Skip to content

Veien til en sirkulær forretningsmodell

En sentral del av omstillingen til en bærekraftig fremtid vil være et skifte til nye, mer sirkulære forretningsmodeller – der vi tenker helt nytt når vi designer produkter, tjenester og prosesser. Men hvordan kan dette oppnås i praksis?              

Lær mer om sirkulær økonomi her

Overgangen til sirkulær økonomi vil arte seg ulikt i forskjellige bransjer. Innen produksjon av varer som klær og sportsutstyr vil det være behov for andre løsninger enn innen eksempelvis transport og mobilitet – nettopp fordi mange av utslippene og utfordringene knyttet til bruk av naturressurser er forskjellige. Likt for flere er at forretningsmodellinnovasjon og redesign vil være det som kan muliggjøre bærekraftig vekst og økt topplinje.

Jørgensen og Pedersen1 sier at denne mekanismen oppstår når bedrifter skaper, leverer og kaprer verdi på en måte som reduserer negative ringvirkninger, som sørger for flere positive ringvirkninger, og som øker konkurransekraften. For å lykkes med dette bør bedrifter eksperimentere med ulike løsninger, og helst skape løsningene i samarbeid med andre aktører, på tvers av forretningsmodeller.  


bilde2 blogg

Innovasjon og samarbeid i mobilitetsbransjen

Transport og trafikk står for store deler av klimagassutslippene i verden. For å redusere antall transportmidler per husholdning og dermed utslipp har deleøkonomien fått fart de siste årene. Vi ser en økning i antall bildelingstjenester, som Nabobil, og delekjøring, som eksempelvis Uber. Mikromobilitetsløsninger som elektriske sparkesykler og bysykler har også bredt om seg de siste årene. Flere aktører finner innovative løsninger på kundenes behov for å ta seg fra A til B på en enkel måte. De utfordrer eksisterende tilbydere til å måtte tenke nytt dersom de skal være en del av nye mobilitetsformer og møte endrede reisevaner.

Knowit Insight har jobbet med flere selskaper innen mobilitet - en bransje som nå i større grad tilgjengeliggjør fremkomst uten å måtte eie fremkomstmiddelet. Bane NOR Eiendom er et eksempel på et selskap som måtte utforske sin posisjon i mobilitetspunktverdikjeden, samt nye forretningsmodeller. Knowit Insight har bidratt til å sikre at Bane NOR Eiendom kunne ta i bruk innovasjons- og researchmetodikk slik at de er klare for pilotering og produktive samarbeid. Den kompetansen er avgjørende for alle bedrifter som står i en omstilling til bærekraftig og sirkulære forretningsmodeller.

Les mer om Bane NOR-prosjektet her

 

Pilotering av nye forretningsmodeller innen klær og sportsutstyr

Klesindustrien står for omtrent 10% av verdens utslipp. Produksjonsfarten er høy, trender endrer seg – og vi forbrukere kjøper stadig nye klær og nytt utstyr. Dersom mote- og utstyrsbransjen skal bli kvitt stempelet som klimaversting må aktører tenke nytt og møte kundebehovet på nye måter. En rekke aktører eksperimenterer nå med forretningsmodeller som oppfordrer til dele og leie, reparasjon, og gjensalg. Mens ideelle organisasjoner som Bua låner ut sportsutstyr, tester kommersielle aktører som XXL muligheter for å skape, levere og kapre verdi på nye, mer bærekraftige måter.

Vi har snakket med Are Knutsen, leder for bærekraft og tjenester i XXL, som kunne fortelle hvordan XXL eksperimenterer med ulike sirkulære forretningsmodeller. Først og fremst har de en pilot gående hvor de selger brukt turutstyr, der varene er gjennomgått og eventuelt reparert før de selges på nytt. Her samarbeider XXL med Barents Outdoor og konseptet deres Utigjen som gjør reparasjon og sertifiserer varene. Piloten har til tider vært utsolgt, og her ser man nå på ulike alternativer for å skalere konseptet videre. XXL har også smått startet med utleie, der toppturski er først ut. Dette gjøres også gjennom varehus, i småskala først.

«Vi gjør små piloter på nye tjenester som dette, da det er kritisk for oss å lære hvordan kundene tar imot slike tjenestetilbud hos XXL. For eksempel må vi forstå betalingsvilligheten – eller om måten vi har kategorisert produktene på er riktig. Erfaringene fra pilotene bruker vi så for å styrke driftsmodellene for å gjøre det skalerbart. Det gjelder alt fra å sikre enkle IT-løsninger, økonomiprosesser, til hvordan selve logistikken og driften av tjenesten skal fungere. Vi må sørge for at det er lett for kundene å ta i bruk tjenestene – og lett for våre ansatte å levere tjenesten», sier Knutsen

Knutsen påpeker at en viktig del av piloteringen er å forstå hvordan slike nye tjenester kan skape verdi for XXL, ved å utnytte de eksisterende verdikjedene og mulighetene man har i eksisterende driftsmodell.

 

Sirkulære forretningsmodeller - bilde 2


Er din bedrift klar for endringen?

Bedrifter som ønsker å innovere i forretningsmodellen sin vil måtte gå gjennom en omfattende prosess som omfavner store deler av organisasjonen. Med en global klimakrise som puster oss i nakken kan det være snakk om kort tid før dette blir en uunngåelig endring og det er selskaper som evner å snu seg raskt som vil vinne. Da blir det blant annet viktig å teste før oppskalering, samt sikre samspill med hele økosystemet.

I Knowit har vi en visjon om å skape et bærekraftig og humant samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. Vi tar gjerne en kaffeprat om utfordringer og muligheter nettopp din bedrift ser i overgangen til en sirkulær forretningsmodell.

1)  Jørgensen, S. og Pedersen, L.J. (2018). RESTART SUSTAINABLE BUSINESS MODEL INNOVATION

Profil - Celine

I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgata 7.