Skip to content

Best of : April 2020

Best of graphic text

Lighter days are coming our way 😎! Although it has been a month out of the ordinary we are pleased to be able to continue to provide you with interesting and inspiring content, produced by the people of Knowit. Some are in English and some are in Norwegian.

While you’re at it, check out our Youtube channel with more than 100 videos on technology, business and creativity!

Happy watching — and as we say in Norway “Kom mai du skjønne milde” 💐

 

Marcus Goplen — Hvordan gjennomføre et virtuelt retrospektiv🇳🇴

 
Workshop board Miro

I pandemiens tid er mange av oss tvunget til å jobbe virtuelt. Møter kan ofte ha en tendens til å bli enda tyngre, vanskeligere å følge med på, og ikke minst være utfordrende å få godt utbytte av. Derfor er det viktig å gjennomføre retrospektiv for å finne og belyse utfordringer, og deretter kartlegge hvordan disse kan løses (eller i det minste forminskes). Denne artikkelen inneholder derfor erfaringer og råd til hvordan man kan gjennomføre virtuelle retrospektiv.

Les mer her

Maria Nordtveit — Feedbackens magi 🇳🇴

Å gi kvarandre tilbakemeldingar på arbeidsplassen er viktig. Men har tilbakemeldingane dine den effekten du ynskjer? Når — og korleis — bør ein eigentleg rose sine kollegaer? Kan det bli for mykje ros? Og ikkje minst, korleis gir ein kvarandre konstruktiv kritikk?

 

Hussam Samir Yousif — This Is The Monad Power 🇳🇴

Monader er en generell struktur som blir brukt til alt fra feilhåndtering, kontrollflyt og IO. Funksjonelle utviklere snakker høyt om monader, men hva er monader og hvordan brukes de? Målet med webinaret er at skal du få en intuitiv forståelse for hva monader er og hva de representerer.

 

Sigmund Marius Nilssen — A Cake for Kotlin Part 3: Compiler performance in Scala 🇬🇧

 
Black and white picture of runners on track

Is it any faster to compile code that doesn’t use self types?

It seems that our proposed new way of writing the code makes it easier to maintain high code quality by helping us to avoid circular dependencies and to keep test registries properly mocked.

Continue reading

Espen Klem — Draw to communicate: The definitive do-it-yourself workshop kit 🇬🇧

 
Drawing of someone drawing

To teach yourself and colleagues to draw to communicate, I have put together the definitive do-it-yourself workshop list. My goal is to make anybody able to draw to communicate. By reading and following the blogposts below you will be able to run a 4 part draw to communicate-workshop together with colleagues or customers. Continue reading

 

Cecilie Wian — Digital sikkerhet 🇳🇴

Hvordan står det til med IT-sikkerheten når hele landet har hjemmekontor? Sikkerhetsekspert Cecilie Wian loser deg gjennom dos and don’ts i uvanlige tider, enten du er en helt vanlig bruker eller leder en stor stab med ansatte.