Skip to content

Ta kontroll på selskapets langsiktige vekst; Scenario-bygging

Dagens markedssituasjon er kompleks. Og det er flere eksterne faktorer som vil ha stor påvirkning på bedrifters utvikling.

Verdensøkonomien blir stadig mer uforutsigbar. Bedrifter står overfor utfordringer med volatil valutakurs, råvarepriser og usikker etterspørsel, noe som krever fleksibilitet og evne til å tilpasse seg hurtig skiftende forhold.

Økning i politisk polarisering og dype kløfter mellom forskjellige politiske ideologier. Dette skaper usikkerhet for bedrifter når det gjelder regulatoriske endringer, handelsavtaler og internasjonalt samarbeid

I tillegg er det som en gang ble betraktet som science fiction, nå en del av vår daglige virkelighet. Fra selvstyrte biler til AI-assistenter, noe som utfordrer både forbrukere og næringsliv til å tilpasse seg raskt.

Kortsiktig strategi kan spore deg helt av

En 3 års plan er en kortsiktig strategi. Likevel fokuserer de fleste selskaper primært på kortsiktig horisont, som er dag til dag drift og 1-3 års strategi. Her er det mer kontroll på innsikt og forventninger. Men hva skjer etter dette? Har selskapet ditt gjort nødvendige vurderinger av mulige scenarier lenger frem som kan få konsekvenser for valg som må tas allerede i dag?

Fremtidssikring 1

Teknologiske fremskritt kan endre spillereglene over natten. Kunstig intelligens blir stadig mer sentralt. Uten en fremtidsrettet visjon kan selskapet ditt bli tatt på sengen av raske teknologiske forandringer. Store teknologiselskaper har allerede rettet blikket mot en fremtid hvor ny og ukjent teknologi dikterer konkurransen.

image (6)-Nov-29-2023-12-54-02-9120-PM

Hvis dere ikke definerer og transformerer egen fremtid, vil andre gjøre det for dere

Scenariobygging for å forberede og forme egen fremtid. Å forstå disse horisontene betyr å akseptere og navigere i usikkerhet. Det krever at selskaper er villige til å ta strategiske risikoer, selv når det er lite data å basere beslutningene på. Dette handler ikke om å gjette, men om å anvende fremtidsrettede verktøy som scenariobygging for å forberede seg på fremtiden som kan kommer raskt, og ha tenk gjennom «what if….».

Hva om internett transformeres og søker sine brukere, og ikke motsatt som i dag. Tenk deg at personlige AI assistenter presenterer løsninger på dagens gjøremål for deg privat og i jobb. De store teknologiselskapene vil vite om strategien din, konkurransefortrinnet ditt og hemmelighetene dine. Kanskje det til og med er til salgs? (Facebook ruller i disse dager ut betaling, om du ikke vil bli sporet). Hvor vil det da plassere ditt selskap i konkurranse om kundene? Hvilke data sitter dere på, hvordan skal dere nå frem til AI assistentene? Hva vil være nøkkelen til suksess ift. forretningsmodell, samarbeid, merkevarestyrke, datastyring, distribusjon og synlighet?

DALL·E 2023-11-29 15.37.27 - Create a composite image with four squares, each depicting a different future societal and technological scenario, and a small compas

Hovedpoenget er klart: Det må tenkes lenger enn morgendagen. Scenariobygging gir oss verktøyene til å forstå, forutsi og forme fremtiden. Når vi starter med en klar, fremtidsrettet visjon og jobber oss tilbake til nåværende dag, erstattes generell frykt og frykten for ikke å henge med (fomo) med en følelse av formål og retning.

I denne tiden av raske transformasjoner, utfordrer jeg ledere og selskaper til å tenke stort, være dristige, og å ta eierskap til sin egen fremtid. La oss sammen forme en fremtid hvor teknologi, mennesker og forretningsstrategi harmonisk samarbeider mot felles suksess.

Kontakt oss for å diskutere fremtidssikring, scenariobygging og langsiktig suksess for din bedrift.