Skip to content

BeeTIDY – for kollektivets skyld

 BeeTidy_Coverbilde_Facebook_v4_FINALI desember 2018 hadde Orkla en “soft lansering” av den digital vaskeassistent og chatboten BeeTIDY – utviklet for å gjøre livet i kollektivet bedre og renere, gjennom samarbeid og litt spillteori. Applikasjonen er idag en betaversjon tilgjengelig i Facebook Messenger, en plattform som de fleste studenter og unge voksne som bor i kollektiv allerede bruker. BeeTIDY setter opp en rettferdig og personlig vaskeplan for kollektivets medlemmer og resultatet er full kontroll på vaskeuker, arbeidsoppgaver og muligheten til å vinne poeng.


Orkla, hvem og hva?

Som ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, bakerimarkedet og apotek dekker Orkla et vidt spekter av markeder. Men, blant unge voksne er det mange som ikke har et forhold til Orkla, eller hvilke produkter eller merkevarer de har. Med BeeTIDY ønsker Orkla å nå ut til dette segmentet. Et innovativt prosjekt som tar i bruk ny og spennende teknologi på en arena hvor man vet målgruppene allerede er – nemlig på Facebok Messenger. Fokuset er spesielt rettet mot studenter eller personer som bor i kollektiv, og hvor en naturlig del av kollektivlivet er felles ansvar for renhold.


Bien som fløy over dammen

Chatbots er relativt utbredt i USA, og amerikanerne er generelt positive til, og brukere av, den type applikasjoner. Det amerikanske selskapet Tombras utviklet derfor backenden av applikasjonen i tillegg til den engelske chat-dialogen. På grunn av tidsforskjell og språk ønsket Orkla at Knowit skulle videreutvikle frontend og språkforståelse på norsk. I juni 2018 samarbeidet to sommerstudenter tett med Orkla før faste ansatte tok fatt på oppdraget.

Knowit sine hovedoppgaver har vært å lage webviews (frontend-utvikling), og å trene chatboten i norsk. Et tverrfaglig team har jobbet smidig med interaksjonsdesign, brukertesting med kollektiver, frontend-utvikling og bot-trening i Dialogflow. Med korte beslutningsveier og iterativ jobbing har brukertester initiert endringer som raskt har blitt implementert i løsningen for ny testing på tvers av landegrenser, ulike tidssoner, språk og selskap.

Webviews er en gjenganger i BeeTIDY-applikasjonen. Alt som er hensiktsmessig å vise med visuelle elementer fremfor tekst vises ved at brukeren trykker på en knapp og en «mini-nettleser» vises inni Messenger-vinduet.


Fra beta til best

BeeTIDY er lagt ut som en åpen betaversjon i Messenger, det vil si en løsning som fortsatt skal kultiveres, utvikles og forbedres, og der jo fler som tester og bruker den gjør den bedre for hver interaksjon. Det er nettopp det som er intensjonen bak soft-lansering av betaversjonen:  å få inn flere (test)brukere slik at den endelige løsningen blir best!


Bli med inn i bikuben

Første gang brukeren kontakter BeeTIDY gjennom Messenger, blir man ledet gjennom onboardingen. Her får man også mulighet til å invitere venner til kollektivet, eller «bikuben» som BeeTIDY kaller det. Deretter setter BeeTIDY opp en rettferdig vaskeplan der alle medlemmene får hver sin uke. Ansvaret går på rundgang med muligheten til å bytte vaskeuke internt.

I første omgang lå fokus på visning og innmelding av vaskerelaterte oppgaver. Oppgavene er delt inn i tre kategorier:

1) Generelle oppgaver

2) Tildelte oppgaver

3) Bonusoppgaver


beeTIDY-7
Når brukeren med det ukentlige vaskeansvaret har utført oppgavene hukes disse av gjennom webviewet for tildelte oppgaver.


beeTIDY-9-2
Personen med vaskeansvar vil også få vennlige påminnelser om å utføre gjenstående plikter. Generelle- og bonusoppgaver er oppgaver, eller husregler, som gjelder alle medlemmene til enhver tid.

I tillegg til de generelle påminnelsene, kan brukerne melde inn oppgaver – enten generelt, eller rettet mot spesifikke personer, for eksempel «Knut har glemt å vaske opp etter at han spiste». I dette tilfellet vil Knut få en vennlig påminnelse om at han må vaske etter seg. 

Dersom det ikke er nevnt navn i innmeldingen, reagerer BeeTIDY basert på hva slags oppgave det er. Dersom det er en tildelt oppgave, det vil si en oppgave som den ukentlige ansvarlige har, vil vedkommende få en påminnelse. Medlemmer kan også melde inn generelle oppgaver, det vil si en oppgave som er alle sitt ansvar, for eksempel: I dette tilfellet vil BeeTIDY at kollektivet skal stemme over hvem som har ansvar for oppgaven. Alle i kollektivet vil få hver sin melding, og mulighet til å stemme på hvem man tror det er som har ansvaret. Personen som får flest stemmer vil deretter få en ekstra påminnelse. 


beeTIDY-10
De siste ukene før soft-lanseringen var fokuset å trene chatboten til å kunne «småprate» om følelser, vitser, været, Orkla og seg selv. Dette innebar store mengder treningssetninger, og stadige justeringer ettersom beta-brukere testet applikasjonen. Vaskerelaterte spørsmål vil kunne bli et tema fremover. «Har du noen tips til hvordan jeg kan vaske ovnen?», «Hvordan kan jeg fjerne rødvinsflekker fra en hvit skjorte?» og «Jeg har fått flekk på bunaden, hva gjør jeg?» er spørsmål BeeTIDY eksempelvis vil kunne trenes på og komme med tips til. 

BeeTIDY fungerer selv om ikke alle i kollektive bruker applikasjonen. For å tilrettelegge for at bare deler av et kollektivet bruker BeeTIDY innførte vi «ghosts». Dette er personer som registreres som en del av kollektivet, selv om de ikke bruker BeeTIDY applikasjonen. På denne måten vil ikke rulleringen av vaskeuke ødelegges. Ghosts vil heller ikke motta påminnelser.


Vask vin og vinn!

2019 blir spennende. Da skal selve gulroten for BeeTIDY på plass – poeng og rewards! Tanken er at brukerne skal få poeng for å bruke applikasjonen. Konseptet vil basere seg både på individuelle poeng til enkeltbrukere, men også som en felles motivasjon til “bikuben” om å holde kollektivet rent og ryddig. Når man har fått et visst antall poeng, vinner man ulike rewards. Fremover jobbes det med å samarbeide med ulike aktører for at brukere kan veksle inn rewards i kuponger som kan gi ulike rabatter eller produkter. Fint for slunkne studentlommebøker! 

BeeTIDY er i dag en åpen betaversjon hvor veien videre går seg til underveis og der tilbakemeldinger fra brukere vil være avgjørende for hvor fokuset skal ligge. Så langt har brukere vist mye engasjement og ekstra interesse fordi applikasjonen skiller seg ut, er nyttig og morsom bruke. En nødvendig konsekvens av å innføre spill og poeng er å sikre rettferdige tildelinger. Det skal BeeTIDY håndtere, det og mye mer. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Det er alltid gøy å jobbe med innovasjon, og ikke minst er det gøy å jobbe med kompetente mennesker som bidrar til å dra prosjektet fremover. Takk til Knowit for kompetente, hjelpsomme og hyggelige ressurser som er fleksible og løsningsorienterte. Buzz on!

Ingrid Danielsson, New Business and Innovation Manager - BeeTIDY