Skip to content

Knowit + Cloud = sant!

Knowit har lang erfaring og kompetanse på skybaserte løsninger, og gjennom pandemien har vi valgt å øke vår satsning på skytjenester og cloud-sertifiseringer. Som konsulent er det viktig å imøtekomme de behovene som finnes på markedet, spesielt når det kommer til teknologi som utvikler seg i hurtig tempo. I dette innlegget har vi hentet frem noen av våre ansatte som sitter med cloud ekspertise, og spurt dem om fordeler med skyløsninger og hensyn som bør tas. 

I løpet av det siste året med pandemi, har vi sett en stor vekst i forespørsler fra kunder og samarbeidspartnere relatert til digitalisering og modernisering av IT plattformer. Et sentralt konkurransefortrinn for selskaper som driver med smidig produkt- og tjenesteutvikling er ikke bare evnen til å kunne forstå kundens problemer og utvikle gode digitale løsninger, men også evnen til å bygge en moderne og skalerbar infrastruktur. Knowit tror nøkkelen til dette ligger i hvordan selskaper benytter skytjenester i sin digitale transformasjon. 

Knowit har som mål å være kundens foretrukne samarbeidspartner på utvikling av produkt- og tjenester i skyen. For å kunne levere en totalpakke til våre kunder og samarbeidspartnere har vi også et tett samarbeid med de ledende skyleverandørene Google Cloud, AWS og Microsoft Azure. I løpet av august og september har vi hatt opplæring av konsulenter til å bli sertifiserte Google Associate Cloud Engineers. Ved utgangen av september har hele 12 konsulenter fullført løpet og er klare for å sette kunnskapen ut i livet. Det er verdt å merke seg at blant de sertifiserte, hadde 4 dyktige kvinner som fullførte. Det er gøy å se at utvikling i sky fenger både kvinner og menn, og under kan du se et lite utvalg av våre ansatte med skykompetanse.

Les mer om Knowit sin satsing på skytjenester her

Øyvind Bergo-Miranda 
Senior Utvikler og Fagansvarlig Cloud & DevOps, Azure Specialist

Øyvind Bergo-Miranda

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?

Skyteknologi kan gjøre det enkelt å skalere en applikasjon eller database opp og ned ved behov, og i mange tilfeller betaler du kun for den prosessorkraften du faktisk bruker. Dette betyr at du ikke trenger å ha dyre servere som kjører 24 timer i døgnet, og det trenger ikke å koste mye penger å ha en applikasjon kjørende i skyen. Løsninger som Azure DevOps gjør det også lett å foreta hyppige oppdateringer av applikasjonene en har utviklet, med automatisert testing, slik at man raskt, enkelt og sikkert kan få ut ny funksjonalitet. Gode løsninger for logging og overvåkning gjør det enkelt å få god oversikt og avdekke eventuelle feil.

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

I tillegg til å bruke Azure som plattform for våre kunders nettsteder, databaser og API-er, har jeg blant annet vært med på å utvikle en integrasjonsløsning mellom en av våre kunders baksystemer basert på Azure Functions og Azure Servicebus. Vi bruker dette til å utveksle meldinger mellom de ulike baksystemene og det har gitt oss en moderne asynkron løsning med stor fleksibilitet, noe som har gjort det enkelt for oss å f.eks håndtere nedetid på eldre legacy-systemer.

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?
Det finnes veldig mange måter å løse en problemstilling på, utviklingen går fort, og det kommer stadig ny funksjonalitet. Det er viktig å holde seg oppdatert og ha god oversikt over hvilke muligheter som finnes, hvilken funksjonalitet som bør brukes til hva, og hvordan det bør settes opp for å få en løsning som er best egnet for den enkeltes behov.


Even Kronen Johansen
Systemkonsulent, Cloud erfaring på AWS Serverless, KMS, Anthos, Google Cloud ACE sertifisering

Even - bilde

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?

Det er mange fordeler med skyen, så jeg skal holde meg til kun noen få. Den første fordelen jeg vil trekke frem er fleksibiliteten skyen gir deg. Det å kunne automatisk øke og redusere kapasitet basert på hvilke krav som stilles til dine tjenester forenkler driften av tjenesten. I tillegg gir det deg en forsikring om at tjenesten din alltid vil holde tritt hvis man opplever økt trafikk, eller at man sparer penger på å skalere ned hvis man har perioder med lav trafikk. Skyen er også blitt mer fleksibel i hvordan man tar overgangen til å bruke den. Det er blitt lettere å ta overgangen i det tempoet som passer deg og din bedrift. Produkter som f.eks. Google Anthos gjør at man kan plassere deler av applikasjonen sin på skyen, mens deler fortsatt kjører på egne servere, men fortsatt styre det gjennom Google Anthos. Dette er en viktig teknologi for å kunne ta en gradvis overgang til skyen, men også det å kunne ta overgangen til skyen hvis man av forskjellige grunner ønsker å beholde deler av dataene på egne servere. Dette kan være at man ønsker sensitiv data på egne servere, eller at man av juridiske grunner ikke kan flytte på dataene.

