Skip to content

Hvordan navigere gjennom digital transformasjon – en guide for teknologiledere

I dagens forretningsverden er alt i rask endring, og å holde seg digitalt oppdatert er helt nødvendig for firmaer som vil være konkurransedyktige og relevante. Digital transformasjon er et ord mange slenger rundt seg med, men det handler egentlig om å blande sammen teknologi og forretningsmål for å sparke i gang nyvinning, gjøre ting mer effektivt og skape varig verdi. Så enkelt, og samtidig så vanskelig.

Teknologiledere og IT-folk, som står med et bein i både tech-verdenen og strategi, skjønner at digital transformasjon er sammensatt. Det er ikke bare å hoppe på nyeste tech-trend eller oppgradere de systemene man allerede har; det handler om hele måten firmaet jobber på, hvordan det hjelper kundene sine og skaper verdi gjennom relevante tjenester for den digitale tiden vi lever i nå.

DALL·E 2024-04-16 08.51.12 - In Rogaland, Norway, two hikers (one male in a red waterproof jacket and grey hiking pants, and one female in a blue waterproof jacket and black leggi

Hva er digital transformasjon, egentlig?

Grunnleggende betyr digital transformasjon å bruke digitale verktøy for å gjøre ting raskere og bedre, skape bedre kundeopplevelser og drive veksten og bedriften framover. Det handler om å ta i bruk data, kunstig intelligens (AI), skytjenester og det nyeste innen tech for å skape oppdaterte prosesser, produkter og tjenester.

Lag en strategi som henger sammen

Å lykkes med digital transformasjon er mer enn å bare oppgradere teknologistacken; det krever en plan som ser helheten og knytter tech-initiativer til de store målene for firmaet. Dette betyr å bruke data og AI for å øke produktinnovasjon, strømlinjeforme hvordan kjerneprosesser utføres og skape kundeopplevelser som er i en egen klasse.

Når du setter sammen en digital strategi, tenk på hvordan tech kan ta det dere allerede gjør til neste nivå, men også hvordan det kan åpne dører for ny business gjennom kreative tilbud. Planlegg hvor tech-investeringer kan ha størst effekt og bidra til å drive varig vekst for firmaet ditt.

Modernisere hvordan ting gjøres

En effektiv digital transformasjon begynner innenfra, med å ta en titt på interne prosesser og oppdatere dem. Se på nåværende systemer og prosessflyter – finnes det manuelle prosesser som kan automatiseres, utdaterte systemer som bremser dere og skaper flaskehalser, eller gammel teknisk eller organisatorisk gjeld som holder dere tilbake?

Som teknologiledere er vi ansvarlige for å vise veien til operasjonell toppform gjennom smart og riktig bruk av teknologi. I en tid med tech-utvikling raskere enn noen gang, betyr dette å investere i moderne løsninger som er enkle å bruke og gir teamene mulighet til å jobbe smartere, ikke hardere, og legger grunnlaget for fremtidens nyvinning og vekst.

Håndtere endringer i organisasjonen

En av de største utfordringene med digital transformasjon er ikke teknisk, men kulturell. Endring av hvordan man arbeider kan møte motstand, skepsis, eller frykt blant ansatte som er vant til hvordan ting har vært. Derfor er det essensielt med effektiv og god endringsledelse for å sikre at alle er med på laget, og forstår hvorfor man skal transformere bedrift og arbeidsmetodikk. Forklar tydelig hva visjonen for digital transformasjon er, og fremhev fordelene og mulighetene det bringer både for firmaet og de ansatte.

For å lykkes med endring trenger du folk med rett kunnskap, tilgang til kvalitetsdata og de riktige partnerne for å kickstarte prosessen. En smidig tilnærming bør være en del av arbeidskulturen, sammen med klare felles målbare mål som er tydelig knyttet opp til strategien. På den måten vet alle team og avdelinger hvor dere skal, og jobber mot det samme målet.

DALL·E 2024-04-16 09.17.32 - A panoramic photograph-style illustration depicting the growth stages of a majestic oak tree in four interconnected scenes within a vibrant forest cle

Sette i gang med implementeringen

Syretesten på et digitalt transformasjonsinitiativ er vellykket gjennomføring der man klarer å hente ut gevinster, enten i form av økte inntekter, reduserte kostnader eller kortere “time to market”. Ifølge en undersøkelse fra McKinsey feiler 70% av slike prosjekter i form av at de ikke klarer å hente ut forventet verdi. Selv om veien kan være utfordrende kan nøye planlegging, gjennomføring og oppfølging minimere risiko. Ved å utforme en helhetlig strategi, modernisere prosesser og rutiner, håndtere organisatorisk endring effektivt og drive implementeringen med et sterkt forankret eierskap i organisasjonen kan dere navigere gjennom kompleksitetene i digital transformasjon og høste gevinstene som ligger i en vellykket digital transformasjonsprosess.

Se hvordan vi har hjulpet Circle K med sin digitale transformasjon