Skip to content

Skap verdi på kort tid med en innleid produktleder

En innleid produktleder kan bidra til å redusere break-even tiden for nyansatte når du skal ansette nøkkelroller i din produktorganisasjon. Les mer om hvordan en produktlederkonsulent kan tilføre verdi og skape fremdrift på kort tid.

AdobeStock_561003317

Ifølge Harvard Business School professor Michael Watkins tar det 6 måneder før en nyansatt når break-even i din organisasjon, illustrert i hans modell nedenfor. Modellen er hentet fra hans bok The first 90 days, som blant annet gir en pekepinn om hvordan små riktige steg kan gjøre en stor forskjell når det kommer til onboarding av en nyansatt.

 

Screenshot 2023-03-14 at 15.16.47

Kostnader knyttet til en ansatt er utbetaling av lønn i 11 mnd, 12% feriepenger, 14,1% i arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene og forsikringer. 6 måneder er altså ikke gratis. You do the math! 

Jeg sier ikke at det ikke er verdt å investere i fast ansatte, for det er det, misforstå meg rett. Men å sørge for å ansette rett person er en viktig del av investeringen, og en del av investeringen mange opplever som utfordrende og som kanskje koster mer enn det smaker. 

De fleste har gode ansettelsesprosesser i form av intervjuer, kompetente folk som velger ut rett kandidat, og så ansetter de den kandidaten de har mest tro på at vil passe inn i den rollen de ønsker å fylle. Ofte følger den nyansatte en onboarding som ikke er spesialtilpasset rollen, men mer generell for flere roller i organisasjonen. Etter det er det opp til den enkelte å finne seg til rette som best den kan.

 

Riktige produktledere er utfordrende å ansette

Se for deg at du skal ansette til en kompleks rolle, en ledende rolle som skal knytte mange elementer av organisasjonen sammen. De skal samarbeide på tvers av team, med ulike interessenter og ikke minst ha ansvar for det viktigste du har; nemlig selve produktet eller tjenesten du leverer. 

Og ikke nok med at de skal ha ansvar for produktet, babyen, inntektsstrømmen din, men du skal også kunne stole på at de kan håndtere, motivere og samarbeide med folka dine. 

Du ber ikke om lite og med dette øker kompleksiteten. Det blir enda viktigere å treffe blink når du skal ansette til en slik nøkkelrolle.

Noen nøkkelroller er rett og slett vanskeligere å ansette til enn andre, og produktlederrollen (product manager) er en slik rolle. En måte å sikre ansettelsen av den rette produktlederen kan være ved å leie inn en erfaren produktleder, som kan komme inn raskt. En konsulent spesialisert innen produktledelse kan påta seg rollen i påvente av en fast ansatt, eller være i rollen over lengre tid. 

Velger du å leie inn en produktlederkonsulent vil det kunne være et steg i retning av å redusere break-even tiden, og du vil samtidig ha tilgang på en god støttespiller som kan bidra med oppfølging i form av coaching og støtte, så lenge det måtte være behov.

 

AdobeStock_155417816


Effektiv fra dag 1

Leier du inn en erfaren produktleder vil vedkommende kunne skape verdi i din organisasjon på så lite som 2 uker, dersom de rette forberedelsene blir gjort og forholdene blir lagt til rette fra første dag. 

For å sikre at våre produktledere skaper verdi hos kunder, starter jobben allerede før konsulenten setter føttene innenfor dørene. 

Målet vårt er å komme til noe av det som er kjernen av problemene som skal løses allerede før vi møter din organisasjon. Noe av det som er viktig for at en produktleder skal kunne jobbe effektivt er transparens og åpenhet fra deg, men også god kontakt med menneskene som arbeider i din organisasjon. En god ting er å investere tid til å få produktlederen med på laget og inn i materien så tidlig som mulig.

En innleid produktleder har ofte lang erfaring med produktledelse på ulike nivåer i en rekke organisasjoner. Mange er også smidige coacher, og kommer lett til kjernen i problemene du trenger å løse raskt for å skape verdi og fremdrift.

 

Relaterte artikler og videre lesning

Blazing Fast Onboarding for Product Managers

The First 90 Days: Strategies for Leaders in Transition

To the Break-even Point & Beyond: A new leader’s tactic for ramping-up

 

Lill Michaelsen , Objectnet_Knowit_27222

Ta gjerne kontakt med Lill om du vil vite mer eller dele dine synspunkter rundt dette.