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

Jeg er relativt nyansatt og har etter jeg startet i KnowIt jobbet mest med Serverless og kryptering av sensitiv data i AWS med bruk av AWS sin Key Management Service (KMS) i et internprosjekt. I tillegg har det vært fokus på å øke skykompetansen gjennom Google Cloud Platform-sertifiseringen «Associated Cloud Engineer» og fokus på Google Anthos.

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?  

Skyen kan brukes til mye, og den løser mange problemer. Det er samtidig viktig å være klar over om det er lover eller andre krav som påvirker hvordan du kan implementere din skyløsning. Det andre hensynet jeg vil trekke frem er noe bedrifter som ønsker å gjennomføre skiftet til skyen må tenke på. Hvordan kan de best gjennomføre skiftet til en skybasert løsning? I noen tilfeller kan det beste være en lift-and-shift, der man slipper å gjøre store endringer på applikasjonen. I andre tilfeller kan det være man må bygge en helt ny applikasjon som er bedre tilpasset skyen. Eller kanskje det er nok å gjennomføre mindre, men viktige endringer på den eksisterende applikasjonen. Her er det viktig å utnytte ekspertkompetanse og ta seg tid før man iverksetter skifte, slik at man sparer tid og ressurser i det lange løp.

Ingrid Vold
Cloud Data Analyst, fagansvarlig Cloud Analytics, Google Cloud Data Analyst Specialist

IngridVold_4_5458-1

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?
Jeg vil spesielt trekke frem BigQuery som et utrolig godt verktøy. Det er et svært raskt datavarehus som Google hele tiden jobber med å oppdatere, utvide og forbedre. En ekstremt god og kostnadseffektiv tjeneste for å bli kjent med og ta i bruk data man trenger for å videreutvikle løsninger man har satt opp. Også er det kjapt å sette opp, man er godt i gang i løpet av en time. 

I tillegg vil jeg jo belyse at bruk av Google Cloud Platform er «billig», da man kun betaler for den tiden maskinene man bruker jobber. Pris er ikke et argument for å droppe disse skyløsningene! 

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

Jeg jobber med flere av tjenestene på Google Cloud Platform, men i bunn og grunn bruker jeg nok mest tid i BigQuery. BigQuery er et datavarehus hvor man kan samle data fra forskjellige kilder, analysere og aktivere dataen ved bruk av blant annet SQL. BigQuery er raskt å ta i bruk, noe som også gjør det lett å komme i gang med stordata hos kunder, om det så er enkeltstående analyser eller videre aktivering av data. Ellers har jeg jobbet med oppsett av pipelines, transformering og personalisering hos mange forskjellige kunder i forskjellige bransjer, og de fleste prosjektene jeg har jobbet på er svært forskjellige. Men i hovedsak dreier alle prosjektene seg om å ta i bruk data som enten allerede samles inn, eller få tak i data som bør samles inn, og bruke det til å finne svar på noe eller videreutvikle en tjeneste. Og som oftest ender det opp i en smartere løsning som er mer automatisk og arbeidsbesparende enn utgangspunktet. Ganske varierende prosjekt med varierende dager og arbeidsoppgaver! 

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?

Som analytiker, så er jeg jo opptatt av et godt og rikt datagrunnlag. Sørg for at dataene man samler inn er riktige og av god kvalitet, og vedlikehold innsamlingen slik at man ikke må gjøre store opprydningsarbeider i ettertid. Å måtte rydde opp i dårlig grunnlag før man kan starte en analysejobb er en unødvendig tidstyv. Vedlikehold generelt er vel alltid et godt tips å ta med seg. I tillegg mener jeg at det er viktig å investere i tid for å prøve ut nye måter å løse ting på. Ved å teste nye tjenester, tror jeg at man kan spare både penger og ressurser på lengre sikt ved å være litt «foran i skoa» og nysgjerrig på ny teknologi.

Khiem-Kim Ho Xuan
Senior Systemutvikler, Azure Specialist

Khiem.Ho.1x1

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?

Skytjenester har reduserte kostnader når det kommer til for eksempel hardware eller forbruk. I tillegg har det bedre skalerbarhet i forhold til datalagring, og gir bedre sikkerhet. Samtidig er skyteknologi lett tilgjengelig og enkelt å bruke for utvikling av nye, moderne løsninger.  

