Skip to content

Hva er business design?

Knowit Experience har et stort designmiljø, med om lag 50 engasjerte og kreative designere. Vi er nå i gang med å utvide vår designsfære, og bygger et miljø for business design. I Knowit Experience har vi derfor ansatt egne konsulenter i rollen som business designere, opprettet faggruppe for feltet, og økt det tverrfaglige fokuset på denne typen designmetodikk på tvers av våre Experience-kontorer i Oslo og Bergen.

Picture1-Apr-05-2022-01-28-25-30-PM

Men hva er egentlig greia med business design? Hva gjør en business designer, og hvordan skiller dette seg fra de øvrige designdisiplinene?  

Kort fortalt er en business designer en forretningsutvikler med et designtankesett i bunn, eller en designer som også inkluderer et forretningstankesett i sitt arbeid. Business designere komplementerer de øvrige designfeltene ved at vi også tar forretningsperspektivet i produkt- og tjenesteutvikling. Som business designere arbeider vi «krealytisk», som vil si at vi sikrer at både det kreative og analytiske perspektivet blir ivaretatt ved produkt- og tjenesteutvikling. Business designeren er ofte brobyggeren mellom forretning og design i tverrfaglige team og prosjekter.  

Business designere skal lage fantastiske produkter og tjenester som brukerne har behov for, men i tillegg til å utforske hva brukernes behov og utfordringer faktisk er, gjør business designeren også en vurdering av det forretningsmessige potensialet til produktet eller tjenesten. Hvilke mulige forretningsmodeller kan ligge til grunn, og hvilke kostnader og inntektsstrømmer ser man for seg? Dette er viktige spørsmål å kunne besvare for en business designer. Man kan bygge verdens beste produkt eller tjeneste som forbrukerne elsker, men om den ikke også er bærekraftig ut ifra et økonomisk perspektiv, har den heller ikke livets rett. Kost og kundeopplevelse er to likeverdige komponenter i business design. 

Som business designere er derfor målet å skal skape produkter og tjenester som brukerne ønsker seg, som faktisk kan bygges, og som er økonomisk bærekraftige. Vi leter etter gullet i midten, der de tre sirklene attraktiv, levedyktig og gjennomførbar krysser.

Modell3

Behovet for business design oppstår gjerne når en virksomhet kommer til et kritisk vendepunkt, hvor man ser et behov for å endre eller skape nye forretningsmodeller for å ikke seile akterut i markedet. Digitalisering, overganger fra produkt til tjeneste, eller økte krav til bærekraftige løsninger er alle eksempler på triggerhendelser, som tvinger virksomheter til å gjøre endringer i egen forretningsmodell. Et forslitt eksempel på dette er KODAK, som overså det kritiske vendepunktet digitalisering. I dag er kanskje kunde- og myndighetskrav til bærekraft et kritisk vendepunkt for mange, og vi ser at slike vendepunkter kommer oftere for bedrifter.    

For å finne dette gullet i midten benytter vi verktøy fra både forretningsutvikling og design. Alt ifra dybdeintervjuer med brukere, til bygging av forretningsmodeller gjennom Ash Mauryas «Lean Canvas», er eksempler på verktøy business designeren evner å kombinere for å skape synergieffektene som kreves for å identifisere gullet i midten. Business designeren arbeider iterativt, hvor både problemområdet og mulige løsninger blir testet og vurdert underveis i arbeidet. Business design kan brukes på både ukjente og kjente problemstillinger. 

Denne typen designprosess kan ha mange utforminger, men vi arbeider oss gjerne gjennom designverdenens doble eller triple diamanter. Her fokuserer man først på å forstå hva problemet eller behovet til brukerne er, for så å skape og teste idéer for hvordan dette kan løses, før en løsning skapes og implementeres. Vi bygger empati og forståelse for brukernes behov og utfordringer, samtidig som vi også gjør forretningsmessige vurderinger rundt om potensielle løsninger kan og bør bygges.  

Med disse ordene håper vi at du ble bittelitt klokere på hva greia med business design er. Trenger du hjelp av oss til å løse et problem, eller er du bare nysgjerrig på å høre mer om business design? Ta kontakt med oss da, vel! Vi er open for business.

 

Vil du lese mer om business design i Knowit Experience? Velg blant lenkene under for mer innhold.  

Faglig utvikling med Business design som tema

Business design – kun for profittmaksimerende virksomheter?