Skip to content

Er generativ AI optimalisering det nye SEO?

I en veldig nær fremtid kommer søkeresultater i Google og andre søkemotorer til å dele plass med resultater fra AI, også kjent som kunstig intelligens. Dette gjør at alle som vil bli synlig i søk får utfordringer når de skal konkurrere om plassen, men også nye og uante muligheter.

Foreløpig er optimalisering eller rangering for ChatGPT eller Googles Bard hemmelig. Men, dykker vi ned i teknologien, kan vi gjøre noen kvalifiserte antagelser om hva som skal til for å komme opp i resultater hentet av AI.

For å komme frem til dette må vi svare på noen spørsmål:

Hvordan samler generativ AI informasjon fra internett?

Først må vi se hvordan en crawler navigerer på nettet. Det finnes nemlig ingen kart eller oversikt over internett. Det er stort. Veldig stort. I tillegg ville et kart være utdatert på sekunder fordi det stadig blir lagt til nye sider og informasjon.

Men hvordan har store søkemotorer oversikt over sider de finner? Svaret er webcrawlere.  

Webcrawlere navigerer på nettet ved å bruke lenker for å bevege seg fra et domene til et annet. Det betyr at alle sider som er forbundet via lenker til andre domener gjør det mulig for webcrawlere å få oversikt. Dette er en teknologi Google har brukt i flere tiår og som ChatGPT også benytter seg av for å samle informasjon og data.

Illustrasjon, crawler
Hva kan dette fortelle oss om søkene utført av AI?

Crawling og indeksering er ord som ofte blir brukt av SEO-spesialister. Myeav denne kunnskapen kan også brukes inn mot AI 

Fremover vil ChatGPT med stor sannsynlighet også vise til kilder, lenker eller produkter når det blir stilt spørsmål. Det kan tenkes at man kommer til å få lenker til flyselskaper, hoteller og restauranter om man spør etter en reiseguide til Barcelona. I samme ånd har Google annonsert at AI kommer til å bli en stor del av søkeresultatene fremover – også med lenker til kilder eller produkter.  

Å være synlig i disse resultatene kommer til å være et stort forsprang for virksomheter.  Akkurat som det å være i topp tre i Google i dag vil det å bli gjort synlig i AI-resultater være en fordel i fremtiden. Men kan man optimalisere for Generativ AI på samme måte som vi optimaliserer for SEO?  

I utgangspunktet vil svaret være ja. 

Når generativ AI begynner å oppføre seg som en søkemotor må vi også forvente at vi kan optimalisere, slik vi i dag gjør mot Google. MDerfor har noen  formeninger om hva en slik optimalisering mot AI kan inneholde. Disse antagelsene blandet med en utspørring av ChatGPT kan gi oss følgende pekepinner: 

Teknisk SEO blir enda viktigere for AI 

  • Teknisk SEO sørger for at webcrawlere har lett tilgang til siden din. Om AI bruker samme teknologi, kommer mange av de samme premissene til å gjelde 

Universell utforming 

  • ChatGPT gjentar dette mange ganger om du spør om rangering av nettsider for AI. Universell utforming burde være en prioritet for alle som eier en nettside.

Semantisk markup 

  • Sørg for at dine tags er riktige og at du utnytter verdien av strukturert data. Dette gjør det enklere for crawlere å forstå innholdet på siden din. 

Relevans, nyhetsverdi og kvalitet 

  • Hvor godt produsert innholdet på siden er og hvor relevant det er for brukeren fortsetter å være viktig. Hvor nytt innholdet er kommer også til å være spille en rolle for tidsfølsomme emner.

Illustrasjon, AI

Disse punktene lener seg veldig opp mot det mange SEO-spesialister jobber med i dag. Det er likevel noen forskjeller som vi kan dra frem for å differensiere SEO og hva vi tror optimalisering mot AI kommer til å inneholde. 

Mindre fokus på søkeord 

  • Large Language models (LLM), teknologien bak generativ AI, har en bedre forståelse av innhold og kontekst enn klassiske søkemotorer. Det er fordi  teknologien i høyere grad etterligner hvordan mennesker forstår innhold enn hvordan søkemaskiner bedømmer hva som er skrevet. Det kan tenkes at det blir mer fokus på emner enn konkret optimalisering mot et søkeord.  

Nysgjerrighet 

  • Siden AI bruker nevrale nettverk for å forstå emner, kan vi anta at det kommer til å være en større grad av utforsking og «nysgjerrighet» som går ut over et søkeemne. Det vil si at man bør jobbe mot å belyse bredt rundt et emne for å fremstå som ekspert. Det gjelder også søk som ikke nødvendigvis passer til søkeintensjonen, men som beriker feltet man skriver innenfor.  

Nyhet og oppdateringer 

  • Teknologien er laget for å fortsette å lære nye ting og derfor kan man anta at nyhetsverdi og oppdateringer kommer til å ha en enda større vekt inn mot optimalisering for AI enn det vi kjenner fra SEO. Det vil gjelde spesielt på nyhetsartikler og andre tidssensitive emner.  

Typiske Black Hat- strategier innenfor SEO kommer ikke til å funke 

  • I SEO bruker noen såkalte «black hat-strategier» for å lure søkemotorer på en måte som er mot Googles retningslinjer. Det kan være keyword-stuffing eller kjøp av lenker. AI burde i større grad være i stand til å gjennomskue dette og vurdere om det skaper kvalitet i større grad enn Googles crawlere gjør i dag.  

Illustrasjon, AI

Om man eier en nettside og ønsker å være synlige i søkeresultater kan man ikke unngå å forholde seg til generativ AI i fremtiden. De nettsidene som jobber aktivt med SEO burde ha et fint grunnlag for å bli synlige, men det er viktig å ta forholdsregler om at det er en annen og mer intelligent type teknologi som kommer til å gjelde. Foreløpig er informasjon om hvordan man optimaliserer for de fleste generative AI-er klassifisert som «black box». Det  er altså ikke tilgjengelig og vi baserer oss derfor på eksisterende kjennskap av LLMs og webcrawlere når vi lager anbefalinger som dette. 

Kommer optimalisering for generativ AI til å ta over for SEO? 

Trolig kommer optimalisering for AI til å spille en rolle sammen med SEO, fordi dette er tett relatert. Det hele avhenger av hvor populært  Generativ Search Experience blir og om det kommer til å tilføre en helt annen verdi enn vi er vant med fra før. Som fagfelt kan man si at optimalisering for AI er i en sped begynnelse, men det er rimelig å anta at det kommer til å få livets rett etter hvert.   

 


 

Denne bloggposten er skrevet av Marie Linde Mayer, seniorkonsulent teknisk SEO.

Vil du prate mer om AI, SGE eller SEO?
Ta gjerne kontakt med meg på mail.