Skip to content

Business design – kun for profittmaksimerende virksomheter? 

Hos Knowit Experience brenner vi for visjonen vår om et bærekraftig og menneskelig samfunn. Dette er en visjon vi også tar med oss etter arbeidstid. Som markedssjef i Oslo Pride er jeg én av mange fra Knowit Experience som fortsetter mitt faglige engasjement når arbeidsdagen er over. Hvordan kan en business designer som meg bruke min kompetanse i mitt frivillige verv i Oslo Pride? Og er egentlig business design relevant for en festival som har som mål å ikke ta ut overskudd?  

Hvordan kan man bruke business design i en ideell organisasjon? 

Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold med nesten en halv million besøkende. Festivalen er tuftet på frivillighet, og går over ti dager i juni. Den har et ideelt formål og skal ikke ta ut overskudd, så hvor kommer business design inn bildet da? Som Victoria tidligere har skrevet, handler business design om å finne lønnsomme og gjennomførbare løsninger, som brukerne elsker. Det gjelder med andre ord å finne «gullet i midten» der de tre sirklene «levedyktig», «attraktiv» og «gjennomførbar» krysser hverandre. 

Modell1

 

Vi i Oslo Pride gjennomfører årlige publikumsundersøkelser for å få innsikt i gjestenes behov og ønsker. Undersøkelsene suppleres med kvalitativt innsiktsarbeid gjennom året. Innsiktsarbeidet viser blant annet at gjestene våre ønsker seg en gratisfestival – det er det som er attraktivt for våre brukere. Gratisprinsippet har derfor alltid vært viktig for festivalen. Våre funn ble bekreftet i fjor, da SSB for første gang inkluderte skeive i sine levekårsundersøkelser. Undersøkelsen viste at forskjellene mellom skeive og resten av befolkningen er store når det kommer til privatøkonomi. Nesten 50% av de skeive opplever det som kalles «materielle mangler», og 48% er lite fornøyd sin privatøkonomiske situasjon. Alle konsertene, utstillingene, debattene og paraden er derfor helt gratis.  

I den digitale hverdagen handler ofte gjennomførbarhet om hvilke teknologiske kapabiliteter et foretak har, og med 400 frivillige sitter vi både på den teknologiske kompetansen og har de operasjonelle kapabilitetene (også kjent som «nok armer og bein») til å gjennomføre festivalen, men om festivalen ikke skal ta ut overskudd, kan man kanskje spørre seg hva de skal med en business designer som meg? Det er en vanlig oppfatning at vi business designere bare kan brukes på prosjekter med profittformål. Det er riktig at vi har et fokus på at løsningene vi skaper skal være levedyktige på sikt. Om det innebærer at løsningene er lønnsomme i form av profitt, har lavere kostnader eller gir «mer løsning per krone», er derimot forskjellig fra prosjekt til prosjekt. 

Med nesten en halv million gjester på ti dager sier det seg selv at festivalen må ha inntekter, for å ikke gå i underskudd og være levedyktig på lang sikt. Når gjestene ikke ønsker å betale for å delta på festivalen, må jeg som business designer se meg rundt etter alternative forretningsmodeller. Heldigvis lever vi en tid der flere og flere næringslivsaktører har satt søkelyset på skeivt mangfold et fokus de også ønsker å kommunisere utad, for å tiltrekke seg de beste hodene og bli oppfattet som moderne samfunnsaktører.

Som business designer i en festival med Oslo Prides posisjon innenfor skeivt mangfold, kan man ikke unngå å se på dette behovet som et mulig grunnlag for en forretningsmodell. Vi er faktisk i den heldige posisjonen at flere bedrifter tar kontakt fordi de ønsker å delta under festivalen, og videre knytte sin merkevare opp mot Oslo Prides merkevare. De kommersielle aktørene ønsker ofte å gå i paraden under egen logo, ha stands i festivalområdet, bruke Oslo Pride i egen markedsføring eller på andre måter kommunisere ut at de samarbeider med festivalen. Det er liten tvil om at samarbeid er noe som de kommersielle aktørene ser på som attraktivt, og det er også gjennomførbart da vi har de interne ressursene som trengs for å følge opp denne typen samarbeid. Betalingsviljen for å få knytte sin merkevare til Oslo Prides merkevare er også høy, og forvaltningen av samarbeidene kan gjøres av frivillige uten ekstra kostnad. Det er med andre ord ingen tvil om at samarbeid med kommersielle aktører både er attraktivt, gjennomførbart og levedyktig.  

Vi må også ivareta festivalens integritet  

Det ser med andre ord ut som vi har funnet «gullet i midten», og et strålende utgangspunkt for å utvikle en drivende god forretningsmodell som balanserer brukerbehov og forretningsperspektiv. Men kan en ideell festival selge synlighet til kommersielle aktører, uten å vanne ut festivalens integritet og ideelle verdier? Dette er en problemstilling flere og flere bedrifter står i: Er det verdt å satse på en løsning som er levedyktig, ønskelig og mulig, om det går utover bedriftens integritet på lang sikt? Denne problemstillingen har ført til innføringen av en fjerde sirkel, som kan inkluderes når man skal utvikle gode løsninger.

Modell1 copy

Oslo Prides verdiforslag mot bedriftskundene står og faller på at festivalen beholder sin integritet. For at Pride-festivalens bedriftskunder skal ønske å knyttes til merkevaren, er vi avhengige av de opplever Oslo Pride som en seriøs aktør innen skeivt mangfold. Dette gjelder også mot festivalens gjester. Brukerinnsikt viser at festivalgjestene er svært negative til at Oslo Pride skal oppfattes som en kommersiell festival, eller at vi «pinkwasher» kommersielle aktører som egentlig ikke er så opptatt av mangfold på arbeidsplassen. 

For å sikre at våre kommersielle samarbeid ikke går utover festivalens integritet, inngås det bevisst få kommersielle samarbeid, og vi kan derfor sette høye krav til våre samarbeidspartnere. Alle kommersielle partnere blir grundig bakgrunnsjekket før avtaler inngås, og det settes krav til dokumentasjon og oppfølging av mangfoldsarbeidet på arbeidsplassen. Det holder med andre ord ikke at løsningen vi tilbyr våre partnere er ønskelig, mulig og levedyktig for Oslo Pride, den må også sikre festivalens rykte og integritet.  

Business design må ta hensyn til det store bildet  

Som Andrea skrev i sitt innlegg, er økte krav til bærekraftige løsninger et kritisk vendepunkt flere organisasjoner står i dag, med andre ord er bedrifters integritet viktigere enn noen gang. For oss business designere er dette en avgjørende komponent i alle løsninger vi lager. Business designere må med andre ord kunne se det store bildet, og kombinere både kundens og forretningens behov, samtidig som man sikrer at løsningene ikke skader organisasjonens integritet på lang sikt. 

 

Har du et problem du trenger å løse, eller vil du lære mer om business design? Ikke nøl med å ta kontakt. Så sees på Oslo Pride – det er helt gratis! 

 

Vil du lese mer om business design i Knowit Experience? Velg blant lenkene under for mer innhold.  

Hva er business design?

Faglig utvikling med Business design som tema