Skip to content

Innovasjon – mer enn bare oppfinnelser? Del 2 av 2

Til nettsider-1

Har vi for snevert syn på hva innovasjon egentlig er? Våre dyktige business designere Mons og Klaus forklarer og gir eksempler på hvordan du bør innovere i forretningsmodeller! Dette er del 2 av innlegget først publisert i forrige uke.

I del 1 av dette innlegget snakket vi om hvordan Bird innoverte persontransport ved hjelp av allerede eksisterende produkter og en ny forretningsmodell. I del 2 tar vi for oss hvordan det norske selskapet, Combine, gjorde noe av det samme.

Grúnderne bak Combine så seg i 2018 lei av å måtte være medlemmer på ulike treningssentre for å trene variert. De stod dermed foran flere valg. Bygge et nytt treningssenter med alle aktivitetene de ønsker seg, eller se om de kunne bruke eksisterende tilbud på en ny måte. Å bygge et nytt senter var uaktuelt, så derfor satte de seg som mål om å lage en tjeneste der de kunne ære medlem på flere treningssentre gjennom én og samme tjeneste. Videre lærte de at treningssentre på sin side hadde utfordringer med ressursbruken som følge av delvis tomme gruppetimer, i tillegg til at enkelte tider av døgnet var det svært mye ledig kapasitet. Den ledige kapasiteten klarte de ikke fylle gjennom deres vanlige abonnement-baserte forretningsmodell.

Combine utviklet derfor en tjeneste der man med ett medlemskap kunne ha tilgang til et stort og variert utvalg av treningssentre og treningstilbud.

Heller ikke i dette tilfellet var det nødvendig å utvikle nye produkter eller tjenester. Verdien lå i at de klarte å finne en ny måte å selge allerede eksisterende tjenester på en måte som var lønnsomt for alle parter.

Innovasjon behøver ikke nødvendigvis å være forbeholdt oppstartsselskaper. Også store tradisjonelle selskaper har evnet å endre hvordan de formidler sine allerede eksisterende produkter på. Et nylig eksempel på dette kan vi finne hos OBOS.

En utfordring de siste årene har vært at flere unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av et stadig voksende prisnivå. Kravene som stilles til låntaker fra bankenes side kan være tøffe for mange å fylle, selv med full jobb. OBOS lanserte derfor produktet Deleie i vinter.

En løsning der kjøper kun trenger å eie halvparten av boligen, og OBOS går inn som medeier for den andre halvparten.

Slik kan du som låntaker søke lån fra banken for den halvparten du eier, og OBOS kan leie ut den andre halvparten til deg. Dersom du på sikt får bedre råd, kan du kjøpe ut OBOS sin andel gradvis. På den måten kommer også unge som ikke oppfyller dagens økonomiske krav seg inn på boligmarkedet. OBOS på sin side får ta del i verdiøkningen av boligen ved salg, og de når ut til en kundegruppe som ellers ikke har mulighet til å kjøpe seg bolig. I tillegg kan det bidra til at OBOS slipper å stå med usolgte leiligheter, noe som binder opp kapital som for eksempel kan brukes til å bygge nye boliger.

I starten av første innlegg spurte vi oss hva som er innovasjon? Vår mening er at innovasjon ikke nødvendigvis krever at du finner opp noe nytt. Man trenger ikke lage flyvende biler, robotpoliti eller teknologi for å kunne feriere på månen. Noen ganger ligger mulighetene for innovasjon nærmere kjernevirksomheten ti bedriften din enn du tror. Det er ikke nødvendig å finne opp boligen på nytt for å nå ut til et nytt marked og skape verdi for både forbrukere og leverandører. Det kan holde å endre måten man selger et eksisterende produkt eller tjeneste på.

Vi i Knowit Experience Oslo har dyktige business designere som kan hjelpe deg med å finne ut hvordan DIN bedrift kan skape ny verdi av eksisterende verdiforslag og gjennom aktiv innovasjon i forretningsmodellen

 

Klaus Espedal 
Business Designer
Klaus.espedal@knowit.no

&

Mons Alexander Langaard 
Business Designer
Mons.a.langaard@knowit.no