Skip to content

Vil ikke kvinner bli ledere?

I 2021/2022 arrangerte Knowit for fjerde gang utviklingsprogrammet GROW for unge kvinner og ikke-binære som ønsker å bevege seg i retning av å bli leder eller spesialist. En av bakgrunnene for programmet er antagelsen om at kvinner ikke ønsker å bli ledere eller spesialister. I anledning kvinnedagen 8.mars ønsker vi å presentere programmet, og høre hva en av årets deltakere tar med seg videre. Vilde Karin Andersen (27) deler sine erfaringer, og egne refleksjoner rundt det å være ung kvinne i IT/ teknologibransjen. Hun benytter også muligheten til å fortelle hvorfor hun syns andre unge jenter bør velge teknologistudier!

"Noe av det viktigste jeg tar med meg fra GROW-programmet, er bevisstheten rundt hvordan vi kan sikre at vi rekrutterer kvinner, gjøre det attraktivt for dem å komme inn i vår bransje, og ikke minst sørge for at de utvikler seg og har lyst til å bli. For meg er mangfoldet viktig, og hvordan det påvirker dynamikken i våre team og i våre leveranser."

Hva er GROW-programmet hos Knowit?

Programmet ble utarbeidet som et ledd i Knowit sitt likestillings- og mangfoldsarbeid, og har som mål å bevare og utvikle viktig kompetanse i selskapet. Ideen var å bygge et læringsnettverk der deltakerne blir rustet med inspirerende kunnskap og verktøy for å drive både egen og Knowit sin utvikling fremover.  

Formålet med programmet er å:

  • Løfte frem, motivere og booste unge kvinner og ikke-binære
  • Bidra til å bygge et personlig varemerke
  • Sikre at man forstår sine styrker og utviklingspunkter
  • Være støtte på «karrierestigen»
  • Bidra til å skape en arena for nettverksbygging

GROW deltaker - Vilde Karin Andersen

Vi har snakket med en av våre konsulenter i Knowit som har vært deltaker i årets runde av GROW:

Hvem er du, og hva er din bakgrunn?
Mitt navn er Vilde Karin Andersen, jeg er 27 år gammel og er fra Arendal. I 2018 var jeg ferdig utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Agder. Jeg har bachelorgrad som byggingeniør med fordypning i konstruksjonsteknikk og en master i industriell økonomi og teknologiledelse. Jeg kickstartet arbeidslivet med deltakelse i et trainee-program i konsulentbransjen (noe jeg kan anbefale alle!), og har nå jobbet i Knowit siden november 2020. Jeg tilhører vårt Oslo-kontor.

Hva er din rolle i Knowit?
I dag har jeg rollen som rådgiver, og jobber typisk som prosjektleder, delprosjektleder, endringsleder og coach. I tillegg til dette har jeg en «management trainee» rolle i min avdeling, som vil si at jeg bistår mine ledere med administrative oppgaver og får delta i den daglige, operative driften av selskapet.

Akkurat nå bruker jeg mye av arbeidshverdagen min til å arbeide med integrasjoner i et prosjekt for vår kunde i bygg- og anleggsbransjen hvor vi implementerer et nytt økonomisystem. Utover det syns jeg også det er svært givende når jeg kan veilede og hjelpe andre videre i sin utvikling gjennom coaching. Mennesker og teknologi i kombinasjon er noe jeg brenner for å arbeide med!

Hvordan endte du opp i IT-bransjen?
Jeg hadde egentlig ingen plan om å jobbe i IT/teknologibransjen, men endte likevel opp her - og stortrives! Både med konsulenttilværelsen, og det å jobbe med IT. Noe av det beste med å jobbe i denne bransjen, og i et selskap som Knowit, er at vi er med å utvikle det samfunnet vi lever i til det bedre. Verden er i stadig endring, og vi, våre kunder og samfunnet rundt oss er helt avhengig av å være med på den teknologiske reisen.

Det vi jobber med, innebærer blant annet forenkling av menneskers hverdag, sikring av løsninger for hele befolkningen, bedre helsetjenester og en mer bærekraftig verden. Det å få bruke digitalisering og innovasjon til å gjøre verden til et bedre sted - det er ganske så kult! Jeg er så glad for at jeg fikk øynene opp for at jeg med min bakgrunn kunne bidra inn her, og glad for å være en del av denne bransjen!

