Skip to content

Til deg som nedbemanner: Ikke kvitt deg med produktlederen!

Nå er ikke tiden for å havne bakpå. Her er tre gode grunner til at du trenger en produktleder i nedgangstider.

image-Feb-09-2023-09-38-27-3244-AM

Politisk og økonomisk uro

Ved inngangen av 2023 preges verden av stor politisk og økonomisk uro. Prisene stiger og store selskaper, også innenfor IT, nedbemanner. Handelsbransjen er fortsatt preget av en utfordrende forsyningskjede etter to år med pandemi. Det skal spares penger, og store prosjekter blir utsatt.

Selv om det er tøffe tider er det èn ting du ikke skal kvitte deg med, og det er produktlederen. I alle fall hvis du har en produktleder som klarer å omsette muligheter til løsninger basert på nysgjerrighet, åpenhet og en fot i mange leirer. Som produktleder selv, er jeg nok både inhabil og subjektiv når jeg påstår det, men hør meg ut likevel.

Enten du skal komme deg ut av fallgruva eller bare holde hjulene i gang, trenger du fokus på produktledelse fordi det må jobbes strategisk med løsninger som er rigget for kriser og endring utenfra.

Det er i krisetider innovasjon og store skifter oppstår. Så skal du investere i noen som drar innovasjonsarbeidet i gang, er det nå.

Tre grunner til at produktlederen er viktig i nedgangstider:

1) Produktlederen kjenner brukeren – eller bør kjenne brukeren:

Som leder for et eller flere tjenester/systemer (produkter) er det en selvfølge at produktlederen sitter på inngående kunnskap om de som bruker produktet. Enten gjennom egen kartlegging og samtaler med bruker, eller gjennom data og innsikt. Ofte begge deler.

Dersom pilene peker nedover, må man gå en ny runde: Hva slags behov har brukeren nå? Hva slags utfordringer sitter de på, og hvordan kan vi hjelpe dem? Nå er tiden for at produktlederen setter seg ned med kundeservice og lytter på samtaler og svarer på e-poster.

Ved hjelp av enten UX-avdeling eller analytikere kan man også finne ny og nyttig innsikt som gir grunnlag for nye User stories og MVPer å teste på brukerne.

2) 360-perspektivet:

Det er omtrent ingen andre enn produktlederen, kantinepersonalet og resepsjonen som kjenner til så mange ulike deler av og mennesker i en organisasjon, i alle fall bør vedkommende det. Med en fot i det tekniske og tett samarbeid med CTOs eller Tech Leads, har man god kunnskap om hva som er teknisk mulig i dag.
  
Med en annen fot i det forretningsmessige kjenner man godt til mål, strategier og visjoner selskapet har. Det er nesten bare produktlederen som derfor klarer å se tydelig hvordan forretning og teknisk sammen kan lage løsninger som svarer på brukerens behov.

Produktlederens rolle stiller store krav til et overordnet perspektiv i et selskap som det definitivt er verdt å investere i. Særlig hvis organisasjonen er stor og silodrevet; Noen må se på tvers av siloen. 

La produktlederen blomstre i nedgangstider, og lede arbeidet med omstilling til nye produkter!

3) Pådriveren som skaper mest mulig verdi for forretning og kunder

Av og til kan det være vanskelig å forklare i én setning hva en produktleder gjør, men det som er helt klart er at uten produktlederen skjer det ingenting. Derfor trenger du en produktleder som er en relasjonsbygger av rang, som skal få med seg alle på sin (og din) visjon; lage verdens beste produkt.

Hvis du allerede har en produktleder du ønsker å beholde, kan det være behov for å spisse rollen internt. Produktlederen er IKKE en prosjektleder, og ikke forvent at de er gode i Excel. De skal ha en visjon for produktet, gi verdi for kunde og forretning, og være gode til å kommunisere, forklare – forenkle. Og de må ha mandatet til å prioritere. Hvordan skal du videreutvikle produktet ditt hvis ingen gjør dette?
 
Så til deg som leder et selskap og står midt i nedbemanning: Ikke kvitt deg med produktlederen for å spare penger – gi de heller mandat og spillerom til å finne gode løsninger på tvers av brukerproblemer, det tekniske og det forretningen trenger.

Du kommer ikke til å angre.