Skip to content

Skjønner selskapet strategien - og er det egentlig så viktig?

Denne artikkelen er del 1/3 i vår miniserie om strategiutvikling og -implementering.          

En strategi er noe av det viktigste et selskap lager. Det er strategien som sier noe om hvor selskapet skal og hvilken posisjon selskapet skal ta gjennom analyser av marked, trender og konkurrenter. I arbeidet med strategien beskriver man hvilke utfordringer man har og hvordan disse skal møtes. Til tross for at strategi er så viktig, hvorfor er det sånn at så mange ansatte i selskaper ikke har et forhold til strategien eller divisjons- eller avdelingsmål ofte lever sitt eget liv?


"85 percent of executive leadership teams spend less than one hour per month discussing strategy, and half spend no time at all. The research also reveals that most employees don’t understand their company’s strategy.”

How to formulate a successful business strategy. Harvard Business Review,  


Strategien er vanskelig å forstå
 

Store dokumenter med mye innhold har en tendens til å være vanskelig å lese og sette seg inn i. Alle som har studert vet at det å lese akademiske publikasjoner krever noe tid og trening for å bli god til å forstå. Det samme gjelder for strategidokumenter. For de som utarbeider strategien, som ledelsen, er det ikke noe problem. De er som akademikere, vant med språket, terminologien og innholdet. I tillegg har de vært med på hele utformingen og har dermed eierskap til sluttproduktet.  

For de resterende i selskapet er det ikke like tilgjengelig. De får gjerne en presentasjon av strategien på et allmøte eller lignende med en forventning om å sette i gang. Når det er alt de har å gå på er det ikke rett frem å sette den ut i live. Har de ikke helt forstått hva det gjelder, er det ikke veldig enkelt å vite hva det er de skal jobbe mot.  


Skjønner hele selskapet strategien - hovedbilde

Hvordan kan det gjøres? 

  1. Oversett strategien til et forståelig format og minimer antall sider eller slides. Kombinerer man dette med et språk som er enkelt for dem det angår er man kommet langt på vei.

  2. Noen av de viktigste ressursene i en organisasjon er selskapets mellomledere. Det er de som er bindeleddet mellom ledelsen (strategien) og de utførende (produkt og tjeneste). For at de utførende skal ha riktig og god forståelse av strategien er det viktig at den blir formidlet på den måten de er vant til. Påse at mellomlederne har eierskap til strategien før den kommuniseres til resten av organisasjonen. Strategien er ofte laget basert på dybdeanalyser som ikke fremkommer i sluttresultatet, gi mellomlederne innsyn i analysene slik at de også kan forstå hvorfor man har tatt de valgene man har.   


Strategi - hvorfor og hvordan
Tips! 

Kall inn mellomledere til infomøte før strategien blir formidlet til selskapet, slik at de kan svare på spørsmål og gjøre innholdet forståelig.

 

 

Profil Tord Isdal blogg-1

I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgata 7.