Insight

Knowit Insight er et av de sterkeste kompetansemiljøene på digital transformasjon i Norden. Vi som jobber her er sultne på å lære og liker å dele kompetansen vår – både med kolleger og omverdenen.

Tanker fra Insight

CYBERSECURITY

Privacy shield og Max Schrems-dommen

Nylig besluttet EU domstolen en dom som har stor betydning for de som av forskjellige grunner utveksler person informasjon («Personal Identifiable Information», PII) med USA (dommen kan leses her). Dommen i den såkalte «Max Schrems II-saken» om lovligheten av Privacy Shield arrangementet om utveksling av informasjon mellom EU og USA basert på en form for «egenvurdering» hvor selskaper beskriver seg som «Compliant» i forhold til sikringstiltak for PII data og hvor landene på begge sider av Atlanteren garanterer at deres rettsvesen vil behandle personopplysninger likt ved utveksling av personopplysninger, er blitt erklært som ulovlig.


DIGITALE MEDARBEIDERE

Hvordan lykkes med rekruttering ved bruk av virtuelle assistenter

Mange selskaper er for dårlige på rekruttering. Vi har alle kommet over en stillingsannonse som virker spennende og bestemt oss for å søke, meg selv inkludert. Det kan vise seg å bli en lang og tungvinn affære, der man blir spurt om å legge inn den samme informasjonen flere ganger manuelt. Min erfaring er at dette kan bli så krevende at jeg revurderer om stillingen i det hele tatt er verdt bryet. Som relativt fersk i arbeidsmarkedet har jeg erfaring fra langt flere dårlige enn gode søknadsprosesser. En gjenganger er dårlig kommunikasjon, som bærer tydelig preg av en overbelastet HR-funksjon. Og hvis selskapet endelig responderer, er det gjerne så upersonlig at man kan miste interessen for bedriften som fremtidig arbeidsgiver.


CYBERSECURITY

Knowit organiserer pentestlab som hyllest til avlyst sikkerhetskonferanse

Rett før påsken ble det klart at den svenske sikkerhetskonferansen Security Fest kom til å bli avlyst. Dette var en klok og forståelsesfull avgjørelse. Men det er viktig å holde cyberfellesskapet i gang.


CYBERSECURITY

Hvordan lykkes man med sikkerhetsprosjekter?

En viktig del av arbeidet med å forbedre cybersikkerheten i en organisasjon er å få folk med på tiltakene. Hvordan skal man endre måten folk handler på, når det gjelder sikkerhet? Min eksamensoppgave har undersøkt dette og ut ifra den prøvd å svare på hvordan man kan forbedre sikkerheten ved hjelp av endringsledelse. 


STRATEGI

Tre steg ledere bør følge for å sikre daglig drift i en usikker tid

Blant utfordringene ledere står overfor i dag er å sikre den daglige driften av selskapet en av de aller viktigste. Det gagner både samfunnet og de ansatte at bedriftene opprettholder de daglige aktivitetene på best mulig vis. Da er det mange beslutninger som skal tas.


VIRTUELL MØTEVIRKSOMHET

Corona, hjemmekontor og medisinsk karantene - Slik ivaretar du selskapets fremdrift

I kjølvannet av Covid-19 pandemien innfører mange strenge retningslinjer for å hindre smitterisiko på arbeidsplassen. Vi har nå en arbeidssituasjon ikke mange er forberedt på, og dette kan føre til store utfordringer for virksomhetens kontinuitet og fremdrift.


DIGITALE MEDARBEIDERE

Roboter trenger ikke hjemmekontor

Corona-viruset smitter med eksplosiv fart, og Norge befinner seg i øvre del av listen. Bedrifter er i varierende grad rustet for dagens situasjon, men dem som har tatt i bruk digitale medarbeidere har et fortrinn. De reduserer arbeidsbelastning, kundehenvendelser og evner å hjelpe og støtte bekymrede ansatte.


DIGITALE MEDARBEIDERE

Fem digitale medarbeidere som kan forbedre din kundeservice i morgen

Kundeservice anno 2020 leverer ikke godt nok. For noe tid tilbake ringte jeg banken min vedrørende spørsmål tilknyttet en faktura. Etter 30 minutter i kø fikk jeg endelig svar, et svar jeg like gjerne kunne fått fra en velfungerende chatbot. Noen dager senere ringte jeg opp kundeservice til et flyselskap for å endre en bestilling. 40 minutter i kø, og tre mailer senere, var det gjort. En relativ enkel oppgave. For flere bedrifter er status quo på kundeservice lange ventetider på telefon og mailer som ikke blir besvart.


PRICE PROMOTION, RETAIL

Slik etablerer du effektiv pris- og kampanjestyring i detaljhandel

Detaljistenes hverdag er mer krevende enn noen gang. I løpet av de siste fem årene er store globale varehandelsselskap som RadioShack og Toys ‘R’ Us slått konkurs. Vi er absolutt ikke upåvirket i Norge heller. Store kjeder som CMYK og Days Like This har allerede avviklet sin virksomhet, og G-Sport offentliggjorde så sent som i august at de vil gjøre det samme. Den høye veksten i antall avviklinger er et faresignal for hele næringen, som gjennom flere år har slitt med lav vekst og dårlig lønnsomhet.


