Skip to content

Slik omfavner du som leder AI med tre enkle grep

Det er av de fleste både kjent og akseptert at laissez-faire ledelse sjelden fører en organisasjon til suksess og bærekraftige resultater. Ved store endringer i makroforhold eller teknologiskifter blir det enda synligere hvor destruktivt det er for bedriftens konkurransekraft om ledelsen ikke henger med i svingene og tar proaktivt ansvar. 

En slik situasjon står nærmest enhver bedrift overfor nå – verden har aldri sett en teknologi bli adoptert så raskt, med et så ubegripelig potensial som generativ AI. 

Dersom du er leder og tenker at implikasjonene av AI er noe du og din bedrift kan avvente å ta stilling til er det en høyst reell risiko for at du snarlig oppdager at de av dine konkurrenter som har omfavnet relevante AI teknologier plutselig er mer effektive og ikke minst mer attraktive for kunder og ansatte enn deg. 

Hvilke AI-teknologier det blir riktig å utnytte og hvor potensialet finnes for din industri er utfordrende å spå, men å unngå å havne i baksetet behøver ikke å være så vrient – så lenge du ikke går i fellen å sette deg på gjerdet for å vente. 

Så hvordan kan du som leder ta grep og vise handlekraft?  

 1. Sett søkelyset på mulighetene, ikke truslene 
  Ikke la din organisasjon miste piffen av frykt for at arbeidsplasser vil forsvinne. AI vil utvilsomt gjøre mange tidskrevende arbeidsoppgaver overflødige i fremtiden, men samtidig vil vi oppleve uante muligheter for å effektivisere produksjon av tjenester så vel som intellektuell kapital. Alt annet likt kan resultatet bli at dine ansatte løser utfordringer i morgen som fremstod som gorgiske knuter i går – uten behov for å øke investeringer i bemanning eller utviklingskapasitet

 2. Etabler interne retningslinjer som motiverer til utforskning 
  Skal dere komme noen vei må du mobilisere og engasjere de ansatte, men innen visse rammer. Du ønsker å skape en innovativ kultur, uten å miste kontroll på kjerneoppgavene. Det krever at dere definerer noen inspirerende retningslinjer som legger til rette for at de ansatte ikke risikerer å gjøre noe som kompromitterer med etiske normer, personvern og datasikkerhet. Eksempler på retningslinjer kan være å sette noen rammer for hvilken informasjon man kan mate AI-verktøyene med og skape tydelighet rundt hva som er forretningssensitivt og ikke. Videre bør retningslinjene adressere hvilke type verktøy som kan brukes og hvorvidt abonnementskostnader dekkes av arbeidsgiver.

  Ved å sette retningslinjer og kommunisere disse til organisasjonen vil du vise at du setter AI på agendaen og at du tar et aktivt eierskap til både mulighetene og utfordringene. På den måten vil du mobilisere nysgjerrighet og motivasjon blant de ansatte knyttet til hvordan teknologien kan utnyttes, men også en bevissthet om at den må utforskes med omhu. 

 3. Skap rom for kreative, men strukturerte møteplasser 
  Sørg for at det settes av tid i kalenderen til alle som kan tenkes å bidra. Strukturer møtene godt og sørg for at idéer blir spredt og adoptert av de som ser forretningsmessige potensialer ved dem. Verdsett feil og suksesser like høyt, men legg ekstra energi i å feire det som går bra. 

 


image (21)
Illustrasjon generert med enkel prompt i Midjourney


Med andre ord er det ikke så mye som kreves av deg som leder for å avmystifisere og skape positiv interesse for AI. Den største tabben du gjør er å ikke ta grep og sette det på agendaen i din organisasjon. 

Er du utålmodig etter å komme i gang eller famler i usikkerhet om hvordan du bør adressere AI i din bedrift? I Knowit har vi jobbet med maskinlæring, kunstig intelligens og generativ AI og deler gjerne på vår erfaring. Ikke nøl med å ta kontakt for en spennende diskusjon. 


Nysgjerrig på AI?

 

Profil Kristoffer Biornstad

I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgata 1.