Skip to content

Tjenestedesign til folket ved Girl Geek Dinner

Onsdag 14. november ønsket Knowit 80 kvinner innen IT-bransjen velkommen til et arrangement om tjenestedesign i regi av Girl Geek Dinners Oslo. Her fikk vi innsikt i hvordan tjenestedesign er brukt i dag og hva det kan brukes til i fremtiden, med verktøy og gode samtaler å ta med tilbake til egen bedrift.


Miriam Stranquist fra Knowit forklarer hva tjenestedesign er

Dette arrangementet var stort, med originalt kun 30 plasser som ble reservert i løpet av det første minuttet arrangementet åpnet. Naturligvis åpnet vi for 50 plasser til, samtidig som det hele ble streamet av vårt eget Creative Crew, slik at de 200 som stod på venteliste også kunne få det med seg. 

 

Her kan du se streamingen fra arrangementet (YouTube)

Girl Geek Dinners

Jeg er utvikler selv og har erfart at vi som er entusiastiske innen IT ikke er så interesserte i å holde det inne, så vi snakker om det så ofte vi kan. Girl Geek Dinners er en frivillig organisasjon som skaper arenaer for IT-nerder hvor man kan dele av hverandre og lære nye ting. Samtidig blir man kjent med andre nerder innen bransjen og spiser god mat sammen. Ingvil Gaasland, en representant fra programkomiteen i Girl Geek Dinners, var med denne kvelden og fortalte at nettverket har månedlige arrangement som raskt blir fylt opp. Hun anbefalte alle som er interesserte i å delta på fremtidige arrangement om å følge godt med på påmeldingsfristene.

Engasjerte mennesker på Girl Geek Dinner hos Knowit

Arrangement som dette er kun mulig takket være de frivillige i Girl Geek Dinners og bedrifter som Knowit, som tilbyr sine lokaler og frivillige fra egne kvinnenettverk til å hjelpe. I Knowit har vi et kvinnenettverk som heter Inspirit hvor visjonen er å bidra til et bedre arbeidsmiljø. Det gjør vi blant annet ved å arrangere nettverkstreff som nettopp dette - for å kunne utveksle kunnskap, erfaringer og inspirasjon.

 

Knowit sine lokaler

Dette var første gang jeg deltok på et slikt arrangement, og jeg kjenner at jeg definitivt kommer til å gjøre det igjen! Engasjementet var stort og vi lærte masse av hverandre. Og denne gangen lærte vi om tjenestedesign.

 

Møterom til workshop

Hva er tjenestedesign, egentlig?

Som utvikler, så synes jeg det har vært vanskelig å skille mellom de forskjellige designdisiplinene. Da jeg hørte om tjenestedesign, satt jeg med en del spørsmål; Hva er det i forhold til en UX-designer, en interaksjonsdesigner eller en grafisk designer? Hvordan ser arbeidsdagen til en tjenestedesigner ut? Hva er tjenestedesign, egentlig? Heldigvis fikk vi en introduksjon til tjenestedesign av Miriam Strandquist, som er en av våre egne tjenestedesignere her i Knowit.

Miriam Stranquist forklarer hva tjenesedesign er

Hun beskrev at industrien vi jobber i baserer seg på det å utvikle og levere tjenester, og ikke fysiske produkter. Miriam forklarte at design i denne konteksten handler om det å utforme tjenestene med hensyn til funksjonalitet og brukeren i sentrum. I tillegg dreier det seg om mer enn selve tjenesten, og heller om hele brukerreisen rundt tjenesten.

Så, for å svare på mitt eget spørsmål: En grafisk designer forholder seg til uttrykket av tjenesten, en interaksjonsdesigner forholder seg til hvordan brukeren interagerer med tjenesten og en UX-designer former brukeropplevelsen til tjenesten, mens en tjenestedesigner ser på tjenesten i sammenheng med hele brukerreisen.

 

Tjenestedesign i praksis

Kvelden bestod også av historier fra tjenestedesignere ute i prosjekter, og deres erfaringer og utfordringer. I tillegg ble det holdt flere spennende, parallelle workshoper hvor vi fikk teste ut metodene i praksis.

Victoria Utheim fra Creuna og Ingrid Weisæth Sterud fra Tekna ga oss et innblikk i hvordan de har jobbet med å innføre tjenestedesign som metode i Tekna, og lot oss prøve ut noen av deres egne verktøy og metoder.

Ingvild Sundby fra Oslo kommune fortalte om tjenestedesign i Oslo kommune, og hadde en egen workshop hvor vi fikk bryne oss på hvordan det er å jobbe med en brukerreise for en kommunal tjeneste. Her var det mange spennende diskusjoner om hvordan det er mulig å få til bedre offentlige tjenester på tvers i Norge.

Vår egen tjenestedesigner fra Knowit, Thea Basthus, gikk gjennom den digitale kundereisen til Nasjonalmuseet og gjennomførte en workshop hvor vi fikk muligheten til å jobbe med en reell del av Nasjonalmuseets publikumsreise. Her lærte vi mer om praktisk og realistisk metode for utvikling av kundereiser, og fikk lov til å være med å forme fremtidens museumsopplevelser.

Hør mer om deres erfaringer på streamen.

To damer som viser hvor det skal holdes workshops

Tjenestedesign og universell utforming

Det skal ikke mye mer til enn nysgjerrighet og interesse for å utforske noe innen teknologibransjen. Dette er det Oda Lintho Bue fra Ullensaker Kommune og Miriam Begnum fra NTNU opplevde da de satte seg ned for å utforske hvordan tjenestedesign og universell utforming passet sammen, og delte deres funn med oss denne kvelden.

De fant rett og slett ut at det er veldig lite forskning på universell utforming i tjenestedesign, og at det ikke finnes noen definisjon på hva det vil si at en tjeneste er universelt utformet. Dermed presenterte de en slik definisjon for forskningsmiljøer i Norden - og for oss - som den første introduksjonen i industriverden.

 

– En tjeneste er universelt utformet når kundereiser gjennom tjenesten passer for alle kunder, i størst mulig grad og uten behov for tilpasning, ved å kunne velge foretrukne touchpoints.
- Bue og Begnum, 2018.

 

Her oppfordres det til å lese artikkelen og kritisere den for å promotere enda mer forskning innen tjenestedesign. Spre ordet!


Det var utrolig spennende og inspirerende å høre om tjenestedesignernes arbeid, og tjenestedesign generelt, som også er grunnen til at vi holder slike arrangement i utgangspunktet.

 

God mat og drikke på Girl Geek Dinner

Hvis du har lyst til å holde deg oppdatert på flere av våre kommende arrangement, ta en titt på våre event-sider.