Skip to content

Roboter trenger ikke hjemmekontor

Corona-viruset smitter med eksplosiv fart, og Norge befinner seg i øvre del av listen. Bedrifter er i varierende grad rustet for dagens situasjon, men dem som har tatt i bruk digitale medarbeidere har et fortrinn. De reduserer arbeidsbelastning, kundehenvendelser og evner å hjelpe og støtte bekymrede ansatte.

WHO erklærer pandemi, og myndigheter skjerper tiltakene for å hindre smitte. Når børsene blør og oljeprisen stuper, stiger folks bekymring for hjem og arbeidsplass. De hamstrer mat i butikkene og jobber hjemmefra. Da er det viktig for bedriften å fokusere på de mest effektive tiltakene. 

Bedrifter og institusjoner i flere sektorer opplever spesielt to effekter:  

  1. En økning i inngående kundehenvendelser
  2. Redusert bemanning

Bestill en evaluering

Økt press på bedriftenes kommunikasjonskanaler

Med mye usikkerhet rundt oss søker vi svar og trygghet. Dette fører til en økning i inngående kundehenvendelser, og vi spør oss selv: Bør jeg teste meg for Covid-19 viruset? Får jeg dekket avbestilling av ferieturen på reiseforsikringen? Er det trygt å reise kollektivt? 

Videre settes stadig flere i karantene og må jobbe hjemmefra. For de som daglig jobber med kunderettet arbeid er det ikke problemfritt å løse arbeidsoppgaver fra hjemmekontoret. Koordinering ansatte imellom og betjening av innkommende henvendelser krever ofte at man har tilgang til støttesystemer og infrastruktur på kontoret. 

Kombinasjonen av disse to effektene resulterer i at bedrifter opplever å bli presset fra begge ender; sluttbruker har et økende behov for informasjon, samtidig som bedriftens ressurssituasjon og evne til å levere på det økende behovet reduseres. 

Hvordan håndtere den prekære situasjonen?  

I motsetning til oss mennesker blir ikke digitale medarbeidere syke. Flåsete sagt, men sant. Dagens situasjon representerer en god anledning til å identifisere potensialet for digitale medarbeidere i din bedrift, og få dem implementert.  

Digitale medarbeider reiser ikke på ferie, har ikke sykefravær og påvirkes ikke av pandemier

En digital medarbeider jobber 24/7, og investeringen er meget lønnsom med en tilbakebetaling på mellom 6-12 måneder. 

Vente til det roer seg ned?

Det er når produktiviteten faller at potensialet er størst, og implementeringen av digitale medarbeidere krever ikke fysisk tilstedeværelse. Iverksetter dere denne digitale endringsreisen nå, viser det handlingsmot og vilje til å trygge bedriftens økonomi.

Man trenger ikke vente til situasjonen har roet seg, og det er ikke behov for fysiske møter med eksterne rådgivere.

Situasjonen vi befinner oss i handler primært om mennesker og helserisiko, men som rådgivere ønsker vi å gjøre vårt beste for å holde bedrifter og institusjoner operative og i stand til å levere sine tjenester til samfunnet. Digitale medarbeidere er et av mange svar på dette, og Knowit har lang erfaring med implementering av denne typen løsninger. I vår verktøykasse finner du digitale medarbeidere som dekker en rekke ulike behov; håndtering av store mengder innkommende eposter, vedleggs- og dokumenthåndtering, økonomiprosesser, regnskapsføring, fakturering, kundehenvendelser og mye mer. 

Gi oss to uker, så er dere i gang med implementering

Vi hjelper deg gjerne med å redusere risiko og avlaste dine medarbeidere med oppgaver som kan automatiseres. På to uker kan vi med vår evaluering av automasjonspotensial gi deg en nøyaktig oversikt over hvilke arbeidsprosesser som kan automatiseres, potensial for besparelse, et veikart for automatisering, og hva det vil kreve av ressurser for å komme i mål. I etterkant tar vi ansvar for å implementere og få ut effekt av identifiserte løsninger. 

Bestill en evaluering

Eller ta kontakt på +47 90703293