Skip to content

Best of: Autumn 2020

Phew, we can all agree that this year feels like it has lasted way too long. Luckily, we’ve only got a month left of it! If you’re bored of Lockdown 2.0, have a look at what people of Knowit have been up to this autumn 😁!

Happy watching, and don’t forget to check out our YouTube channel for more videos on all things digital 🤓!

1_b4xntV4vBqVo3UnK21CWswInnovation Tuesday x boost.ai 🇳🇴

Siden 2016, har boost.ai vokst til å bli en internasjonal scaleup med en bred portefølje av nordiske og internasjonale selskaper som bruker deres teknologi! Hvordan har et lite, norsk selskap gått fra å være en startup til en internasjonalt ledende leverandør innenfor virtuelle assistenter?


Jobbe smidig i Norges største kommune, hvor vanskelig kan det være? 🇳🇴
- Tine Reuterdahl

Tine Reuterdahl leder Oslo kommunes digitaliseringsetat Oslo Origo. Tine har lang erfaring med digital produktutvikling. Hun har bakgrunn fra Aftenposten, 14 år i FINN.no, og et par år med tingenes internett i Telia, før hun startet i kommunen i 2017.


Innovation Tuesday x Simplifai 🇳🇴

Simplifai er en norsk scale-up som leverer nyskapende løsninger for utvikling og implementering av digitale medarbeidere. De snakker om nye måter å hente ut informasjon fra ustrukturerte data. Hvordan har de klart å løse et av vår tids største utfordring innen automasjon?


Å modernisere et folkeregister — en limbo mellom smidighet og nødvendig styring og kontroll 🇳🇴

Viveca Liodden leder Prosjekt Modernisering av folkeregisteret, som skal sørge for at Norge får et topp moderne folkeregister, tilpasset de behovene omverden har i 2020. Hun har mange års erfaring som prosjektleder og ledet tidligere også EDAG-prosjektet i Skatteetaten.


Innovation Tuesday x Storebrand🇸🇪

Storebrand har eksistert i 250 år og likevel klarer de hele tiden å fornye seg og skape innovative tjenester til sine kunder. Hvordan driver man egentlig innovasjon i et selskap som er så etablert? Hvordan får man ansatte og kunder motivert til å være med å drive frem nye konsepter og tjenester?

Hva kjennetegner team som lykkes i store komplekse organisasjoner? 🇳🇴
- Nils Brede Moe

Gjennom vår forskning i Spotify, store norske bedrifter og organisasjoner har vi funnet hva som kjennetegner de autonome team som ser ut til å fungere godt og de team som har utfordringer. Nils Brede Moe er Sjefforsker ved SINTEF Digital og forsker på Lean Startup, prosessforbedring, smidig storskala systemutvikling, autonome team og global systemutvikling. Han jobber tett med mange globalt firma innen bransjene energi, telekom, transport og finans. I tillegg jobber han med flere konsulentfirma, programvarehus og offentlig sektor i Norge. Han har også en forskningsstilling ved Blekinge Institute of Technology i Sverige.