CYBERSECURITY

Hva gjør du om du blir forfulgt på nett?

Vi i Knowit får stadig flere forespørsler fra folk som er overvåket eller forfulgt via mobiler og Internett. Derfor har jeg satt sammen denne bloggposten som inneholder informasjon om hva du kan gjøre hvis du har mistanke om at du er forfulgt. Jeg begynner med å fortelle om hva du gjør med det digitale fingeravtrykket, og gir deretter noen praktiske råd mot slutten.


ORGANIZATION

En reise mot medarbeiderinnsikt og god kundeopplevelse

I dagens samfunn, der personer, bedrifter og ting blir stadig mer tilkoblet, er det viktigere enn noensinne å forstå hva som driver kundetilfredshet, og pleie sine relasjoner – det er både hyggelig og lønnsomt å beholde kundene. Uten innsikt i kundenes nåværende og fremtidige behov og forventninger risikerer vi dessuten å tilby løsninger som ikke skaper verdi. Dette gjelder både kunder og medarbeidere.


STRATEGY

Å drive prosjekter som gir faktisk effekt

Digitalisering og en raskt foranderlig verden stiller store krav til bedrifter i dag. Fremtiden tilhører dem som blir raskere, mer innovative og fleksible, og som kan møte kundenes vekslende behov. Når konkurransen blir tøffere og forutsetningene endres, trengs det nye løsninger i et stadig raskere tempo. Prosjekter initieres med gode ambisjoner og ønske om høyere produktivitet, bedre lønnsomhet, mer fornøyde medarbeidere og økt evne til å møte behovene på markedet. Opplever du at de effektene som prosjektet skulle gi, ikke oppstår? Du er ikke alene.

I Knowit møter vi ofte kunder der et prosjekt har stanset opp fordi det bare er et prosjekt. De ønskede effektene som prosjektet skulle gi, oppstår ikke. Spørsmålet er hvorfor?


STRATEGY

Behovet for å fornye forretningsmodeller for å forbedre digital utnyttelse og verdiskaping

Skiftende omstendigheter skaper behov for fornyelse
Samfunnet er i forandring gjennom teknologiutvikling og digitalisering. Hyppige teknologiske gjennombrudd i kombinasjon med nye drivkrefter skaper et samfunn i kontinuerlig forandring og nye bomønstre. For å holde seg relevant i dag må virksomheter fornye seg hele tiden. Vår forståelse er at virksomheter legger til rette for verdiskaping. De er derfor nødt til å finne nye måter å skape verdier for kundene på. I dag er det absolutt nødvendig å ha en digital forretningsmodell for å kunne gi kunder verdifulle digitale opplevelser. Derfor er det avgjørende å tenke nytt om forretningsmodellen og dens virkemåte for å øke den digitale utnyttelsen og forbedre verdiskapingen for kunder.


ORGANIZING FOR SPEED

Fremtidens lederskap

Hierarkiske organisasjonsstrukturer er på vei ut
Tidlige ledelsesteorier og -rammeverk ble utviklet under den industrielle revolusjon, da organisasjonene vokste seg stadig større og krevde mer struktur. På den tiden besto strukturen av et hierarki med flere lag av ledere som kontrollerte ulike avdelinger og ansatte i organisasjonen. I dag finner vi fortsatt denne typen hierarki og struktur i mange organisasjoner, der lederne kontrollerer de underordnede ved å fortelle dem hva de skal gjøre, og har monopol på beslutningstaking.


POINT OF VIEW

8 digitale muligheter

Vi i Knowit mener at teknologi og digitalisering er en av vår tids viktigste megatrender, og er lidenskapelig opptatt av hvordan teknologi og innovasjon skaper økt verdi for våre kunder og samfunnet rundt oss. For å hjelpe deg å se mulighetene og manøvrere i jungelen av «buzz words» har vi laget en oversikt over teknologier vi synes er spesielt spennende om dagen, og som vi mener vil skape spennende muligheter fremover. Sett deg ti år frem, hva bør du være nysgjerrig på i dag?


CYBERSECURITY

Passordekspertens beste råd: Glem passordene du sjelden bruker


Passordeksperten Cecilie Wian forklarer hvorfor passord til datingsider ofte inneholder sexreferanser og hvorfor du gjør rett i å glemme unødvendige passord.


CYBERSECURITY

Vi lager Nordens mest spennende gruppe for penetrasjonstestere

Vi er allerede 16 stykker som arbeider med penetrasjonstest hos Knowit. Alt fra selvkjørende biler og tog, til forretnings- og IAM-systemer får kjørt seg når vi er på jobb. Nå skal vi gjøre en historisk satsning og ikke bare bli størst, men også det teamet som best hjelper samfunnet.


Abonner på vårt nyhetsbrev