Skip to content

5 punkter til deg som skal lede som en produktleder

En produktleder leder uten den formelle autoriteten som en med personalansvar har. Når man leder uten formell autoritet, stilles det ofte høyere krav til personlig autoritet, kommunikasjons- og ledelsesferdigheter, og en må tenke litt som en influenser, altså ved å påvirke. Fra en produktleder til en annen, her er noen refleksjoner rundt det å lede som en produktleder.

product_hero-1

Se for deg dette senario

Teamet ditt som består av utviklere, vil utvikle en ny teknologi som ikke støtter den forretningsmessige satsningen til ledergruppen. Ledelse og forretning vil gå for en eldre teknologi som gir kortere vei til lønnsomhet, men som kanskje ikke er like spennende å jobbe med for utviklerteamet. Utviklerne synes i dette tilfellet at du som produktleder er et unødvendig onde, og de vil ha frie tøyler til å jobbe med det de selv mener er best. Ledergruppen presser på og er tydelig på hva som skal prioriteres, og du som produktleder sitter som skvist i midten.

Skap rom for bedre valg og prioriteringer i fellesskap

Her er det sikkert like mange svar og veier til mål som det finnes produktledere, men en god ting er å skape en kultur for tjenende lederskap i teamet. Vis respekt og etterstreb å involvere teamet ditt så tidlig som mulig når du skal undersøke det nye som skal utvikles. Jeg sier ikke at du skal dra alle inn i en haug med møter, og at alle må høre alt til enhver tid. Nei, ikke gjør det! Målet er å skape et transparent samarbeid som øker kvaliteten av det felles arbeidet som skal utføres av teamet.

Snakk om det forretningsmessige i et helhetlig perspektiv og del informasjon på en lettfattelig måte, slik at du skaper felles forståelse for hva som er til det beste for fremdriften av produktet/tjenesten og forretningen. På denne måten skapes rom for å gjøre bedre valg og prioriteringer i fellesskap.

 

dev_team

5 punkter til deg som skal lede som en produktleder

1. Involver teamet tidlig

Produktlederen skal se nye muligheter og undersøke forretningsinitiativer. Når et nytt forretningsområde, nytt produkt/tjeneste eller eksisterende produkt/tjeneste skal videreutvikles, starter dette arbeidet med omfattende informasjonsinnhenting, også kalt innsiktsarbeid. Allerede i denne fasen er det viktig å involvere teknisk ledelse, designere og andre nøkkelpersoner i teamet. Dette muliggjør at teamet så tidlig som mulig kan komme inn med informasjon, som fyller ut det produktlederen ville funnet på egenhånd. Samtidig skaper det fellesskap i utviklingen av produktet/tjenesten, allerede fra et tidlig stadium i produktutviklingen.

2. Vær transparent

Vel så viktig som å involvere teamet tidlig i prosessen, er det å følge opp med transparens i arbeidet med informasjonsinnhenting, være seg fra eksterne eller interne kilder. Dette kan gjøres på ulike måter, men en måte er å bygge opp et felles samlingspunkt for informasjon. Her er verktøyer som Notion eller Miro gode og fleksible samarbeidsplattformer. De tillater at alle involverte, fra interessent til designer til utvikler, kan være oppdatert på progresjonen for produktlederens og teamets arbeid med produktutviklingen.

3. Spill ball med designeren

Designeren er produktlederens beste venn når det kommer til å få øye på de tingene som en produktleder selv kanskje ikke alltid ser. På samme måte som techlead og utvikler ser det tekniske på en annen måte enn deg, så kan designeren utfylle og komme med nye perspektiver på brukerbehov. Designere er ofte svært dyktige på å se brukerne og til å avdekke behovene deres, både de ante og de uante udekkede behovene. En styrke designeren også har, er evnen til å visualisere det som skal utvikles i tett kommunikasjon med utviklerteamet.

4. Lytt til teknologen

Ikke bare er det viktig å lytte til designeren, men det er også ytterst viktig å lytte til teknologenes innspill og ikke drepe ideene deres, men vise respekt og samarbeidsvilje. En produktleders hovedfokus og spesialområder er kundens behov, produktutvikling og interessentsamarbeid, og du bør forsøke å ikke trampe for mye inn i tekniske avgjørelser. Dersom du som produktleder har spisskompetanse på relevante områder, er det fordelaktig å skille på når du «går ut av» rollen som produktleder og trer inn i en mer teknisk rolle.

5. Skap en kultur for samarbeid

Samarbeid, psykologisk trygghet og felles visjon og målbilde er ikke bare fine ord, men nødvendigheter for at et team skal kunne samarbeide og skape resultater sammen. En produktleder bør med fordel vise empati og ha forståelse for hva som motiverer menneskene i teamet, og ikke minst hva som virker demotiverende på dem. Det er viktig at alle føler seg hørt og sett. For at teamet skal utvikle samarbeidet kan produktlederen ta initiativ til aktiviteter for teamet, holde workshops og skape fellesskap. Dette vil være en døråpner for at individene i teamet kan utvikle gode relasjoner, få tilhørighet til teamet, forstå hvem som er hvem og blir kjent med hverandres styrker og svakheter. Alt dette muliggjør en god samarbeidskultur.


Myke verdier er høyst aktuelle egenskaper å ha på plass for en produktleder, så gjør det en produktleder gjør best, nemlig å skape resultater sammen med andre mennesker!

 

Relaterte artikler og videre lesning

Skap verdi på kort tid med en innleid produktleder

 

Lill Michaelsen , Objectnet_Knowit_27222

Ta gjerne kontakt med Lill om du vil vite mer eller dele dine synspunkter rundt dette.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester innen Produkt- og forretningsutvikling, kan du lese mer om disse her.