Skip to content

Den flytende overgangen fra student til konsulent i Knowit Experience

 

Som nyutdannet kan det være skremmende å bli kastet rett ut av lesesalen og inn i kundeprosjekt. Hva er egentlig en konsulent? Hvordan gjør man teori om til praksis? Har man egentlig lært noe etter et drøss med eksamener? Talentprogrammet til Knowit Experience bidrar til å gjøre overgangen fra studentlivet til konsulentlivet litt mykere. Gjennom talentprogrammet har vi fått jobbe med internprosjektet Flyt, som vi vil fortelle litt mer om her. 

TALENTER 2022 (1)

Talentprogrammet tilsvarer det mange selskaper ofte kaller «graduate programs», men i Knowit Experience liker vi å skille oss ut. Vi var ti stykker som startet på talentprogrammet i august 2022. Hvor og hva vi hadde studert varierte, men ingen hadde hatt fast fulltidsjobb i IT-bransjen før.  

Introduksjon til konsulentrollen

For å bli kjent med konsulentrollen startet vi med et felles internprosjekt, før vi fikk jobbe med diverse kundeprosjekter etter hvert. Et slikt internprosjekt kan gi større frihet og rom for kreativitet enn vanlige kundeprosjekter. Vi fikk muligheten til å velge hva vi ville utforske og hvilke teknologier og metoder vi ville bruke. I tillegg hadde vi mulighet til å utnytte våre individuelle styrker og gjøre hverandre gode. Slike prosjekter er veldig spennende og gir nye konsulenter rom til å lære gjennom å utforske og eksperimentere. Når alle er like nye og uerfarne, har man gjerne lavere skuldre, og det er lavere terskel for å stille spørsmål når man er usikker. Dessuten er det en fin måte å bli kjent med hverandre og selskapet på! 

Vi fikk i utgangspunktet velge mellom flere internprosjekter, som alle innebar reelle problemstillinger for Knowit Experience. Prosjektet Flyt ble stemt frem som favoritten, et prosjekt som handlet om hvordan man best kan utnytte ledig tid når man er mellom prosjekter. 

Arbeidsflyt i Flyt-prosjektet

Prosjektet har lært oss utrolig masse, både når det gjelder prosess, metoder og teknologier. I prosjektet fulgte vi Scrum-metoden for å strukturere arbeidet vårt, med ukentlige møter for å sikre at vi holdt oss på riktig spor. Vi lagde også en overordnet prosjektplan som ble fulgt og oppdatert gjennom hele prosessen. Tverrfaglig samarbeid mellom designere og utviklere var en viktig del av prosjektet.  
 
For å samle innsikt intervjuet vi andre ansatte for å høre deres ønsker og tanker rundt ledig tid, samt for å lære om selskapets prosesser og rutiner. Denne innsikten var nyttig for oss når vi skulle designe løsningen for Flyt, slik at den er basert på faktiske behov – i tillegg til at vi som nyansatte lærte mer om bedriften underveis. Videre i prosjektet fortsatte vi å samle inn innsikt gjennom evalueringer, brukertesting, analyse og prototyping i en iterativ prosess. 

Behovene vi kom frem til kan kokes ned til inkludering, engasjement og tydelig informasjon.  Med dette skapte vi et konsept om at Flyt-løsningen skal være interessebasert. Du skal selv velge hva du vil bruke tiden din på. På denne måten sikrer vi engasjement på prosjektene. Vi lagde derfor en nettside med alle de tilgjengelige prosjektene, samt mulighet for å lese mer om dem og markere dem som interessante. Du legger deretter inn hvor mye tid du tror du har og hva hvilke roller du seg for deg du kan bidra i. I tillegg så vi at de som koordinerer prosjektene kunne ha utfordringer med å vite hvem som er tilgjengelige og ønsket en bedre oversikt over dette. Flyt skal derfor fungere som et møtepunkt mellom de som har ledig tid og de som vil finne tilgjengelig arbeidskraft.

Flyt1

Flyt2

Fra Flyt til klar konsulent

Samtidig som vi jobbet med internprosjektet Flyt, hadde vi også diverse kundeprosjekter. Dette gjorde at vi måtte være fleksible og tilpasse arbeidet med Flyt rundt våre andre forpliktelser. Det var utfordrende til tider, men det er litt sånn internprosjekter fungerer, hvor folk kommer inn og ut i prosjektene når man har tilgjengelig tid. I tillegg endret skopet seg litt underveis, og vi måtte tilpasse oss endringene. Det føltes tidvis litt kaotisk, men det ga et bedre sluttprodukt og verdifull erfaring.  

Etter fire måneder med arbeid kunne vi feire med en lanseringsfest på kontoret. Dette ble også en markering på slutten av talentprogrammet. Vi feiret alt vi hadde lært og relasjonene vi knyttet av å jobbe på prosjektet. I dag er vi et mindre team med de som fortsatt har tid som vedlikeholder tjenesten, ser på fremtidig funksjonalitet og sprer ordet om Flyt-plattformen! 

I løpet av prosjektet har vi lært å være fleksible som konsulenter og å ta oppgaver på strak arm. Selv om ting kan virke litt kaotisk underveis i prosessen, løser det seg veldig ofte og blir bra til slutt.  

 

Ferdinand Hegelstad , Experience_Knowit_-18484 Runa Jacobsen , Knowit Experience_Knowit_-19347

Vil du vite mer om hvordan det er å være talent i Knowit Experience? Ta gjerne kontakt med Ferdinand eller Runa.