Skip to content

Sustainability Flash

Hvordan identifisere lønnsomme muligheter innenfor bærekraft?

Problem 

Behovet for en bærekraftstrategi og tiltak har oppstått som en respons på dagens økende krav om bærekraftig forretningsdrift. Dette behovet er drevet av flere faktorer, for eksempel at bedrifter ønsker å bli mer bærekraftige, for å beholde positivt omdømme eller regulatorisk press. 

Bærekraft har blitt en sentral faktor for å bygge og opprettholde et positivt omdømme. Bedrifter som ikke tar hensyn til bærekraft, kan miste konkurranseevne og goodwill i markedet. 

Videre må bedrifter ta hensyn til regulatorisk og eksternt press: miljømessige, sosiale og regulatoriske risikoer knyttet til manglende bærekraftspraksis kan ha alvorlige konsekvenser. Eksternt press fra regulatoriske myndigheter, kunder og investorer øker behovet for å demonstrere et engasjement for bærekraft.

Bærekraft

Mulighet

Knowit Management Consulting tilbyr en løsning for å finne ut av hvor man står i bærekraftsreisen, hvilke tiltak som er nødvendige og om det vil være lønnsomt. Sustainability Flash er et verktøy som identifiserer muligheter for vekst og forbedring gjennom bærekraftige praksiser. Dette gir mulighetene for å skape lønnsom sirkularitet og anbefalinger på hvilke pågående investeringer innen bærekraft som bør akselereres for å skape mest verdi.

Med økende regulering og gjennom forventninger fra interessenter er selskaper som omfavner bærekraft bedre rustet for suksess på lang sikt. For eksempel kan resultatene fra Sustainability Flash brukes til å minimere forbruk av materiale eller energi gjennom bruk av AI. Dette kan hjelpe bedrifter å bli mer sirkulære og samtidig kutte kostnader.

Bærekraft 2

Løsning

Sustainability Flash gir en løsning på disse utfordringene gjennom flere steg. Det første steget er en omfattende analyse av organisasjonens nåværende bærekraftsstatus. Analysen danner grunnlaget for klare anbefalinger om hvordan organisasjonen kan forbedre sin bærekraftspraksis med tanke på lønnsom vekst og operasjonelle forbedringer gjennom bærekraftstiltak.

Videre gjennomfører vi en analyse av regulatoriske krav som treffer i dag og som kommer til å treffe bedriften i fremtiden. Siste delen av analysen omfatter bærekraftsdata. Vi går gjennom det eksisterende datalandskapet i bedriften. Dette er basis for en databasert analyse med faktabaserte anbefalinger og grunnlaget for å finne ut hvilke datapunkter som trengs for å lykkes med den grønne strategien.

Resultatene brukes til å utarbeide en gapanalyse av nåværende bærekraftsarbeid. Den brukes til å finne de rette prioriteringene for akselerert arbeid med bærekraft i bedriften. Implementeringen av anbefalingene fra Sustainability Flash kan forbedre organisasjonens omdømme ved å demonstrere bevisbart engasjement for bærekraft. Dette kan øke konkurranseevnen og tiltrekke seg både interesserte kunder og mulige nyansatte.

Sustainability Flash er en essensiell ressurs for organisasjoner som ønsker å starte sin bærekraftsreise. Ved å tilby innsikt og handlingsrettet veiledning, adresserer dette verktøyet behovet for bærekraftig praksis i dagens forretningsmiljø. Det blir dermed en nøkkel til å bygge et positivt omdømme, minimere regulatoriske risikoer og skape et konkurransefortrinn.

Bærekraft 3