Fortell oss litt om GROW-programmet!
Jeg var så heldig å få være en av 16 jenter fra Norge og Sverige som fikk delta i den seneste runden av programmet. Det var skikkelig inspirerende å få tilbringe tid og utvikle seg sammen med en gjeng med unge dyktige jenter med samme ambisjoner som meg selv.

Programmet går over et år, og er delt opp i tre blokker:

GROW

Gjennom programmet hadde vi flere lærerike foredrag om blant annet «personal brand», salg, ulike personligheter, kommunikasjon, stress, ledelse, konsulentrollen, kjønnsroller, fremtidens organisasjoner og coaching.

Sammen måtte vi ut av komfortsonen, reflektere over vanskelige og viktige temaer, og gi feedback til hverandre. Vi jobbet sammen i grupper med reelle caser for Knowit som selskap, og fikk møte hele konsernledelsen.

Hvorfor syns du GROW-programmet er viktig?
Vi fikk lære i oppstarten av programmet om en av grunnene til at GROW-programmet ble satt i gang. Det fantes nemlig en antakelse om at «kvinner ikke ville bli ledere eller spesialister», men når man gjorde en kartlegging, så viste det seg at det faktisk var flere kvinner enn menn som hadde dette ønsket. Kvinnene følte dog at de ikke hadde tilstrekkelig med kompetanse/kunnskap.

Forskning sier også at kvinner hovedsakelig søker på roller der de oppfyller 100% av kriteriene, og at menn søker dersom de oppfyller 50-60%. Nå er jo ikke dette fasit for alle, men det ligger jo noe bak disse tallene. Jeg syns kvinner generelt kan bli enda mer frempå, og selvsikre – og jeg er glad for at Knowit legger ned tid og innsats GROW-programmet. Det er viktig å styrke og motivere unge kvinner til å ville realisere sine drømmer, både tradisjonelle og utradisjonelle. 

Til tross for at jeg selv aldri har hatt problemer med å ta plass i forsamlinger, si det jeg mener eller skille meg ut, forstår jeg også at det kan være vanskelig for mange og at vi ikke alle er like. Jeg ser behovet for å bygge opp unge jenter i bransjen, og det å belyse de problemstillingene som faktisk finnes - for å sammen diskutere hvordan agere/håndtere. 

Selv har jeg fått et mer bevisst forhold til mine styrker og utviklingspunkter, og forstår bedre hvordan mennesker rundt meg syns det er å samarbeide med meg. I tillegg til dette så har jeg fått reflektere mye rundt hva jeg kunne tenke meg å gjøre videre i karrieren, og hvordan jeg skal komme meg dit. Vi konsulenter bruker mye tid i arbeidshverdagen til å «hjelpe» andre, det var veldig fint å kunne få denne dedikerte tiden til fullt fokus på egen utvikling – som også vil lede til utvikling for Knowit.

Noe av det viktigste jeg tar med meg fra GROW-programmet, er bevisstheten rundt hvordan vi kan sikre at vi rekrutterer kvinner, gjøre det attraktivt for dem å komme inn i vår bransje, og ikke minst sørge for at de utvikler seg og har lyst til å bli. For meg er mangfoldet viktig, og hvordan det påvirker dynamikken i våre team og i våre leveranser.

Har du noen tips eller råd til andre unge jenter som vurderer å ta teknologistudier, eller som er i starten av sin karriere i bransjen?
Jeg vil få benytte denne anledningen til å motivere unge jenter som i dag vurderer hva de skal «bli når de blir store», til å søke seg inn på teknologistudier og IT-studier. Det er så mange muligheter her, og vi trenger dere! Det å være konsulent byr på viktige og spennende samfunnsprosjekter, samt varierte arbeidshverdager hvor man møter ulike mennesker, kunder, bransjer og problemstillinger. Det vil være et stort behov for denne typen arbeidskraft i lang tid fremover.

Selv om bransjen enda er mannsdominert, så har jeg hatt gleden av å jobbe tett med mange kvinnelige mentorer, ledere og kollegaer. Inspirerende, sterke og dyktige kvinner som viser at det ikke er farlig å arbeide i mannsdominerte arenaer, og at mulighetene er mange – også for oss kvinner. De fleste selskaper har fadder-, mentor- og nettverksordninger som sikrer at du har den støtten du trenger.  

