Skip to content

Hvordan lykkes med rekruttering ved bruk av virtuelle assistenter

Mange selskaper er for dårlige på rekruttering. Vi har alle kommet over en stillingsannonse som virker spennende og bestemt oss for å søke, meg selv inkludert. Det kan vise seg å bli en lang og tungvinn affære, der man blir spurt om å legge inn den samme informasjonen flere ganger manuelt. Min erfaring er at dette kan bli så krevende at jeg revurderer om stillingen i det hele tatt er verdt bryet. Som relativt fersk i arbeidsmarkedet har jeg erfaring fra langt flere dårlige enn gode søknadsprosesser. En gjenganger er dårlig kommunikasjon, som bærer tydelig preg av en overbelastet HR-funksjon. Og hvis selskapet endelig responderer, er det gjerne så upersonlig at man kan miste interessen for bedriften som fremtidig arbeidsgiver.

Så hvorfor er det så vanskelig for selskaper å kommunisere godt med søkerne? Bør ikke enhver kandidat behandles som din fremtidige ansatt?

En god opplevelse for søkerne bør prioriteres, men HR er under stort press for å møte de kravene som stilles. Søkere krever på den ene siden en sømløs rekrutteringsprosess. Undersøkelser viser at over 50% forventer at selskaper er tilgjengelige 24/7[1]. Det skal være enkelt å søke på stillingen, helst via en plattform som søkeren allerede bruker i dag, og prosessen skal være personlig tilpasset. Bedriften ønsker på den andre siden en effektiv rekruttering med lavest mulig kostnader. Det forventes at den riktige kandidaten blir ansatt, og at HR bruker tid og ressurser på å sikre nettopp dette. En dårlig rekruttering kan i verste fall føre til et dårligere arbeidsmiljø og bli en kostbar affære.

Fortvil ikke, fremtiden er her! En godt utviklet rekrutteringsbot er HR sin beste medhjelper i rekrutteringsprosessen og kan bidra til at de høye kravene fra bedrift og søker blir møtt. En rekrutteringsbot er en virtuell assistent, for mange bedre kjent som en chatbot, som fungerer som en digital HR-medarbeider. Den virtuelle assistenten utfører rutinepregede arbeidsoppgaver du selv ikke har tid til, slik at de ansatte kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver relatert til rekruttering. Ved å bruke kunstig intelligens tolker den språk og intensjoner, loggfører samtaledata, i tillegg til å gjennomføre handlinger for søkere og bedrifter.

Så hvilke arbeidsoppgaver kan du overlate til en rekrutteringsbot? I tillegg til å enkelt gjennomføre administrative oppgaver, kan en rekrutteringsbot hjelpe til i flere steg av rekrutteringsprosessen:

  1. Samle inn informasjon fra søkere. Den virtuelle assistenten kan innhente kontaktinformasjon fra søkeren via chat, inkludert dokumenter som CV, vedlegg og karakterer. Dette kan enkelt gjøres på en plattform som allerede er tilgjengelig for søkeren, som selskapets hjemmeside eller sosiale medier.
  2. Avansert FAQ. En arbeidssøker vil ofte ha spørsmål tilknyttet søknadsprosessen, stillingen og selskapet generelt. Dette kan være informasjon som søkeren kun finner svar på ved å kontakte ansatte i selskapet, noe mange kan kvie seg for. En rekrutteringsbot gir muligheten til å dele denne informasjonen med søkeren gjennom en oppdatert spørsmålsbase.
  3. Kalle inn til intervju. Etter at kandidater er plukket ut for intervju, kan en rekrutteringsbot assistere med å kalle inn. Dette er mulig ved å gi den digitale medarbeideren tilgang til rekruttererens kalender for å sjekke tilgjengelighet, for deretter å sende en innkallelse til kandidaten.

En rekrutteringsbot vil gi en betydelig oppgradering av kandidatens opplevelse og selskapets gjennomføring av rekrutteringsprosessen. En rekrutteringsbot er tilgjengelig for henvendelser døgnet rundt med umiddelbar respons. Søkere kan ta kontakt via en lett tilgjengelig applikasjon, som hele 65% sier er deres foretrukne kommunikasjonskanal[1]. Den virtuelle assistenten kan også håndtere henvendelser fra flere kandidater samtidig, og løsningen kan enkelt skaleres og tilpasses etter behov. Dette gir en mer kostnads- og tidseffektiv rekrutteringsprosess. Dessuten er den konsistent i samtaler og behandler hver kandidat likt, og signaliserer at selskapet er innovativt. I tillegg er en virtuell assistent et digitalt verktøy som generer god historikk. Gjennom bruk kan den identifisere potensielle forbedringspunkter, og man har også mulighet til å spørre søkeren direkte om feedback.

En rekrutteringsbot gir flere viktige fordeler

Men er teknologien moden? Flere definerer virtuelle assistenter som en «hype» og ser ikke potensialet. Dette er jeg uenig i. Teknologien er kommet forbi «hype» stadiet, og gjort rett kan virtuelle assistenter skape reell verdi i rekrutteringssammenheng. Videre gjør en usikker fremtid grunnet dagens situasjon med covid-19 at flere HR-funksjoner opplever mindre pådrag på rekruttering. Men det er nettopp nå du har muligheten til å få et forsprang. Du vil spare tid og kutte kostnader, samtidig som du lar dine ansatte fokusere på andre kritiske arbeidsoppgaver. Her har bedriften din mulighet til å få et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene! Det gjelder bare å finne den riktige teknologien til dine behov. Uansett strategi og plan vil det nemlig være tilnærmet umulig å implementere en virtuell assistent dersom den underliggende teknologien ikke har de forutsetningene som skal til for å lykkes.

Rekruttering anno 2020 leverer ikke godt nok, men kan gjøres bedre ved bruk av teknologiske løsninger. Dagens arbeidssøkere forventer mer, og selskap må forstå hva som er viktig for kandidatene. En rekrutteringsbot muliggjør god kommunikasjon gjennom sømløse prosesser og kontinuerlig dialog, uten å overbelaste din HR-funksjon. La en virtuell assistent ta over de rutinepregede og tidskrevende oppgavene, og frigi tid som dine ansatte kan bruke på det de er aller best til – å ta beslutninger!

Er du klar for å endre rekrutteringsprosessen ved bruk av ny teknologi?

Ta kontakt her for en uforpliktende prat, så kan vi sammen se på hvordan du kan lykkes med rekruttering ved bruk av virtuelle assistenter.

 

[1] Chatbots 101 – Infographic, 2009, Oracle