Skip to content

Fra ond forbrukssirkel til god sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er et begrep som stadig dukker opp i flere sammenhenger, og som er nært beslektet begrep som 'miljøvennlig' og 'bærekraftig'. Det finnes mange definisjoner og mange måter å utøve alle tre på, men det handler i grove trekk om å "reduce, reuse, recycle" – altså å utnytte de samme ressursene flere ganger og sørge for at minst mulig går tapt. Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi som at "produktene skal vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen, for så at avfallet skal materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon når det ikke lenger kan brukes mer".

sirkulær øk - ecommerce0

I denne artikkelen ser vi nærmere på Miljødirektoratets nasjonale strategi for sirkulærøkonomi med hensyn på netthandel.

Motivasjon

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere for oss som samfunn og som individer, og for mange er det i større grad blitt en del av våre personlige verdier. Det er ikke alltid like lett å tenke og handle sirkulærøkonomi og bærekraft i alt vi gjør, og det er lett å glemme viktigheten og verdien av de små grepene. Det å gjøre noe fremfor ingenting er viktig og verdifullt, og bidrar faktisk til en mer bærekraftig helhet. Noen velger arbeidsplass etter personlige krav til miljø og bærekraft, mens andre er mer opptatt av de små tingene som kildesortering og gjenbruk i husstanden. Noen kjemper for mindre eksos i nabolaget, andre for regnskogen i Amazonas. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, så hvor skal vi egentlig legge oss, og hva er et akseptabelt nivå både i hverdagen som forbruker og på jobb som tilbyder eller produsent? Hva skal vi gjøre og hvem vil vi være?

Det er viktig at man tar et valg for seg selv, men også sin bedrift, om hva som er viktig og hvor ambisjonsnivået skal ligge.

Sirkulærøkonomi i netthandel

Vår definisjon av netthandel begrenser seg ikke kun til salg av klær og elektronikk på nett, men strekker seg til å omfatte alle digitale transaksjoner. For noen er det enkelt å følge eksterne anbefalinger og retningslinjer for å oppfylle en grønn profil, for andre kan det være utfordrende å finne de grønne alternativene som passer, avhengig av hvem man er, hva man selger og hvem som er målgruppen. Kloden vi lever på er stor, og som ved alle aspekter av miljø, handler også sirkulærøkonomi om ulike endringer i ulik grad.

Hva gjør du som tilbyder, leverandør eller produsent for å bidra til noen grad av sirkulærøkonomi?

Miljødirektoratets nasjonale strategi definerer sirkulærøkonomi som nevnt innledningsvis; det handler om å lage produkter som varer så lenge som mulig og kunne reparere, oppgradere, og i større grad bruke de om igjen. Det betyr ikke at alle produktene dine må være 100% nedbrytbare eller laget av bambus og granbar fra egen hage, men det betyr at du kan endre noen elementer i dine produkter for å lage produkter som kan vare litt lenger. Kanskje kan du også gjøre produktene dine lettere å reparere eller oppgradere?

sirkulær øk - ecommerce2

Videre heter det at avfall bør materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon når produktene ikke lenger kan brukes om igjen. I dag brukes det mye ikke-nedbrytbare materialer i mange produkter, men det har også dukket opp mange innovative og spennende alternativer - for eksempel finnes det plastvesker laget av rekeskall og badetøy laget av havplast. Det finnes mange muligheter når det kommer til egne produkter, og enda flere måter å løse det på. Hvilke tiltak og materialvalg kan du ta for at dine produkter er lettere å gjenvinne, og hvordan kan dine produkter brukes som råvarer i ny produksjon når de er oppbrukt? Her gjelder det å tenke utenfor boksen, kanskje til og med utenfor egen bransje!

Som Miljødirektoratet påpeker, innebærer omstillingen til sirkulærøkonomi endring i design, produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster, altså er det mange måter å utøve sirkulærøkonomi på og det gjelder å finne de løsningene som passer best for deg, dine produkter og tjenester, og som tilrettelegger for den grønne profilen og posisjonen du ønsker å ta. Kanskje er det prosesser som kan endres og forbedres med større eller mindre tiltak? Mindre utslipp fra transport og produksjon, bruk av mer bærekraftige materialer, eller tiltak andre steder i produksjons- og transaksjonsløpet?

Ansvaret ligger ikke kun hos tilbydere, leverandører og produsenter. Vi er helt avhengige av at forbrukerne er villige til å velge de grønne(re) alternativene. En del av den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi omfatter også dette, ved at forbrukerne både må bidra til- og få muligheten til å ta miljøriktige valg. For at forbrukere skal kunne ta de «riktige» valgene er man som tilbyder nødt til å gi forbrukerne muligheten. Dette kan oppnås ved å for eksempel tilby produkter som oppfyller ulik grad av bærekraft, tilby grønne fraktalternativ, tilby ulike emballasjetyper eller klimakompensering. Det handler heller ikke om at du som tilbyder skal dra hele lasset og ta regningen selv, men om å gi forbrukerne, kundene dine, muligheten til å ta de riktige valgene til en rettferdig pris.

Avslutningsvis skriver Miljødirektoratet at digitalisering, bruk av tjenester og delingsøkonomi står sentralt for sirkulærøkonomi, og dette er virkelig spennende! Det finnes mange nye tjenester som har vokst frem på bakgrunn av dette, og mulighetene er uendelige. Det handler derfor ikke nødvendigvis om å lage en helt ny tjeneste fra bunnen av med tilhørende app, men hva med å for eksempel legge til rette for at kunder kan returnere gamle og oppbrukte produkter, lage støtte for salg av brukte produkter, og kanskje til og med tilby reparering og vedlikehold på produktene så de kan leve lenger?

Hvem vil du være?

Vi har alle et ansvar for miljø og bærekraft, og som tilbyder, leverandør og produsent bør man være litt ekstra bevisst. Alle kan gjøre noe, og alt er bedre enn ingenting. Ved å skape bevissthet og ta en tydelig profil rundt et tema som er stadig er viktigere for stadig flere, kan du også åpne for nye markeder og målgrupper og tiltrekke deg nye interessenter. Det handler fremdeles om å bygge og ivareta gode salgskanaler, og mange aktører både motiveres av- og er helt avhengig av å selge produkter og tjenester, øke profitt og vokse som selskap gjennom netthandel. Her ser vi tydelig at sirkulærøkonomi kan komme oss til gode.

Jeg oppfordrer deg derfor til å velge og se på det stadig økte kravet til økt grad av sirkulærøkonomi som en spennende og verdifull utfordring, heller enn en begrensning. Hvilke små eller store grep kan du ta med dine produkter, tjenester og prosesser? Forbrukere er opptatt av pris, men de er også opptatt av miljø og bærekraft. Kanskje er det ditt neste bærekraftige grep som gjør nettopp deg til den foretrukne tilbyderen?

 

Presse for Tonje-3

Ta gjerne kontakt med Tonje for å dele synspunkter eller for en prat om sirkulærøkonomi og netthandel. Vi vil gjerne høre fra deg!