Skip to content

Er du UX-er?

headway-566297-unsplash

Mange utviklere ser ut til å ha funnet et fellesbegrep for designere der alle kategoriseres som «UX-er». Som designer føler jeg det er rom for en liten oppklaring.

Hvis vi tar utgangspunkt i utrykket UX (User Experience) så vil jeg tro at de aller fleste på denne yrkeslista vil nikke gjenkjennende om de ble spurt om de jobber med brukersentrert design aka UCD/User-centered design. Likevel er det slettes ikke sikkert at de gjenkjenner seg i din fortolkning av hva en UX-er er eller hva en UX-er gjør. Så la oss ta en titt på noen ulike designdisipliner og se om vi kan nærme oss litt kunnskap om hva vi designere driver med.


Multimedia designer

Disiplin som dukket opp litt ut på 2000-tallet. Et behovsbegrep som dekket en multidisiplinær designer, altså en som f.eks. kunne jobbe med foto, web design, animasjon, videoproduksjon, motion graphics og mye tilknyttet skjermbaserte medier. En multimedia designer behersker ikke nødvendigvis samtlige av disse disiplinene men likevel er det vanlig å finne en interesse for ulike medier og kreative felt blant de som beveger seg i dette miljøet.


Web designer

En som formgir nettsider, eller desktop design som vi kanskje ville uttrykt det i dag. Typisk 90-talls disiplin der behovet for design uavkortet for web var stort, og kunne du litt html i tillegg (før CSS) så var du i hvert fall web designer! I dag finner du mange digitalt orienterte designere over en viss alder som startet sin karriere som en dedikert web designer.


Industridesigner
Ifølge yrkesguiden tolkes denne designeren som en som utformer produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. En problemløser som ikke kun fokuserer på produktdesignet men også systemdesignet, selve prosessen, funksjonaliteten og tryggheten i forhold til bruk og kvalitet. En industridesigner har absolutt et brukersentrert fokus men har sjeldent eller kanskje aldri jobbet med digitale medier. Hjemmebanen kan være konsumentvarer, møbler, vaskemaskiner, biler osv.

 

3D-designer
En spesialistdisiplin som tittelen forteller. Jobber med å fremstille design i 3D. Kan f.eks. jobbe svært så brukersentrert i et gaming-selskap eller med industridesignere i IKEA (bare for å være konkret), bygg og arkitektur, fremstilling av konsumentvarer for reklame/display, promoaktiviteter, film, musikkvideoer med mer.


Grafisk designer
Den eldste og mest tradisjonelle formgiveren i sekken av designere. En grafisk designer i dag kan spenne over brede arbeidsområder som kan omfatte både tradisjonelle printmedier til nesten alle digitale flater. Du finner en grafisk designer i alle medieflater men tradisjonelt forholder vedkommende seg til todimensjonale konsepter. Typografi og layout er også gjerne faglig hjemmebane og utrykket editorial design, altså redaksjonelt design, kommer fra tradisjonell grafisk design.


Service designer/tjenestedesigner
En av de nyere disiplinene i den store designsfæren. Kjært barn har mange navn. Jeg skal være litt varsom med å fortolke dette for spesifikt, men den åpne fortolkningen er en fagretning innen design med mål om å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester. Tjenestedesignere finner løsninger som ligger utenfor kontaktpunktene mellom brukerne, heter det seg, så kanskje en service designer heller ikke vil kjenne seg helt igjen i det utviklere ville definert som en UX-er.


User experience designer/UX-designer aka UX-er
En UX-designer har som det ligger i navnet et stort brukerfokus, men er det større enn hos en grafisk designer som designer brukergrensnitt for web og mobil? Eller større enn en 3D-designer som animerer en løsning for en informasjonskiosk for millioner av brukere på Trafalgar Square? Mange vil kanskje si at en UX-designer støtter andre designere i kampen om brukerens gunst. En UX-designer kan også jobbe uten visuell know-how på teorinivå om navigeringsstrategi, psykologi, menneskers responsmekanismer og segmentering.


Pictogram/Piktogram-designer

En som er spesialist på å tegne eller illustrere ikoner, symboler eller piktogrammer. Hvis noen i et prosjekt lanserer en idé om at #Ruter trenger en ny ikonserie så kan muligens andre designere bistå (helt basert på vedkommendes personlige erfaring med det), men en spesialist har gjerne gått opp slike lange og temmelig massive visuelle system tidigere. En pictogram designer er gjerne også en spesialist på å jobbe på små flater, og er så absolutt opptatt av UX og UCD, men vedkommende vil nok ikke kalle seg en UX-er av den grunn.


Motion designer
Bridger ofte mellom 3D og effektbehandling, og jobber med dette i kombinasjon. Som det ligger i ordet jobber man i motion graphics med animasjonsaspekter – når du ser vignetten til Dagsrevyen er det NRKs eget motion team eller en frilanser som har designet hele den visuelle opplevelsen du får i starten, også kalt en ident. En motion designer kan også animere reklamebudskap på skjermer du finner i offentlige rom, i kinoreklame osv. Du finner folk fra ulike kreative disipliner innenfor motion som kan ha spesialisert seg på dette med andre designdisipliner som grunnlag.


Interaksjonsdesigner
 
Dette er en designdisiplin som kanskje lett kan være med på å forvirre da den deler mange av de samme faglighetene til flere av de andre titlene. Rent akademisk er fortolkningen "en som skisser og strukturerer informasjonen som skal vises til brukerne av et system. Målet er å lage design som er enkle å bruke". Personlig finner jeg flest grafisk orienterte designere her enn hos mange dedikerte UX-designere, men dette er veldig subjektivt og bransje- og miljøavhengig.


Illustratør

Jeg har i min jobb som designer hatt stor nytte av illustratører til ulik visualisering. En illustratør er ofte også spesielt god på oppløsningsuavhengig format, det vi på designspråket kaller vektor/vector. Det finnes svært spesialiserte illustratører som jobber med anatomiske illustrasjoner til medisinsk bruk og til opplæring. Illustrasjon er og blir en spesialistdisiplin og et fag der lang fartstid og erfaring veier mye!

 

Oppsummert:
Som angitt her finnes det mange sammensetninger blant designere. Selv om mange også deler praktisk kunnskap så er det viktig å kunne identifisere spesifisert know-how litt slik at du kan navigere deg frem til den personen som kan hjelpe deg best i ditt prosjekt.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å avlive en myte: Ikke alle designere jobber på Mac! Mange grafiske miljø er avhengige av å “spekke” maskinvaren manuelt med spesielle komponenter. Det kan være grafikkort, prosessorer, disker og annen hardware. Da dette lar seg vanskelig gjøre på Apples maskiner ser vi mange prosesstunge designmiljø bygge PC/workstations for Windows. En fordel mange vil trekke av dette er at man da får multiplattform-støtte på programvarenivå og unngår en proprietær setup. Det er viktig å kunne produsere originalfiler som kan både deles, redigeres, lagres og brukes av alle andre i samarbeidet. Multiplattform-støtte og globale filstandarder er en av årsakene til at jeg selv alltid har satset på et Windows/Adobe-miljø.

 

Bilde: Headway on Unsplash