Skip to content

Knowit Academy og Cloud-sertifiseringer

Kontinuerlig læring er viktig for oss — både for å tiltrekke oss de flinkeste folkene og for å sikre relevant kompetanse inn i oppdrag hos kundene våre.

Knowit fortsetter satsningen på Cloud og utdanner i høst et stort antall teknologer innenfor skyteknologi. Vi har vårt eget formelle opplæringsløp, Knowit Academy, og i høst skal over 30 ansatte i Norge gjennom sertifiseringer på Azure, AWS og GCP. Hensikten er å kontinuerlig styrke kompetansen vår på sky, og å dokumentere dette gjennom anerkjente sertifiseringer. Det er et krevende program med et stort pensum, og en eksamen som vektlegger praktisk erfaring i tillegg til teorien som dekkes av kurset.

 

8_FB2017_1200x628

 

Kompleksiteten øker — hvordan sikre rett kompetanse?

Løsninger basert på skyteknologi er stadig oftere en del av leveransene våre. Teknologien og tjenestene er i rask utvikling, og det har blitt mer omfattende å holde seg oppdatert på fordelene og mulighetene som tilbys gjennom skyplattformene.

Det er ikke sikkert at en lift&shift er det rette svaret. Kanskje er det heller en ny applikasjon, eller en hybrid løsning som er rette veien å gå. Hva er målarkitekturen, og hva bør stegene være for å komme dit?

Valgmulighetene medfører at arkitektene må ha større bredde og dybde i kompetansen. Her er det viktig å kombinere både formell utdanning på sky i tillegg til konkret erfaring fra skarpe leveranser. Det er nettopp derfor årets Knowit Academy er så viktig for oss.

Knowit og Skyteknologi

Knowit har levert prosjekter basert på skyteknologi i flere år, og vi har solid erfaring med alle faser i slike leveranser. Vi kan bistå med rådgivning innen strategi og teknologi i de tidligere fasene, og deretter levere ny funksjonalitet kontinuerlig gjennom smidige leveranser.

Vi har erfaring med å bygge cloud-native applikasjoner som er «født i skyen», og med å migrere eksisterende applikasjoner til skyen. Et vanlig ønske ved en skystrategi er å ta i bruk data til å kunne ta datadrevne beslutninger, her har Knowit flere gode kundereferanser å vise til.

Vi kan også bistå med rådgivning og implementering av DevOps hos våre kunder.

Knowit Academy

Knowit Academy er Knowits interne kompetanseutviklingsprogram. Vår ambisjon er å lage det beste og mest givende kompetanseutviklingsprogrammet du kan finne i teknologibedrifter. Våre programmer i år inkluderer opplæring som Tech Lead, Design Lead og Personalledelse i tillegg til Cloud sertifiseringer.

 

IMG_2599

I høst vil vi fokusere på disse sertifiseringene:

AWS

 • AWS Certified Developer - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Associate
 • AWS Certified Solutions Architect - Professional

Azure

 • Azure Developer Associate
 • Azure Administrator Associate
 • Azure Solutions Architect Expert
 • Azure Data Engineer Associate
 • Azure DevOps Engineer Expert

GCP

 • GCP Associate Cloud Engineer
 • GCP Professional Cloud Developer
 • GCP Professional Cloud Architect
 • GCP Professional Data Engineer

 

Kursene gjennomføres i stor grad online for selvstudie, både lesing og øvelsesoppgaver. Vi har satt opp kollokviegrupper pr sertifisering, og i tillegg stiller skyleverandørene opp med instruktører. 

Eksamen gjennomføres deretter online av den enkelte.

Skyleverandørene er viktige samarbeidspartnere

Knowit er partner med Microsoft, AWS og Google Cloud, og de deltar som en del av Knowit Academy med instruktører og workshops som er relevante for sertifiseringene. 

Ønsker du å vite mer?

Har du ønske om å få fart på skysatsningen i bedriften din og ønsker en uforpliktende prat om hvordan du kan komme i gang?

Eller har du ønske om å jobbe med skyteknologi i en bedrift med et stort kompetansemiljø innen Azure, AWS og GCP? Vi er alltid på jakt etter flinke folk!

Her kan du lese mer om Knowit Academy.

Ta gjerne kontakt med oyvind.eikeland@knowit.no, CTO i Knowit.