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

Jeg har fått anledning til å bruke skyteknologi for å bygge skalerbare, robuste og optimaliserte løsninger som gir verdi for ansatte internt hos kunden. Disse løsningene har vært basert på skytjenester fra både Microsoft og Google, og skyteknologi som har vært brukt er Eventhub, Google Big Query, Azure Cognitive Search, Azure Kubernetes Service med fler. 

Det er allikevel viktig å påpeke at det finnes flere skytjenester som ligner veldig på hverandre (f.eks. EventHub, Google PubSub, ServiceBus, Storage Queues, osv). Det er derfor viktig å gjøre en grundig vurdering av hvilken tjeneste(r) som dekker kundens og løsningens behov, med tanke på egenskaper og pris.

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?

Mange er i en tidlig fase på sin reise i skyen og har on-premise løsninger i dag. Her trenger man gode råd for hvilke tjenester som er best egnet til oppgaven og gir mest verdi for kunden. Er det snakk om serverless eller en ren mikrotjeneste arkitektur? Som konsulent hjelper vi kunden med best practice for bruk av skyteknologi, for å tilpasse de eksisterende løsningene og få dem opp i skyen.

Når man starter med en skyløsning er det flere viktige ting man må huske på; hva eksponerer man? Hvilke tjenester skal isoleres fra publikum eller resten av skyen? Hvilken datamengde har man? Utifra dette så man vurdere hvilke teknologier man velger for å få hensiktsmessig skalering, stabilitet og sikkerhet.

Det er også verdt å nevne at i offentlige skyløsninger så er sikkerhet noe av det viktigste man må ta i betraktning. All trafikk må sikres og tilganger på ressurser må håndteres. Med riktig erfaring og kompetanse er dette noe som er enkelt å ivareta.  

Firoz Basha Shaik
Cloud Solution Architect, AWS & Azure specialist

Firoz ii 4 (3)

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?

Skyen tilbyr dynamisk skalering, fleksibilitet og automatisering. Dette hjelper kunder å redusere time-to-market og fokusere på innovasjon og smidige leveranser.

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

Som en del av et Cloud Center of Excellence er jeg involvert i adopsjon til skyen (AWS & Azure) løsninger for flere kunder. Jeg har også vært en del av migreringsprosjekter til AWS, og gjennomført Well-Architected Assessments for flere kunder både på AWS og Azure.

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?

Skyen gir oss ny teknologi og nye muligheter for fleksibilitet og smidighet, samtidig er det viktig å forstå at kostnadsbildet kan bli komplekst. Well-Architected Framework gir retningslinjer for beste praksis av pålitelige, skalerbare, sikre og kostnadseffektive systemer i skyen. Uavhengig av skyleverandør, er det viktig å gjennomgå arkitekturer ved hjelp av Well-Architected Review og bygge gode og sikre arkitekturer som skalerer over tid, samtidig som de tar hensyn til kostnader.

Kurt Monge
Seniorkonsulent, Cloud Specialist Kubernetes and DevOps

knowit_smilende_kvadrat

Hvilke fordeler vil du trekke frem med skyteknologi?

SaaS løsninger bidrar med å redusere tiden som går med til systemvedlikehold. Videre så vil den store mengden av ferdige tjenester og hyllevare-løsninger som skyleverandørerene tilbyr, bidra til at en ikke trenger å utvikle alt selv, eller bruke tid på å sette opp og vedlikeholde tredjeparts-systemer.

Hvordan har du benyttet skyteknologi hos kunder?

Hos kunden jeg er hos nå benytter vi nesten utelukkende skyteknologi. Kunden kjører Google Cloud og Google Kubernetes Engine. Til webapplikasjonene benyttes det React & Typescript, og ellers bruker vi .Net core og C#. Vi bruker Azure Devops til hele utviklingsprosessen. Det innebærer versjonering av applikasjonene, planlegging av oppgaver, bygging og utrulling av applikasjoner. 

Hva bør kunder som benytter skyteknologi ta hensyn til?

Et råd er å bruke mest mulig managed løsninger for å minske tid en selv må bruke for systemvedlikehold. Samtidig må man være klar over at selv om man i de fleste tilfeller vil gå ned i driftskostnader ved å bruke sky, så kan også uforutsette eller dårlig kartlagte bruksmønster føre til overraskelser i forhold til kostnader. 


Trenger du og din bedrift hjelp med å komme i gang med eller videreutvikle deres skytjenester? Ta kontakt med vår Head of Cloud Øyvind Eikeland ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt her! 
Obs! Innholdet er satt sammen av Øyvin Eikeland (CTO Knowit Amende og Head of Cloud), Margrete Iversen (Produkteier Knowit Objectnet), og Sandra Linløkken (markedsansvarlig Knowit Solutions), og språklig tilpasset av redaktører.