i Norge i samarbeid med Obos, og har som ambisjon at «Obos-medlemmer ikke skal eie bil, men bruke Zipcar når de har behov for å kjøre». For mange er egen bil selve symbolet på bevegelsesfrihet.

 

Men, vi beveger oss i riktig retning. Den kollektive holdningen til deling er i endring. Bysykler deler vi villig. Bybiler er kanskje ikke så fjernt likevel? 

 

Mobility as a Service

Ruter har to prosjekter som klart har bevist samfunn-, og ikke minst miljøgevinstene ved at offentlig transport tenker litt annerledes på sitt samfunnsoppdrag. Demand Responsiv Transport i form av aktivitetstransport og gjennom testprosjektet aldersvennlig transport.

 

På Nadderud har 11 minibusser erstattet 400 privatbiler når Ruter har organisert transport fra skolen til to timer med fotballtrening, før hjemlevering hos mor og far. Mindre stress hjem fra jobb, mindre utslipp, mer overskudd og mer kvalitetstid. Ringvirkningene er store.

 

I bydel Nordre Aker kan alle over 67 år bestille dør-til-dør transport for prisen av en honnørbillett. Anne på 104 år kommer seg til tannlegen og butikken. Nils tar tre turer i uken, mest for å skravle med bussjåføren. Og kostnadene? Ruter mener at hvis tjenesten kan bidra til at seks senior innbyggere kan bo hjemme ett år til, fremfor på institusjon, vil regnestykket gå i null. Opplagte helse- og miljøgevinster foruten økt livskvalitet på grunn av en mobilitetstjeneste!

….. as a Service

Det skjer i de beste hjem, i det fleste industrier og i det ganske land. Tjenester overtar jobbene til produktene. Vi trenger ikke stå i kø ved kassen, ikke hos legen heller. Fysiske bankfilialer er et saga blott. Sparegris til dåpen er en moderne kuriositet. Har tannfeen Vipps?

 

“People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole” sa Theodore Levitt. Med utgangspunkt i behovet - dagens, eller fremtidens. Hvilken jobb trenger du egentlig utført? Hva gjøres i dag som kan gjøres bedre? Hva finnes enda ikke? Basert på denne innsikten bygger bedrifter tjenester, og like viktig plattformen som sørger for at tjenestene er tilgjengelige, samt brukes og stadig videreutvikles. Ruter gjør det samme. Bertel O. Steen gjør det samme. Spotify har alt gjort det. Schibsted bygger sin strategi rundt det. For å lykkes bør virksomheter bygge en foretrukket plattform, lære kunden å kjenne og fortjene en plass i deres økosystem.

Knowit - show it - prove it - evolve it

Billettmaskin på mobilen, dagligvarer pakket og levert på døren, leie Chanel-veske for én dag. Spørsmålene man må stille seg er “Hvilken jobb er det kunden ønsker å få gjort, og hvordan kan denne gjøres enklere, fortere, morsommere og billigere? Hvilke teknologier finnes som bidrar til at utførelsen av jobben gir en god opplevelse? (Fjuk & Andreassen, MAGMA 0718). Hvordan bli den tjeneste- og plattformleverandøren forbrukeren velger å bruke?

 

Teknologi, bærekraftige løsninger og delingsfilosofi. Designtenking, Jobs to be done (J2BD), Google sprint prinsipp. Digitalisering og innovering er ikke flaks. Det er metodisk tilnærming, innsikt, brukerinvolvering, testing og feiling, og gjentatte iterative prosesser. Stadig utfordre, utvikle, oppdage og oppfinne. Fra gryende idé til ferdigstilt konsept. Aldri har tiden vært mer moden, og for etablerte organisasjoner mer presserende, for å tenke nytt og tenke radikalt annerledes. For å være relevante, være foretrukne, for miljøet og for å overleve. 

Reiseplanlegging 2.0

Så hva er Ruter i 2019, i 2022? Hvordan skal de holde seg relevante og være den foretrukne leverandøren av bevegelsesfrihet? Claes Kanold letter litt på sløret og viser frem tidlige skisser av Ruters prototype på den eneste reiseplanleggeren du trenger. Hva om Ruter som tilbyder av fremtidens mobilitetstjenester kobler ditt bevegelsesbehov med alle reisealternativene du har, uavhengig av transportmiddel? Hvis du skal fra A til B, skal du ikke være nødt til å sjekke 14 ulike apper for å finne enkleste, raskeste eller rimeligste transportalternativ. Kan vi begynne snakke bærekraftig bevegelsesfrihet i praksis da?

Samme spørsmål nye svar

En ting er sikkert og det er at Ruter ikke er alene i sin søken om å være relevant, tilgjengelig og foretrukket. På neste Innovation Tuesday kommer to spennende aktører til frokost. Askeladden & Co og Nyby er en ny generasjon av forretningsutviklere som med brukerbehov i sentrum og gjennom ny teknologi utfordrer de etablerte bransjen. Hold av 4. desember og lær om hvordan eventyr blir til virkelighet! Program og påmelding finner du her.