Skip to content

Digital Strategy

Digital Strategy

Ifølge en undersøkelse utført av McKinsey klarer de fleste bedrifter som gjør investeringer i digitale transformasjonsprosjekter og digital strategi kun å hente ut 30% av den forventede verdien. Å la være å investere i digital transformasjon er heller ingen opsjon - så hvordan kan man med noen enkle grep øke sannsynligheten for å hente ut noe av de resterende 70%?

Selv i dagens digitale tidsalder der nær sagt alle prosjekter involverer en eller annen form for bruk av digital teknologi ser vi altfor ofte at investeringer feiler, ved at man ikke klarer å realisere de gevinstene som legges til grunn for prosjektet eller programmet som kjøres. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for bedrifter i form av tapte inntekter og bortkastede investeringer, og det er derfor viktig å forstå de viktigste årsakene, og hvordan man kan snu situasjonen til sin fordel.

Digital Strategy 2

Hva er de vanligste fallgruvene ved implementering av digital strategi?

  1. Manglende forankring i hele organisasjonen med tydelig veikart: En av de vanligste årsakene til at digital strategi feiler er manglende forståelse i organisasjonen av hva prosjektet faktisk skal oppnå. Ofte havner digital strategi og gjennomføring kun i IT-avdelingen til tross for at forandringer skal skje på tvers av organisasjonen. Bedrifter sliter ofte med et tydelig veikart som inkluderer kvantifiserbare gevinster. For å unngå denne fallgruven er det viktig å tydeliggjøre målene, omfanget og kvantifiserte gevinster av en digital strategi tidlig i prosessen, og gjøre dette kjent i hele bedriften, slik at alle ansatte jobber mot å nå de samme målene og gevinstene.
  2. Manglende engasjement fra organisasjonen: Digitale transformasjonsprosjekter er ofte tverrfaglige prosjekter som involverer flere avdelinger i organisasjonen, og godt engasjement og samarbeid mellom involverte avdelinger er avgjørende for prosjektets suksess. Til tross for gode intensjoner med agil arbeidsmetodikk og tverrfaglige team er realiteten ofte en annen, og ifølge en undersøkelse fra Gartner føler to av tre ansatte seg ikke tilstrekkelig informert og engasjert for å bidra til implementering av en ny digital strategi. Derfor er det viktig å legge en strategi og plan som involverer hele organisasjonen, og sørge for at alle er kjenner til prosjektets mål og fordeler.
  3. Redsel for kostnader og investeringer: Mange bedrifter nøler med å komme i gang med IT-prosjekter på grunn av bekymringer om kostnader og investeringer. Imidlertid kan løsningen for å skape og opprettholde konkurransefortrinn være å investere i teknologiløsninger som støtter forretningsmålene over tid. Å unngå investeringer kan føre til at selskapet sakker akterut i en stadig mer digital verden. Dette er i tråd med undersøkelser av ledere der halvparten sier at teknologi anses som en mulighet for å skille seg ut fra konkurransen.

Digital Strategy 3

Så hvordan legger man et grunnlag for implementering av digitale prosjekter og strategier som forbereder bedriften for fremtiden?

  1. Kartlegg digital modenhet: Før du og din bedrift starter på deres digitale reise, er det viktig å vurdere hvor moden din organisasjon er når det gjelder digital teknologi. Dette omfatter flere områder slik som kompetanse, organisering, arbeidsmetodikk for prosjektgjennomføring, og ikke minst eksisterende produkt- og system-portefølje. Denne kartleggingen vil hjelpe deg med å forstå nå-situasjonen, identifisere styrker og svakheter som kan påvirke implementeringen av digital strategi.
  2. Vær tydelig på ambisjonene: Definer klart og tydelig hva dere ønsker å oppnå med deres digitale strategi. Dette kan inkludere mål som økt effektivitet, bedre kundeopplevelse gjennom forenklede prosesser, eller redusert kostnad gjennom standardisering. Å ha klare ambisjoner vil hjelpe deg med å holde deg på kurs.
  3. Prioritere investeringer: Når du har klare ambisjoner, må du prioritere investeringene som vil støtte disse målene. Dette vil hjelpe deg med å bruke ressursene dine på en mest mulig effektiv måte. Start med å prioritere noen tiltak som gir rask gevinst og verdi, sannsynligheten for å lykkes øker dersom man klarer å bevise for ledelsen og resten av bedriften at man raskt får gevinster ved å investere i digital transformasjon.
  4. Etablere et veikart for den digitale reisen: Opprett et veikart og en detaljert plan for hvordan du vil implementere din digitale strategi. Dette bør inkludere milepæler, tidsrammer og ansvarlige personer, og så detaljerte planer som mulig for de nærmeste 3-6 måneder. Sørg deretter for at du justerer og tilpasser veikartet regelmessig, for eksempel en gang per kvartal, slik at du hele tiden justerer retningen på reisen etter de viktigste behovene for bedriften.
  5. Vær bevisst på fallgruvene: Ta hensyn til de tidligere nevnte fallgruvene, og sørg for å håndtere dem proaktivt underveis. Dette inkluderer å sikre god kommunikasjon mellom avdelinger, involvere de ansatte aktivt, være realistisk med hensyn til kostnader og investeringer, og ikke minst også å følge med på nyvinninger innenfor teknologiske områder.

Vår erfaring i Knowit er at man må ta hensyn til disse fallgruvene i prosessen for en digital strategi for å lykkes. Det sikrer at tid og penger investert i digital strategi bidrar til å gjøre bedriften mer konkurransedyktig, og over tid vil man klare å hente ut mer enn de 30% av forventet verdi som i snitt realiseres i dag. Dersom du er usikker på hvor mye du får igjen for dine investeringer i digital teknologi er det på høy tid å gjøre en helsesjekk på egne prosjekter og organisasjon, og å legge en strukturert plan for veien fremover. Hvis du er usikker på hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan bli enda bedre på å gjennomføre dine strategiske digitaliseringsprosjekter, kontakt oss i Knowit Management Consulting for en prat om digital strategi.

Se hvordan vi har hjulpet våre kunder


Har du spørsmål rundt digital strategi? Ta kontakt med Lars Lindegaard for en uforpliktende prat.