Skip to content

Hvordan AI kan akselerere arbeidet med bærekraft og sirkulærøkonomi

I en verden hvor bærekraft og økonomisk vekst har blitt sett på som motstridende krefter, kan AI gi oss muligheten til å forene disse to. Med den stadig økende integrasjonen av AI i vårt daglige liv, ser vi nå hvordan denne teknologien kan være en katalysator for sirkulærøkonomien.

image (19)

Fra lineær til sirkulær økonomi

Tradisjonelt har økonomien vår fulgt en lineær modell: "ta ressurser, lag noe ut av dem, kast". Men med jordens begrensede ressurser og den økende mengden avfall vi produserer, er det klart at denne modellen ikke er bærekraftig. Den sirkulære økonomien søker å bryte denne syklusen ved å sørge for at ressurser blir gjenbrukt, resirkulert eller blir gitt nytt liv. På den måten vil syklusen lukkes og ressursene holdes i spill over lengre tid. Ifølge Ellen MacArthur Foundation kan AI spille en nøkkelrolle i denne transformasjonen ved å tilby verktøy som kan optimalisere overgangen. AI kan hjelpe til med å designe ut avfall fra syklusen, øke produkters levetid og skape sirkulære forretningsmodeller.

AI i sirkulær økonomi

AI har evnen til å analysere enorme mengder data for å gjenkjenne mønstre og trender som ellers ville blitt oversett. Dette kan hjelpe bedrifter med å identifisere ineffektiviteter i forsyningskjeder, forutsi vedlikeholdsbehov og optimalisere logistikk. Videre kan AI bidra til en mer personlig økonomi, der produkter og tjenester er skreddersydd for individuelle behov, noe som reduserer overproduksjon av generiske varer og avfall.

Her er noen nøkkelområder hvor AI allerede gjør en forskjell innen sirkulær økonomi:

  • Ressursstyring og resirkulering: AI-drevne sorteringssystemer forbedrer avfallshåndteringen ved å sortere og skille avfall mer effektivt enn manuelle prosesser. Cycled Technologies AS er en norsk oppstartsvirksomhet som tilbyr resirkuleringsløsninger drevet av AI gjennom en søppelbøtte av typen smart og en mobilapplikasjon. Den smarte søppelbøtten fungerer gjennom selvsorteringsteknologi som bruker AI til å sortere resirkulerbart avfall. Mobilapplikasjonen gir en personlig resirkuleringsprofil og et logistikksystem for avfallsinnsamlere. Den belønner også brukerne for å kaste avfall, i form av CycledTokens, som lagres i applikasjonens lommebok og kan innløses som enheter i premietrekninger.
  • Prediktivt vedlikehold: AI kan forutsi utstyrssvikt, noe som muliggjør rettidig vedlikehold og reduserer behovet for erstatninger. Ved hjelp av AI og smarte sensorer kan man forutsi når et produkt trenger vedlikehold eller reparasjon.
  • Forsyningskjedeoptimalisering: AI kan analysere og forbedre forsyningskjeder for å redusere avfall og maksimere ressursbruk. HAVI, et selskap med ekspertise innen forsyningskjede og logistikk, bruker prediktivt vedlikehold i sourcing prosessen. Dette brukes til optimalisering av leveranseveier, som reduserer tidsforbruk, miljøpåvirkning og kostnad for drivstoff.
  • Produkt som en tjeneste: AI kan drive overgangen mot en modell hvor selskaper beholder eierskapet til et produkt og leier det ut til kunder. Hilti tilbyr en abonnementsbasert modell der kunden betaler for bruk av verktøy og andre tjenester som vedlikehold, oppgradering av verktøy og forsikring for tyveri. Ved å analysere markedstrender, etterspørsel og kundeatferd kan Hilti ved hjelp av AI hjelpe bedrifter med å fastsette leiepriser som er attraktive for kunder, samtidig som de opprettholder lønnsomhet.
  • Bruk av GenAI for akselerert utvikling av bærekraftige produkter: Innovasjon og produktutvikling er avgjørende for å maksimere levetiden og verdien av produkter, komponenter og materialer. Gjennom designmetoder kan man styrke gjenbruk, reparasjoner og resirkulering, noe som ikke bare bevarer ressurser, men også reduserer avfall og miljøbelastning. AI muliggjør raskere og mer effektive innovasjoner. For eksempel har bruken av Generativ AI i prototyping og testing akselerert utviklingsprosesser markant. Et konkret eksempel er Knowits bruk av AI for å utvikle en ny visuell identitet for Sørlandets Bakhage. Ved å implementere GenAI i designprosessen, var Knowit i stand til å raskt iterere og utvikle visuelle elementer som var kritiske for testing med sluttbrukere. Dette førte til en akselerert utviklingsprosess og en vellykket sluttleveranse, en forretningsplan for kommersialisering av kortreist mat.

Ler mer om hvordan vi har jobbet med produktutvikling sammen med Day of Week.

image (17)

Vil du komme i gang selv?

I Knowit samarbeider vi med bedrifter for å hjelpe de over til en mer sirkulær forretningsmodell samtidig som vi er opptatt av å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Vi begynner med en grundig analyse av hver kundes virksomhet for å identifisere mulige områder der AI kan bidra til økt sirkularitet. Målet er å finne muligheter der AI kan bidra til betydelige forbedringer, for eksempel ved materialsortering og ressursoptimalisering.

Basert på den innledende analysen prioriterer vi de brukstilfellene som gir størst fordeler når det gjelder bærekraft og økonomisk innvirkning og skisserer en implementeringsplan som er i tråd med kundens bærekraftsmål.

Samarbeid er nøkkelen: I Knowit har vi eksperter på AI og sirkulær økonomi som jobber med å skreddersy løsninger som passer de unike behovene til hver enkelt virksomhet.

Integrering av AI i sirkulærøkonomien gir betydelige fordeler. Samlet sett bidrar AI ikke bare til bærekraftig vekst, men også til økt driftseffektivitet, noe som skaper et konkurransefortrinn i markedet.

Er du nysgjerrig på å lære mer om AI og hvordan et kan brukes som et verktøy for å endre til en mer sirkulær forretningsmodell? Ta kontakt med Silke eller Henrikke for en uforpliktende kaffeprat.