Skip to content

Hva er et designsystem – og hvem er det nyttig for?

Et godt designsystem gjør det enklere å kommunisere effektivt - og gir gode rammer for forvaltning av merkevaren. Alt er tilrettelagt.

1.1 Coverbilde 1920 x 1080

Et designsystem er et verktøy som hjelper en organisasjon eller virksomhet å forvalte merkevaren og identiteten. Systemet sikrer at man kommuniserer på en konsistent måte på tvers av alle kanaler – slik at produktertjenester og opplevelser som tilbys under merkevaren oppnår sin hensikt.

Tradisjonelt tenker man nok på digitale flater når man snakker om et designsystem, men det kan like gjerne inkludere fysiske uttak. På samme måte tenker man ofte at utviklere og designere er hovedmålgruppene for designsystemet – men det er også nyttig for de som jobber med kommunikasjon og markedsføring.

Designsystemer er egentlig en måte å jobbe smartere sammen på – og vi kan beskrive det både i form av hva det gjør og hva det består av.

Hva består et designsystem av?

Helt konkret består et designsystem av

  1. Gjenbrukbare ressurser

  2. En felles praksis for hvordan man skal bruke disse.

De gjenbrukbare ressursene kalles ofte for mønstre og komponenter.

  1. Komponentene er de grunnleggende byggeklossene. De brukes til å lage de større elementene i systemet som vi kaller for mønstre. Eksempler på komponenter kan være: en knapp, en lenke, en logo, en liste eller et tekstfelt i et skjema.

  2. Et mønster er bygget opp av en eller flere komponenter. Mønstre beskriver hvordan man kan utføre en handling – og eksempler kan være: å filtrere en liste, å gi tilbakemelding på en side eller å laste opp et vedlegg.

1.4 Artikkelbilde 1920 x 1080

Mønstre og komponenter brukes av både designere og utviklere og hjelper dem å jobbe raskere sammen – samtidig som de sikrer at sluttresultatet blir konsistent.

Felles praksis handler om samspill og rutiner – og eksempler på dette kan være:

  • Retningslinjer for hvordan man skal lage noe

  • Retningslinjer for hvordan merkevaren skal kommuniseres

  • Rutiner for revisjon og innovasjon

  • Kanaler for samhandling som eksempelvis en chat eller et taskboard.

 

Vil du lære mer? Få også med deg "Hvorfor trenger du et designsystem?"