Skip to content

Strategisk suksess med klare rammer

Denne artikkelen er del 2/3 i vår miniserie om strategiutvikling og -implementering. Del 1 finner du her.         

Forsvinner rammene til strategien på veien?

Når det utarbeides strategiske ambisjoner på selskapsnivå er disse ofte grandiose og overordnede. I Knowit er vår bærekraftsambisjon «å være en fasilitator for – og skape digitale løsninger sammen med våre kunder, som har en positiv påvirkning på bærekraftsutfordringene i samfunnet». Den er overordnet fordi Knowit er et selskap med 4000 ansatte og skal kunne favne alle, samtidig som den setter en retning vi alle kan jobbe mot, og den er ambisiøs fordi vi skal ha noe å strekke oss etter. Disse to elementene kombinert, overordnet og ambisiøs, fører til at strategien ofte gir rom for tolkning hvis det ikke settes gode rammer. Vi har alle våre forutinntattheter som farger hvordan vi ser ting. Hvis det er rom for tolkning vil budskapet gjerne bli tolket i ulike retninger av ulike interessenter.  "85 percent of executive leadership teams spend less than one hour per month discussing strategy, and half spend no time at all. The research also reveals that most employees don’t understand their company’s strategy.”

How to formulate a successful business strategy. Harvard Business Review,  

 

Når man beveger seg nedover i selskapet må derfor de strategiske ambisjonene forankres oppover, mot konsernstrategien, for å kunne sette gode rammer. Utfordringen er at det ofte hoppes over dette leddet. Istedenfor å bryte ned strategien for neste nivå forventes nivået å sette rammene for sitt arbeid basert på rammene til nivået over. Det mangler dermed et bindeledd i kjeden og retningen som blir satt kan avvike fra den ønskede retningen på selskapsnivå. Dette er noe man spesielt ser der hvor man har innført organisering rundt produkt i autonome team. 


blogginnlegg strategi

Hvordan skape rammer for strategien? 

  • Sørg for at lederne som var med å utforme strategien tar eierskap i egen avdeling slik at de kan sette gode mål for sine egne ansatte. Lederen som har vært med å utvikle strategien har både innsikt fra arbeidet og snakker språket til sine egne ansatte. Denne prosessen kan benyttes videre nedover i organisasjonen. 
  • Gjennomfør korte, effektive workshops på starten av året for å sette rammene og se gjennom disse kvartalsvis for å sikre at man er på riktig vei og eventuelt kan justerer ved behov. Dette vil gi en dynamisk arbeidshverdag kombinert med en felles forståelse av retning for alle involverte. 


Strategi - hvorfor og hvordan

Tips! Sørg for at prosessen ikke går en vei, men at mål satt lenger ned i organisasjonen blir spilt oppover i organisasjonen. Det vil minimere risiko for avvik i rammer. Men husk! Gjør man denne prosessen for omfattende vil man også miste forankring og mennesker på veien.  

 

Profil Marthe Pernille

I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgata 7.