Skip to content

Knowit holder på studentene

(Fra venstre): Kaja Lundgaard, Magnus Tidemann, Jonas Carlsen, Andreas Jonassen, Tobias Kongsvik og Merete Bertheau Fra NTNU har fullført sin første arbeidsuke hos Knowit.I forrige uke startet 12 av 27 studenter fra NTNU og UiO i sommerjobb hos Knowit Objectnet, som er det største firmaet i Knowit i Norge.

Lars Ivar Næss, avdelingsleder i Knowit Objectnet, forteller at selskapet ønsker å stå ved avtalene som de har inngått med studentene til tross for situasjonen, og sikre at de fortsatt får en interessant og lærerik sommer, samt et realistisk innblikk i konsulent-livet. En sommerjobb er verdens beste jobbintervju fordi studentene får prøvd seg inn mot utviklingsteamene en hel sommer — det vil si mye lenger enn en vanlig intervjuprosess. Fungerer det bra, vil de også fungere i fast jobb hos Knowit seinere når de er ferdige med utdannelsen. En vellykket sommerjobb ender ofte opp med jobbtilbud, og fast ansettelse året etter.

Gjennom sommerjobb-tilbudet får studenter verdifull arbeidserfaring og kundene vil få tilgang på talentfulle utviklere som kan bidra til at bemanningen opprettholdes i samfunnskritiske prosjekter gjennom feriemånedene.

Stor etterspørsel

Men, det er flere grunner til at selskapet har valgt å satse på sommerjobb-tilbudet, tross pandemien.

Det mangler ikke på arbeidsoppgaver, tvert imot, sier Næss.

Selskapet har nemlig opplevd stor interesse fra kundene for å engasjere sommerjobbere, i enda større grad enn tidligere.

Som alltid går vi tidlig ut til alle kundene og tilbyr de beste utvikler- og designer-talentene fra de beste IT-studiene i Norge: vi hadde i fjor høst mer enn 300 søkere til sommerjobber i Oslo og Bergen, og kan dermed “velge og vrake” blant de beste. I utgangspunktet tar Knowit risikoen for studentene. Det vil si at kundene betaler hvis de mener at studentene har skapt verdi. For oss er det viktigste å kunne tilby våre studenter realistiske og lærerike arbeidsoppgaver, så kommer eventuelle inntekter som en positiv bonus.

Litt annerledes hverdag

Næss forteller at studentene kan forvente å få et tilnærmet realistisk innblikk i konsulentlivet, selv om de ikke får mulighet til å sitte fysisk i kundens lokaler. I år vil studentene bli plassert i Knowit sine kontorlokaler i Sundtkvartalet i Oslo, men vil fortsatt jobbe tett opp mot kunde-teamene via daglige remote møter og hospiterende mentorer. Videre blir de bedre kjent med hverandre på tvers av prosjektene, når de er samlokaliserte.

Vi tror det har stor verdi for studentene å få jobbe med reelle kunde-problemstillinger — eksempelvis billettsystemene til Entur eller Folkeregisteret hos Skatt, dvs. samfunnskritiske systemer som gjør en forskjell og folk benytter seg av. Alternativt kunne vi konstruert interne prosjekter som sikkert kunne vært interessante nok, både team-messig og teknologisk , men av erfaring så vet vi at det trigger konsulentene våre mer å jobbe med viktige ting, enn “kul” teknologi.

Tale Prestmo er en av flere konsulenter som er med på å legge til rette for at studentene får en trygg og hyggelig arbeidsplass i sommer. Hun forteller at kontoret er blitt tilpasset med god avstand mellom pultene og studentene er plassert i flere prosjektrom, slik at det blir få personer i hvert rom. Her er alle regler for smittevern fulgt til punkt og prikke.

En av de største utfordringene i følge Prestmo, er at de fleste konsulentene fortsatt sitter på hjemmekontor, noe som gjør det vanskeligere å vise frem Knowit-kulturen som vanligvis lever i gangene. Samtidig er det positivt at selve sommerjobb-teamet blir godt kjent med hverandre.

Den hverdagslige sosialiseringen er veldig viktig for oss konsulenter, og kommer nok til å være viktig for sommerjobberne også. Vi har et team med ansatte som bor i nærheten av kontoret som tar ansvar for å jevnlig være innom takterrassen med is i varmen.

I tillegg til det hverdagslige er det også planlagt en del sosiale arrangementer, og for første gang i år er en stor del av disse digitale.

Vi er opptatt av å få til et minst like godt sosialt opplegg som tidligere år, selv om det blir et litt alternativt opplegg i år. Vi skal blant annet gjennomføre tetristurnering, matlaging og minigolf digitalt. I tillegg satser vi på en del uteaktiviteter der vi kan holde avstand til hverandre, blant annet byorientering og grilling i parken. Alt i alt tror og håper vi at det skal bli et godt og variert sosialt opplegg i år også!

Knowit Objectnet er et av de heldige selskapene som har muligheten til å ta imot sommerjobbere, nesten som planlagt. Pandemien har bydd på utfordringer i hele næringslivet, og mye har måttet bli planlagt helt på nytt. For noen studenter betyr dette at de står helt uten sommerjobb, og går dermed glipp av verdifulle erfaringer. Vi i Knowit vil derfor oppfordre våre konsulenter og andre til å gjøre det de kan for å støtte opp rundt disse studentene. Tenk litt nytt og oppsøk aktivt alternativer eller prosjekter hvor det er mulig å bidra, for eksempel som mentor for en IT-student.