Skip to content

Hvorfor trenger du et designsystem?

Designsystemer skaper klare rammer og forventninger for hvordan merkevaren skal forvaltes. Alle bedrifter vil ha stor nytte av et designsystem, jo større og mer kompleks organisasjonen er, jo viktigere blir det som strategisk verktøy.

2.1-Coverbilde-1920-x-1080-gif

De største gevinstene ved å bruke et designsystem ligger i økt effektivitet og kvalitet på arbeidet som utføres. Det er enormt mye tid å spare på gjenbruk av design- og kodekomponenter det er egentlig nok i seg selv...

Samtidig fyller også systemet et stort informasjonsbehov der hvor mange mennesker jobber sammen.

Et system gir oss fordeler som eksempelvis:

  • Bedre kunnskapsdeling mellom de som er involvert

  • Mindre dobbeltarbeid

  • Raskere ut i produksjon

  • Enklere skalering

  • Én kilde til sannhet sikrer en helhetlig opplevelse av en merkevare på tvers av alle flater både analoge og digitale.


Å etablere et designsystem krever tid og ressurser, men det kan på sikt bli en av de beste investeringene du har gjort.

Hvordan opprettholde et system, og sørge for at det ikke dør ut?

Et designsystem blir egentlig aldri ferdig ­ det er et levende digitalt produkt som må utvikles og endres i takt med at virksomhetens behov endrer seg. Derfor er det viktig å etablere et team, eller en avdeling, som har ansvar for å forvalte og videreutvikle designsystemet.

1.1 Coverbilde 1920 x 1080

De har ansvaret for å lage grunnleggende maler og retningslinjer, samtidig som de er rådgivere og sparringspartnere for de som skal ta systemet i bruk. De har pulsen på organisasjonen og merkevaren.

Teamet har også ansvar for å bygge en felles kultur rundt systemet – bl.a. ved å lage felles arenaer hvor man kan komme sammen og diskutere problemstillinger og løsninger.

Se også "Hva er et designsystem –  og hvem er det nyttig for?"