Skip to content

La oss ta farvel med lorem ipsum

Illustrasjon av lorem ipsum i webprosjekter
"Vi må få lansert det nye nettstedet snart. Bare bruk det gamle innholdet så lenge". Hørt dette før? Kanskje sagt det selv? Vi klandrer deg ikke dersom det er tilfelle.

Det hevdes at nettsteder designmessig lever i to til fem år av gangen. Ny teknologi, nye løsninger, nye visuelle trender og nye brukervaner endrer stadig hva som anses som moderne og relevant. Da er det fort gjort å ende opp med å kun fikse det visuelle. Og, det er viktig, det! Det digitale førsteinntrykket bør følge med i tiden for å være nettopp det. Et brukervennlig nettsted, til inspirasjon og med informasjon. Nettstedet, og alle andre digitale kontaktpunkter, må designes med utgangspunkt i brukeren, og skape sammenhengende og konsekvente opplevelser som ikke bare innfrir, men gjerne overgår forventningene. 

Men der mange budsjetter har gått med på å tilrettelegge alt rundt budskapet (innsikt, design, utvikling og arkitektur), erfarer vi ofte at innholdet må ta til takke med å spille annenfiolin.

Alle nettsteder har eksisterende innhold som er bra eller som i det minste fungerer, og som det er selvsagt å ta med seg videre selv om alt rundt redesignes eller bygges om. Men når nettstedet får en ansiktsløfting og kundereisen oppdateres på bakgrunn av ny brukerinnsikt, må samme innsikt brukes til å se innholdet i rett lys. Ny innholdsstruktur krever i det minste en revisjon av eksisterende innhold, og ofte ny produksjon.

 


Fantastisk design holder oppmerksomheten. I noen sekunder. I følge Jakob Nielsen i Nielsen Norman Group bruker nemlig folk mellom 10-20 sekunder på å vurdere om dette er et sted man skal bruke mer tid på, eller hoppe videre.

Design og innhold må derfor jobbe sammen for å skape de gode kundeopplevelsene. Godt design gir innholdet liv. Godt design skaper kontekst, underbygger intensjoner, leder og støtter, vekker nysgjerrighet og bygger tillit. Men, for å få til denne effekten, må man designe for det innholdet man faktisk ønsker å ha. Designet forsterker narrativet: et klart budskap, i rett stemmeleie, omforent med bedriftens mål og som skaper resonans hos brukeren. Lorem ipsum er herved forvist fra åstedet. 

I Knowit jobber vi hardt for å skape begeistrende kundeopplevelser sammen med kundene våre. Vi samler innsikt, data og analyserer. Vi jobber strategisk og målrettet og søker stadig å finne de beste måtene å kommunisere på ved bruk av design, teknologi og innhold, sammen, fra start. 

En ideell prosess sørger for at de som skal jobbe med innholdet i slutten av prosessen får være med fra starten. Ved å være med på innsiktsarbeidet får de av oss som jobber med budskapet dyptgående innsikt i hva folk der ute tenker og føler om det kundene våre ønsker å formidle. Når interaksjonsdesignerne våre lager trådskisser kan vi teste prototyper på bakrommet for å dobbeltsjekke at vi hensyntar behov vi aldri hadde blitt klar over dersom vi utelukkende jobbet med lorem ipsum. Når de grafiske designerne bygger lekre blokker og inspirerende sider kan de bruke ekte innhold, som er utarbeidet sammen med de hos kundene våre som skal forvalte nettstedet etter lansering. Skissene som presenteres internt hos kundene våre har innhold som er testet med tanke på størrelsen på navigasjonsknapper, informasjonsarkitektur, SEO og måloppnåelse. I tillegg er de vakkert og brukervennlig utformet.


Innholdet-først-design

Tidligere i år hadde vi gleden av å jobbe med Luftfartstilsynet om å lage deres nye nettsted. Dette er grunnsteinen i Luftfartstilsynets informasjonsarbeid og et viktig strategisk verktøy i tilsynets arbeid for sikker og samfunnsnyttig luftfart. I tillegg skulle nettstedet tilrettelegge for god brukerdialog og forbedre tjenestene på nett. Vi fikk derfor mulighet til å lage et helt nytt nettsted fra bunnen av. Ny struktur, nytt grafisk design, justert logo og nytt innhold. Luftfartstilsynet.no gikk fra å ha et internfokusert innhold, til et innhold som er tilpasset brukernes behov og navigasjonsmønster. Tekst i klarspråk, god navigasjonsstruktur, SEO-optimaliserte sider og godt brukergrensesnitt resulterte i Farmandpris-gull for “Beste nettsted - offentlige virksomheter” i skarp konkurranse med blant annet Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Vi mener dette skyldes en prosess hvor alle fagområder, både hos oss og hos kunden vår, samarbeidet på tvers - hele veien fra forprosjekt til lansering. Og at innholdet, det som skulle formidles, fikk oppmerksomhet fra start til slutt.

“Words are our lowest-cost, lowest-risk way to design” sier Steph Hay i Capital One. Vi er helt enig! Så start med det da, ordene, bare ta med innholdet fra starten. Det skal jo med uansett, på et eller annet tidspunkt. Design med og for innholdet. Det gir rimeligere, riktigere og bedre løsninger. Det er mennesker som skal bruke tjenestene dine, som søker opp løsningene dine, som besøker nettsidene dine. Skap og kultiver menneskelig innhold, med personlighet, som har en historie og etterlater inntrykk.

Sånt blir det fornøyde brukere av.