Skip to content

ESG kravene kommer snart, løs de med gode rapporteringsrutiner

Forsidebile

I 2019 ble EUs ambisiøse og grønne vekststrategi (The Green Deal) vedtatt. Det er beskrevet som en viktig milepæl i EU sin reise for å oppfylle FNs bærekraftsmål og oppnå klimanøytralitet i EU innen 2050.

Et av initiativene som har sprunget ut fra dette er “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD), som er et rammeverk for rapportering av ikke-finansielle data. Det er en videreføring av det eksisterende “Non-Financial Reporting Directive” (NFRD), og det antas at antall rammede organisasjoner vil øke fra ca 11- til 50 000. De som omfavnes av direktivet er pliktige til å rapportere på en rekke indikatorer innenfor kategoriene “Environment, Social and Governance”. Dette er også omtalt som ESG rapportering, og de første resultatene skal presenteres i 2025 basert på data fra
2024.

Hvor ligger ESG`_

Eksempelvis kan indikatorer innenfor ESG-rapportering være «Årlig utslipp knyttet til strømforbruk», «andelen kvinner i lederteam» eller «antall anklagelser for korrupsjon». En av utfordringene med slike målinger er at dataen som kreves for beregningene er fragmenterte, og må hentes fra forskjellige kilder og leverandører. Det er stor sannsynlighet for at dataen mangler standardisering og derfor krever manuell bearbeiding. På toppen av det hele mangler mange organisasjoner den nødvendige infrastrukturen for å hente dataen, bearbeide den og utvikle rapportene som kreves. Resultatet blir rapporter som er tidkrevende å produsere, vanskelig å vedlikeholde og vil tilføre lite verdi til organisasjonen.

Selv om dette er en realitet vi foreløpig har på en armlengdes avstand kommer det til å bli en utfordring fortere enn vi aner. Knowit sin klare anbefaling er å komme i gang umiddelbart og å få oversikt og kontroll over din verdifulle data.

I dag finnes det flere verktøy som gjør det enklere å utføre ESG-rapportering. Siden dette fortsatt er ukjent terreng anbefaler Knowit å først utforske om verktøyene dere allerede har tilgang til, som har bevist at de fungerer, er egnet til jobben.Innenfor Microsoft sitt økosystem ligger PowerBI, og hvis dette ikke er tilgjengelig for deres organisasjon finnes gode alternativer som Tableau, Qlick eller Google’s Looker studio.

PowerBI Konkurrenter

Slike verktøy lar deg utforme rapporter som er enkle å forstå og oppdateres automatisk. Den typiske arbeidsflyten innebærer å hente data fra forskjellige kilder, bearbeide dataen slik at formatet blir standardisert, modellere dataen slik at den henger sammen og til slutt designe rapportene.

Det er enkelt å tenke at man bør finne raskeste vei fra start til slutt. I praksis betyr dette ofte å kontinuerlig implementere små løsninger for å svare på problemer etterhvert som de oppstår. Konsekvensen blir ofte et system som består av en rekke fragmenterte løsninger som ikke snakker sammen og er vanskelig å kontrollere. Vi anbefaler heller å gjøre en skikkelig jobb med infrastrukturen og arbeidsflyten fra start, slik at rapporteringen kan automatiseres og mengden manuelt arbeid blir minimert. I tillegg vil en bli rustet dersom kravene skulle blitt endret i fremtiden. En slik rapport vil også gi organisasjonen innsikt inn i egne operasjonsmønster og derav bidra til effektivisering og forbedring av interne prosesser.

PowerBI Flyt

Knowit har mye ekspertise på å drive frem digital transformasjon og vi ser at ESG-rapportering, rapportutvikling og prinsippene for datadrevne beslutning er svært komplementære og vi bistår gjerne våre kunder gjerne med å få kontroll.

Dersom du ønsker å ta en prat om hvordan dette kan løses for din organisasjon, ta gjerne kontakt!

Eksempel-1Ett eksempel på en ESG-rapport utviklet i PowerBI