Og, la meg ikke glemme å nevne alle fantastiske mannlige kollegaer og ledere jeg har møtt så langt på min reise. Jeg har alltid opplevd at jeg er et «fullverdig medlem i gjengen», selv i grupper/ team med bare menn. Mine synspunkter og ferdigheter blir alltid satt pris på, og kommunisert. Jeg opplever at menn ofte nesten er flinkere enn kvinner til å gi en klapp på skulderen, og skryt!

Dersom du allerede jobber i denne bransjen, vil jeg oppfordre deg til å tørre å si ja, stikke deg frem, «be bold» og til å rekke opp hånda. Ta de utfordringene som kommer i din retning, selv om det kan virke skummelt. Ikke vær redd for å feile. Rett og slett ha litt «Pippi-attitude» (les gjerne mitt tidligere blogg-innlegg om hva vi konsulenter kan lære av Pippi).

Du skal samtidig være sterk nok til å si «nei», prioritere og være tro til dine ambisjoner og karriereretning. Vi jenter sier ofte «ja» i arbeidslivet, til alle typer oppgaver (meg selv inkludert). Det er fint å være «på ballen», og man må faktisk ta litt i «kjedelige» oppgaver iblant. Men! Du trenger ikke alltid være den som tar oppgavene ingen andre vil ha, det er lov å være selektiv.

Har du andre refleksjoner i anledning kvinnedagen?
Kvinnedagen er viktig, og vi må ikke glemme hvor langt vi har kommet. I Norge har vi kommet lengre enn i mange andre land. Flere kvinner tar høyere utdanning, vi har flere og flere kvinner i de mannsdominerte yrkene, og kvinner blir mer synlige i samfunnet. Skillene mellom kjønnene blir mindre og mindre.

Likevel har vi harde fakta i tallene. Det er fortsatt få kvinnelige toppledere, styremedlemmer og gründere. Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn.

Det finnes også fortsatt fordommer der ute. Jeg hørte nylig en podkast, som var spilt inn i anledning kvinnedagen 2021. Her gjestet blant annet Hilde Merete Aasheim (konsernsjef i Norsk Hydro). Da hun var ny som konsernsjef, var hun hos en internasjonal forening. Her skulle deltakerne skulle fotograferes. Fotografen hadde pekt på henne og sagt «It´s only the CEOs».Han trodde hun var en assistent som hadde rotet seg inn i en forsamling. Men, hun påpeker at hun klarte å le det bort og argumenterer for at det handler om hvordan man tar det når det gjelder å se disse barrierene som tross alt fortsatt finnes noen steder.

Vi må ikke bare se på det negative, og oppleve alt som utfordringer. Noen ganger syns jeg vi må være litt «runde i kantene». Det å være kvinne i en mannsdominert bransje kan også bringe med seg fordeler. I og med at vi rent visuelt skiller oss ut, har vi også muligheten til å stikke oss frem. Noen vil kanskje også argumentere for at noen kvinner har fått muligheter de ikke ville fått, dersom de ikke var kvinner? For eksempel syns jeg det er mange aspekter ved GROW-programmet som ville vært kjempenyttige og viktige for unge mannlige konsulenter også.

Jeg har også i noen tilfeller opplevd mer støtte og lavere skuldre blant mannlige kollegaer enn blant kvinnelige. I og med at vi kvinner er færre, kan vi også oppleve mer «spisse albuer» oss imellom, og at vi oftere sammenligner oss med hverandre. Dette er noe jeg syns vi også skal belyse - viktigheten av at vi jenter støtter hverandre og løfter hverandre, det er plass til oss alle :) 

Det er kjempefint at det finnes nettverk som for eksempel Oda-nettverket, og at flere selskaper har egne jenteprogrammer eller nettverk som bygger oss opp og sikrer at vi har kvinnelige støttespillere og sparringspartnere. Men, jeg håper også at vi på sikt kan komme dit at vi ikke tenker så mye på kjønn og at det ikke trenger å være et stå stort tema. Jeg vil at fokuset skal være på at jeg er dyktig i det jeg gjør, ikke på det at jeg er jente! 

Har du noe du vil si avslutningsvis?
Har du spørsmål om GROW-programmet, Knowit eller meg? Send meg gjerne en e-post!

kontaktinfo vilde