Skip to content

Faglig utvikling med Business design som tema

I Knowit Experience legger vi stor vekt på kontinuerlig utvikling av faglig kompetanse. Et av verktøyene vi bruker til det er faggrupper, hvor vi bruker tid til å fordype oss i ulike problemstillinger,  eller utvide kunnskapen vår. Faggruppen jeg er en del av kalles Business Design. Vår misjon er: Utforske skjæringspunktet mellom forretning og design.  

 

Picture4

 

Vi delte oppgaven vår opp i to deler:  

 1. Skaffe en generell forståelse 
 2. Bli rutinert i relevante verktøy 

Jeg vil nå ta deg gjennom disse to delene, for å dele våre refleksjoner om Business Design i Knowit Experience.  

Skaffe en generell forståelse 

På grunn av våre akademiske røtter hadde vi et behov for å forstå bakgrunnen av fagfeltet. Hvor oppstod behovet for å blande forretningsutvikling og design, ulikt til hvordan man har jobbet med disse fagfeltene før? Ifølge forfatteren av ‘The Ultimate Business Design Guide’ finnes det flere faktorer som spiller en rolle her, men det startet med én ting – fremveksten av design. De siste tiårene har design som fagfelt vokst til et uunnværlig og ofte avgjørende element i forretningssammenheng. Det handler imidlertid ikke bare om å ha en app som ser bedre ut enn den konkurrentene har, noe som kanskje har vært omdømmet til design-fagfeltet lenge har hatt.  

I dag har design fått en mer voksen rolle i forretning, blant annet i innovasjon, endringsledelse og forretningsutvikling. Det har skiftet fra fine, visuelle produkter til brukervennlige og helhetlige løsninger, basert på forståelse av brukerne.  

I bunn og grunn er det fire steg som forklarer hvordan Business Design ble et eget fagfelt:  

 1. Fremveksten av design i kommersiell forretning på grunn av unike designperspektiv – brukersentrert og attraktivitet 
 2. Men, ønskelighet fra kundeperspektiv alene er ikke nok, forretningsperspektivet må være med for å sikre levedyktighet 
 3. Dette legger press på design team til å samspille med forretningskrav 
 4. Da begynte disse selskapene å legge til folk med forretningsforståelse inn i designteam, og dette nye samarbeidet førte til et eget fagfelt som nå kalles for business design 

Picture13

Business designeren er ofte brobyggeren mellom forretning og design i tverrfaglige team og prosjekter. En business designer er en forretningsutvikler med et designtankesett i bunn, eller en designer som også inkluderer et forretningstankesett i sitt arbeid. Business designere komplementerer de øvrige designfeltene ved at vi også tar forretningsperspektivet i produkt- og tjenesteutvikling.  

Bli rutinert i relevante verktøy 

Som designere bruker vi mange av de samme verktøyene som alle andre designere. Vi har fokusert på å finne verktøy som lar oss innta en designholdning og bruke designmetodikk til å jobbe med forretningsproblemer:

(1) verktøy som utforsker stakeholdere i forretningssystemet,  

(2) verktøy som skaper oversikt i det forretningssystemet og  

(3) verktøy som hjelper å finne opp muligheter få å forbedre forretningen.  

Noen eksempler av verktøy som kan brukes for disse tre formålene er:  

Utforske stakeholdere 

 • Value Proposition Model 
 • Customer Profile 

Skape oversikt i forretningssystemet 

 • Business Model Canvas 
 • SWOT Analysis 

Mulighetsrom for forretningen 

 • Blue Ocean Strategy 
 • Value Proposition  
 • Business Model Canvas 

Vi har testet verktøyene på Knowit Experiences forretningsmodell og på løpende kundeprosjekter. Det har vært veldig lærerikt å bruke reelle kundeoppdrag og diskusjoner i gruppen, og vi føler at det har hatt stor nytte å bli kjent med verktøyene. Vi har helt klart utvidet vår faglige kompetanse innenfor Business Design.  

Det er mange verktøy som står igjen og mye erfaring å skaffe meg i praksis. Jeg er glad for at jeg får muligheten til å utforske dette med andre interesserte kolleger, og at vi får rom og budsjett til å gjøre det på vår egen måte!

 

Ta gjerne kontakt om du vil høre mer om hvordan vi jobber med faglig utvikling innenfor Business design.

Vil du lese mer om business design i Knowit Experience? Velg blant lenkene under for mer innhold.  

Hva er business design?

Business design – kun for profittmaksimerende virksomheter?