Skip to content

Knowit fortsetter satsningen på Cloud

Kontinuerlig læring er viktig for oss — både for å tiltrekke oss de flinkeste folkene og for å sikre relevant kompetanse inn i oppdrag hos kundene våre.

Knowit fortsetter satsningen på Cloud og utdanner i høst et stort antall teknologer innenfor skyteknologi. Vi har vårt eget formelle læringsløp, Knowit Academy, og i høst skal 50 arkitekter gjennom tunge sertifiseringer på de ulike skyplattformene. Hensikten er å kontinuerlig styrke kompetansen vår på sky, og å dokumentere dette gjennom anerkjente sertifiseringer. Det er et krevende program med et stort pensum, og en eksamen som vektlegger praktisk erfaring i tillegg til teorien som dekkes av kurset.

Mer om programmet under, men først litt om hvorfor dette er viktig for oss.

Kompleksiteten øker — hvordan sikre rett kompetanse?

Løsninger basert på skyteknologi er stadig oftere en del av leveransene våre. Teknologien og tjenestene er i rask utvikling, og det har blitt mer omfattende å holde seg oppdatert på fordelene og mulighetene som tilbys gjennom skyplattformene.

Det er ikke sikkert at en lift&shift er det rette svaret. Kanskje er det heller en ny applikasjon, eller en hybrid løsning som er rette veien å gå. Hva er målarkitekturen, og hva bør stegene være for å komme dit?

Valgmulighetene medfører at arkitektene må ha større bredde og dybde i kompetansen. Her er det viktig å kombinere både formell utdanning på sky i tillegg til konkret erfaring fra skarpe leveranser. Det er nettopp derfor årets Knowit Academy er så viktig for oss.

Knowit og Skyteknologi

Hva er motivasjonen for å ta i bruk sky, og hva er forventningene til effekten av prosjektene? Er det nye krav eller endrede behov som gjør at dagens applikasjoner bør endres?

Knowit har levert prosjekter basert på skyteknologi i flere år, og har solid erfaring med alle faser i slike leveranser. Vi kan bistå med rådgivning innen strategi og teknologi i de tidligere fasene, og deretter levere ny funksjonalitet kontinuerlig gjennom smidige leveranser.

Knowit har erfaring med å bygge cloud-native applikasjoner som er «født i skyen» og med å migrere eksisterende applikasjoner til skyen. Et vanlig ønske ved en skystrategi er å ta i bruk data til å kunne ta datadrevne beslutninger, her har Knowit flere gode kundereferanser å vise til.

Vi kan også bistå med rådgivning og implementering av DevOps hos våre kunder.

Knowit Academy

Knowit Academy er Knowits interne kompetanseutviklingsprogram. Vår ambisjon er å lage det beste og mest givende kompetanseutviklingsprogrammet du kan finne i teknologibedrifter. Våre programmer inkluderer opplæring som Tech Lead, Team Lead og Design Lead i tillegg til Rådgivning og Ledelse. Disse programmene har vært gjennomført i klasserom, der fysisk oppmøte har vært sentralt.

 

I høst gjennomfører vi opplæringen digitalt uten krav om å møtes fysisk. Dette gir oss mulighet til å sikre involvering og samarbeid på tvers av dyktige arkitekter fra hele landet.

Vi har laget et nytt program som leder frem til sertifisert arkitekt eller data engineer på en av plattformene Azure, AWS eller GCP. Vi kjører nå fire programmer i parallell, og deltagerne har søkt seg inn på det programmet de ønsket seg mest. Disse er:

· Azure Solutions Architect Expert

· Google Cloud Certified Cloud Architect

· Google Cloud Certified Data Engineer

· Amazon Web Services Certified Solutions Architect Professional

Programmet i høst leder frem til disse sertifiseringene

Kursene gjennomføres online, og deltagerne møtes i mindre kollokviegrupper digitalt gjennom høsten for å diskutere tematikk og eksamensoppgaver.

Eksamen gjennomføres deretter online av den enkelte.

Skyleverandørene er viktige samarbeidspartnere

Knowit er partner med Microsoft, AWS og Google Cloud, og de deltar som en del av Knowit Academy med innlegg som er relevante for sertifiseringene. I tillegg deltar vår distribusjonspartner Arrow med støtte og innlegg som en del av programmet.

Ønsker du å vite mer?

Har du ønske om å få fart på skysatsningen i bedriften din og ønsker en uforpliktende prat om hvordan du kan komme i gang?

Har du ønske om å jobbe med skyteknologi i en bedrift med et stort kompetansemiljø innen Azure, AWS og GCP? Vi er alltid på jakt etter flinke folk!

Ta gjerne kontakt med oyvind.eikeland@knowit.no, CTO i Knowit Amende.